Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік депозитарних операцій

Реферат Облік депозитарних операцій

Зміст


Введення

1 Організація депозитарних операцій у кредитних організаціях

1.1 Поняття і економічне значення депозитарних операцій та їх нормативно-правове регулювання

1.2 Учасники депозитарних операцій та їх коротка характеристика

1.3 Механізм здійснення депозитарних операцій

2 Оформлення та облік депозитарних операцій в кредитних організаціях

2.1 Аналітичний і синтетичний облік депозитарних операцій

2.2 Звітність депозитаріїв

2.3 Порядок оформлення депозитарних операцій

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення


При здійсненні своєї діяльності банки та інші кредитні організації виконують дві основні завдання: перше завдання - вони повинні залучати до себе приватні заощадження і грошові капітали, розсіяні по всій країні; друге завдання - вони повинні надавати ці суми (заощадження і капітали) у розпорядження тих осіб, які були б в змозі ефективно їх використовувати. Для здійснення вищевказаних завдань банки та інші кредитні організації повинні виробляти ряд певних дій, які називаються банківськими операціями. Банківські операції відіграють першорядну роль не тільки у функціонуванні самого банку або іншої кредитної організації, а й у розвитку всього комплексу промисловості, сільського господарства та інших галузей економіки нашої країни.

Серед численного переліку банківських операцій слід осібно виділити депозитарні операції. Сама по собі депозитарна діяльність банку або іншої кредитної організації - це, перш за все, надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів та/або обліку і переходу прав на цінні папери; а відповідно депозитарні операції - це операції, що проводяться банком або іншою кредитною організацією в рамках здійснення нею депозитарної діяльності.

У представленій курсовій роботі буде розглянута тема, присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів організації, оформлення та обліку депозитарних операцій у кредитних організаціях в сучасних умовах. Актуальність дослідження депозитарних операцій обумовлена ​​особливою специфічністю оформлення та обліку таких операцій в кредитних організаціях, а також постійною зміною банківського законодавства щодо їх організації.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є комплекс економічних відносин щодо здійснення депозитарних операцій в кредитних організаціях. Предметом дослідження роботи є організація, оформлення та облік депозитарних операцій в кредитних організаціях на сучасному етапі.

Вивчення обраної теми - В«Організація, оформлення та облік депозитарних операцій у кредитних організаціях В»передбачає досягнення в курсовій роботі наступної мети - Дослідити організацію, оформлення та облік депозитарних операцій в кредитних організаціях з точки зору сучасного законодавства Російської Федерації. У відповідності з певною метою в представленій курсовій роботі були поставлені і вирішені наступні завдання:

Гј досліджувати організацію депозитарних операцій в кредитних організаціях з точки зору сучасного законодавства;

Гј розглянути порядок оформлення та обліку депозитарних операцій в кредитних організаціях у сучасному аспекті в теорії і на практиці;

Гј сформулювати висновки та рекомендації за виконану роботу.

Методи дослідження та вивчення, використовувані в курсовій роботі:

В· розгляд теоретичного та практичного матеріалу з організації, оформлення та обліку депозитарних операцій в кредитних організаціях;

В· структурно-функціональний метод - визначення ролі депозитарних операцій у загальній системі операцій кредитної організації та їх значення;

В· аналіз отриманих теоретичних і практичних матеріалів;

В· метод узагальнення отриманих відомостей і матеріалів, висновки.

В якості теоретичної основи вивчення в курсовій роботі застосовувалися праці та навчальні посібники російських авторів з вивчення депозитарних операцій в кредитних організаціях з точки зору сучасної фінансової науки. Це роботи таких авторів, як Бєлоглазова Г.М., Коробова Г.Г., Колесніков В.І., Лаврушин О.І., Платонов В., Головін Ю.В., Масленченков Ю.С., Челноков В.А. та ін

Законодавчої основою даної курсової роботи виступають - Конституція РФ, Цивільний кодекс РФ, Податковий кодекс РФ, федеральні закони - В«Про банки і банківську діяльності В»,В« Про ринок цінних паперів В»та інші нормативно-правові акти, регулюють організацію, оформлення та облік депозитарних операцій в кредитних організаціях на території Російської Федерації.

Поставлені цілі і завдання визначили структуру представленої курсової роботи. Структура роботи наступна - курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Робота викладена на 33 сторінках. Для написання використано 30 наукових джерел.

1 Організація депозитарних операц...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація, оформлення та облік депозитарних операцій у банках
  • Реферат на тему: Організація, оформлення та облік брокерських операцій в кредитних організац ...
  • Реферат на тему: Організація, оформлення та облік операцій з векселями в кредитних організац ...
  • Реферат на тему: Організація, оформлення та облік лізингових операцій в кредитних організаці ...
  • Реферат на тему: Організація, оформлення та облік депозитних операцій з юридичними особами в ...