Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Держава як політична, структурна і територіальна організація суспільства

Реферат Держава як політична, структурна і територіальна організація суспільства

ЗМІСТ

Введення 3

1. Визначення поняття держави 6

2. Походження і сутність держави 13

2.1. Концепції походження держави 13

2.2. Ознаки і сутність держави 15

2.3. Функції держави 17

2.4. Структура і форми держави 19

3. Історичні типи держави 29

3.1. Типи держав відповідно формаційної теорії 29

3.1.1. Рабовласницьку державу 29

3.1.2. Феодальна держава 30

3.1.3. Буржуазна держава 31

3.1.4. Соціалістична держава 31

3.1.5. Перехідна держава 32

3.2. Типи держав відповідно до цивілізаційної теорії і сучасна теорія держави 35

3.2.1. Місце держави в первинній цивілізації 36

3.2.2. Місце держави у вторинній цивілізації 37

3.2.3. Сучасна теорія держави 37

ВИСНОВОК. 41

ЛІТЕРАТУРА. 44ВСТУП

Теорія держави і права не вивчає соціальної та економічної організації народу, а надає ці розряди явищ інших наук - політичної економії, соціології та соціальному вченню про державу. Тільки правова організація народу, а не економічна та соціальна, становить предмет дослідження державного права. Але всяке держава необхідно складається з трьох складових частин: з народу, території, яку він займає, і органів влади. Ці три складові частини пов'язані нерозривним єдністю в державі як цілому. Наука ізолює кожну з цих частин, що представляє і окремо конкретну реальність, і піддає її самостійного дослідження. Складові держави називаються його елементами, а відділ державного права, який укладає вчення про них, відомий під ім'ям вчення про елементи держави.

У різні епохи різні з цих елементів вважалися істотними ознаками держави. Так, в Середні століття основним елементом держави вважалася територія, яка завойовувалася, купувалася або виходила у придане. У абсолютно-монархічній державі держава ототожнювалося з владою, урядом або з особою, якій належала влада. Найбільш типовому в світовій історії необмеженому монарху - Людовіку XIV приписуються, як відомо, слова: В«Держава - це яВ». У нас бюрократичне уряд ще в недавню епоху отождествляло себе з російською державою. Але ми, звичайно, вивчаємо феодальне і не абсолютно-монархічна держава, а правове. Правове держава є, перш за все, організація народу. Народ є основний елемент всякого правової держави, однаково як республіки, так і конституційної монархії. Тому істотним невід'ємною ознакою правової держави є народне представництво. Проте два інших елемента всякого держави - територія і влада також необхідно притаманні правовому державі. Саме ці елементи сприяють тому, що держава є не безформною масою народу, а організованим народом.

Державне право досліджує елементи держави не в їх конкретної складності та різноманітності, а тільки з їхньої правової сторони. Для державного права народ є предмет дослідження як суб'єкт і об'єкт публічного права, як сукупність цілого ряду публічно-правових відносин. Так само точно територія має значення для державного права не як відома частина землі, що володіє тими чи іншими властивостями, з цієї точки зору територія вивчається у фізичній і політичної географії. Далі, державне право цікавиться територією не як грунтом для програми землеробського і промислового праці, з цією точки зору територія вивчається політичною економією та комерційної географією. Для державного права територія представляє інтерес тільки як грунт державно-правових відносин, що утворюють державу, або тільки як частина державно-правової організації. Перш за все для державного права важливо те державно-правове відношення, яке існує між державою та її територією.

Логічно правильне визначення держави повинно не тільки містити в собі всі елементи, з яких складається визначається предмет, а й давати синтез їх, тобто представляти їх у необхідному єдності. Слідуючи цим основним вимогам логіки, ми повинні визнати, що держава є правова організація осілого на відомій території народу, що знаходить своє завершення в органах державної влади.

Це визначення, виробляється державним правом, не включає суспільних явищ в строгому сенсі слова Воно виділяє їх в особливу групу, припускаючи, що суспільство, або народ, як економічно і соціально організоване ціле становить лише субстрат чи матеріальну основу держави в правовому сенсі. Але ми могли б поставити собі завдання дати таке визначення держави, яке включало б і соціальну організацію народу. З цієї точки зору, держава є осілий на певній території народ, об'єднаний відомої ступенем соціальної солідарності і володіє організованою владою. Друге визначення не суперечить першому і не виключає його, воно тільки ширше його. Загальна теорія держави, яка прагне об'єднати соціальна і правова вчення про державу, повинна користуватися останнім визначенням.

Таким чином, мета даної курсової роботи - розглянути поняття і сутність держави. Відповідно завдання...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні характеристики держави в контексті правової теорії держави
  • Реферат на тему: Сутність і функції держави з точки зору інституціональної теорії
  • Реферат на тему: Предмет і загальна характеристика теорії держави і права як науки
  • Реферат на тему: Предмет науки теорії держави і права
  • Реферат на тему: Предмет і методологія теорії держави і права