Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Управління пасивними операціями комерційного банку

Реферат Управління пасивними операціями комерційного банку

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Факультет ЕП

Фінансовий менеджмент

В 

Курсова робота

Управління пасивними операціями комерційного банкуВиконала студентка

V курсу гр. ЕП99/2З

Кадушкіна Ю.А.


В 

Науковий керівник

__________________________

Запоріжжя 2005


Зміст


Введення. 3

1. Структура і загальна характеристика пасивних операцій банків. 5

2. Методи управління залученими коштами банку. 7

2.1 Визначення депозитної ставки. 10

3. Особливості управління запозиченими коштами банку. 15

3.1 Позики в центральному банку. 16

3.2 Міжбанківський ринок. 18

3.3 Операції РЕПО .. 20

3.4 Міжнародні фінансові ринки. 21

3.5 Ринок депозитних сертифікатів. 22

3.6 Ринок комерційних паперів. 24

3.7 Позики в небанківському секторі. 25

4. Особливості процесу управління недепозитними джерелами коштів. 26

Висновки .. 28

Література. 30
В  Введення

Комерційні банки, як і інші суб'єкти господарських відносин, для забезпечення своєї господарської діяльності повинні розташовувати певною сумою грошових коштів, тобто ресурсами. У сучасних умовах розвитку економіки проблема формування ресурсів має першорядне значення. Це викликано тим, що з переходом до ринкової моделі економіки, ліквідацією монополії держави на банківську справу, побудовою дворівневої банківської системи характер банківських ресурсів зазнає істотні зміни. Це пояснюється тим, що, по-перше, значно звузився загальнодержавний фонд банківських ресурсів, а сфера його функціонування зосереджена в першій ланці банківської системи - Національному банку України. По-друге, освіта підприємств і організацій з різними формами власності означає виникнення нових власників тимчасово вільних грошових коштів, що сприяє створенню ринку кредитних ресурсів, органічно входить в систему грошових відносин.

Крім того, масштаби діяльності банків, що визначаються об'єктом його активних операцій, залежать від сукупності обсягу ресурсів, якими вони мають, і особливо від суми залучених коштів. Таке стан загострює конкурентну боротьбу між банками за залучення ресурсів.

Ресурси комерційних банків представляють собою сукупність власних і залучених коштів, наявних у його розпорядженні і використовувані для здійснення активних операцій.

Пасивні операції комерційного банку - це операції, за допомогою яких формуються банківські ресурси. Вони діляться на власні і залучені. Велике значення мають пасивні операції, в результаті яких утворюється власний капітал банку. Наявність цього капіталу служить підставою для залучення чужих коштів. Основними джерелами власного капіталу є: акціонерний, резервний капітал і нерозподілений прибуток.

Все викладене пояснює актуальність теми управління пасивними операціями банку, яка і буде розглядатися в даній курсовій роботі.
В  1. Структура і загальна характеристика пасивних операцій банків

Під пасивними розуміються такі операції банків, в результаті яких відбувається збільшення грошових коштів, що знаходяться на пасивних рахунках або активно-пасивних рахунках в частині перевищення пасивів над активами [Банкдело, 213].

Пасивні операції відіграють важливу роль для комерційних банків. Саме з їх допомогою банки набувають кредитні ресурси на грошових ринках.

Існують чотири форми пасивних операцій комерційних банків:

а) внески до статутного фонду (продаж паїв і акцій першим власникам);

б) відрахування від прибутку банку на формування або збільшення фондів;

в) депозитні операції (кошти, одержувані від клієнтів);

г) внедепозітние операції.

Пасивні операцій дозволяють залучати в банки грошові кошти, що вже знаходяться в обігу. Нові ж ресурси створюються банківською системою в результаті активних кредитних операцій. За допомогою перших двох форм пасивних операцій (а, б) формується перша велика група кредитних ресурсів - Власні ресурси. Наступні дві форми (в, г) пасивних операцій утворюють другу велику групу ресурсів - позикові, або залучені, кредитні ресурси.

Власні ресурси банку являють собою банківський капітал та прирівняні до нього статті. Роль і величина власного капіталу комерційних банків має особливу специфіку, відмінну від підприємств і організацій, що займаються іншими видами діяльності тим, що за рахунок власного капіталу банки покривають менше 10% загальної потреби в коштах. Значення власних ресурсів банку полягає насамперед у тому, щоб підтримувати його стійкість. На початковому етапі створення банку саме власні кошти по...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз пасивних операцій комерційного банку
  • Реферат на тему: Сутність пасивних операцій комерційних банків
  • Реферат на тему: Контроль господарських операцій з обліку грошових коштів на розрахунковому ...
  • Реферат на тему: Фінансові ресурси та операції комерційного банку
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік операцій банку з надання грошових коштів у формі креди ...