Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Трастові операції в комерційних банках

Реферат Трастові операції в комерційних банках

Зміст

Введення 3

1. Сутність трастових операцій 3

1. 1. Поняття і зміст трастових операцій банків 3

1. 2. Трастові послуги фізичним особам 6

1. 3. Трастові послуги юридичним особам 7

1. 4. Послуги, пропоновані банками клієнтам у комплексі довірчих операцій 8

2. Проведення трастових операцій комерційними банками 9

2. 1. Механізм довірчого управління в банківській сфері 11

2. 2. Структура траст-відділу комерційного банку 15

2. 3. Договір трасту 18

2. 4. Права і обов'язки траст-відділів комерційних банків 20

Висновок 22

Список літератури 23


В  Введення

Сьогодні стають актуальними детальне вивчення ролі і місця банківських послуг у системі операцій комерційних банків, аналіз їх впливу на показники прибутковості і ліквідності банків.

Багато банків зіткнулися з необхідністю пошуку нових підходів до підвищення прибутковості своїх операцій. Часткове дозвіл дана проблема отримала не тільки за рахунок збільшення числа пропонованих клієнтам послуг, але і якісної переоцінки структури операцій з клієнтами, зниження питомої ваги ссудосберегающіх операцій та збільшення обсягів операцій з цінними паперами, що проводяться банками за рахунок клієнтів і на їх користь. Швидкий розвиток отримали нетипові раніше для комерційних банків операції - лізинг і факторинг, проектне фінансування, консультаційні послуги. До вказаного типу послуг можна віднести і послугу, пов'язану з довірчим управлінням портфелем інвестицій клієнтів.

Трастові довірчі операції комерційних банків вимагають пильної уваги, так як вони грають велику роль у банківській справі, а також у зв'язках банків з промисловістю та іншими сферами економіки. Трастові операції дозволяють банкам розпоряджатися великими (іноді контрольними) пакетами акцій промислових компаній.

Виникнення принципу майнової застави для забезпечення повернення позичає грошей відноситься до глибокої давнини. Концепція В«довірчої власностіВ» або В«ТрастуВ» також зародилося на досить ранніх етапах розвитку звичаєвого права. Однак поява такого поняття як В«корпоративна заставнаВ» або В«угоду про заснування трасту В»з'явилося не так давно - вперше цей правовий інститут був введений в практику США близько 1830 р., проте до кінця 19 століття використовувався не часто.

Трастове справу виникло і розвинулося в США на основі ряду специфічних інститутів, які існували в цивільному праві англо-саксонських країн. В принципі операції з довіреності можуть здійснювати будь індивіди, організації або корпорації, включаючи траст - відділи комерційних банків. На самому початку в США трастові операції здійснювалися окремими особами та страховими компаніями. Банки ж штатів і національні банки підключилися до них пізніше. Але вже з кінця 19 ст. трастове справа все більше концентрується в руках комерційних банків. У сучасних умовах, навіть коли довіреною особою є юридична фірма або індивідуальне обличчя, фактично операції проводить банк, який діє як агент.

Певні соціальні та економічні зрушення за останні 20-30 років у західних країнах свідчить про значне зростання трастового справи та її поширення не тільки на найбагатші кола, а й на середніх і дрібних підприємців, на вищі групи інтелігенції і чиновників.

Трастові операції припускають соціальну відповідальність, тому вони знаходяться під контролем держави: законодавча і виконавча влади регулюють ці операції.

Здійснюючи трастові операції, комерційні банки в специфічній формі виконують функцію накопичення грошових капіталів і їх мобілізацію у виробництво. Використання трастових операцій дозволяє маскувати зрощування банківського капіталу з нефінансовим капіталом, оскільки банки вкладають довірені їм капітали в акції та облігації великих корпорацій і компаній. Банкам дані операції (Переважно з цінними паперами) дозволяють встановити контроль над корпораціями, тому що отримання в довірче управління цінних паперів означать передачу основних прав щодо цих цінних паперів, за винятком права отримання доходу по них. Але в той же час, володіння акціями однієї компанії через траст, пов'язано не тільки з прагненням до контролю, а й великим ризиком для банку.


1. Сутність трастових операцій 1. 1. Поняття і зміст трастових операцій банків

У зарубіжній практиці під трастовими операціями розуміють операції банків або фінансових інститутів з управління майном і виконання інших послуг за дорученням і в інтересах клієнтів на правах його довіреної особи.

У вітчизняній літературі траст характеризується як особливу форму розпорядження власністю, визначальну права на майно, передане в трастове управління, на розподіл прибутку, отриманого в результаті цього управління, і являє собою відносини між засновником трасту, довірчим власником (Розпорядником) і бенефіціаром. p> Засновник трасту - ф...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інвестиційні операції комерційних банків з цінними паперами та рекомендації ...
  • Реферат на тему: Основні операції комерційних банків з цінними паперами
  • Реферат на тему: Основні операції комерційних банків з цінними паперами
  • Реферат на тему: Організація операцій комерційних банків з цінними паперами з метою продажу ...
  • Реферат на тему: Функції, операції та послуги комерційних банків, їх баланс і прибуток