Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методологічні прийоми і принципи проведення судово-бухгалтерської експертизи

Реферат Методологічні прийоми і принципи проведення судово-бухгалтерської експертизи

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи

1.1. Поняття судово-бухгалтерської експертизи

1.2. Предмет судово-бухгалтерської експертизи

1.3. Завдання судово-бухгалтерської експертизи

Глава 2. Методологічні прийоми судово-бухгалтерської експертизи

Глава 3. Порушення і прийоми їх виявлення, методами судово-бухгалтерської експертизи

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення


У сучасних умовах розвиваються фінансових, кредитних, податкових та деяких інших правовідносин потрібно не просто їх глибоке, але і часом науково обгрунтоване дослідження. Правоохоронні органи потребують в глибокому аналізі фінансово-господарської діяльності організації, де скоєно злочин. Значимість обраної теми визначається тим, що не завжди приділяється дане увагу судовим експертизам, серед яких важливу роль відіграє судово-бухгалтерська. До неї вдаються по більшості справ про розкраданнях, посадових і господарські злочини. p> Для успішної боротьби з економічною злочинністю необхідно розробити відповідні методи боротьби. З цією метою, перш за все, необхідно досліджувати механізм скоєння економічних злочинів, обгрунтовано класифікувати їх з точки зору причин та способів скоєння, виявити зовнішні ознаки, що дозволяють виявити їх виникнення, та на цій основі дати методику профілактики та розкриття. Ці питання розкриваються при виробництві судово-бухгалтерських експертиз. p> Таким чином, актуальність даної теми обумовлена, перш все тим, що далеко не всі питання судово-бухгалтерської експертизи глибоко досліджені, багато з них не отримали правильного решения. Крім того, стрімко мінливі ринкові відносини і внаслідок цього одночасно виникають нові - дуже небезпечні види економічних злочинів (підробки в грошової документації, підроблені авізо, легалізація доходів) вимагають достатньої розробки методів боротьби з ними та освітлення в юридичній літературі. p> Тому в даній роботі зроблена спроба вивчити і уточнити визначення поняття та предмета судово-бухгалтерської експертизи, так як розширювальне тлумачення й визначення предмета судово-бухгалтерської експертизи часто на практиці орієнтує експертів-бухгалтерів на перевищення меж його компетенції, веде до змішання понять об'єктів і предмета експертизи, методів і завдань судово-бухгалтерської експертизи.

Метою є вивчення методологічних прийомів проведення судово-бухгалтерської експертизи, а також виявлення основних видів порушень і прийомів їх виявлення методами судово-бухгалтерської експертизи. p> Враховуючи сказане, в завдання представленої роботи входить:

- визначення поняття судово-бухгалтерської експертизи;

- характеристика предмета судово-бухгалтерської експертизи;

- вивчення завдань судово-бухгалтерської експертизи;

- розгляд методологічних прийомів проведення судово-бухгалтерської експертизи;

- виявлення основних видів порушень і прийомів їх виявлення методами судово-бухгалтерської експертизи. p> Дана робота має наступну структуру: зміст, вступ, основну частину, висновок і додатки. p> У вступі розглядається актуальність теми, мети і завдання. p> Основна частина складається з трьох розділів. Перша глава висвітлює теоретичні основи проведення судово-бухгалтерської експертизи, друга - пропонує розгляд методологічних прийомів судово-бухгалтерської експертизи, третя - Знайомить з порушеннями бухгалтерського законодавства і прийомів їх виявлення.

В 

Глава 1. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи


1.1. Поняття судово-бухгалтерської експертизи

Діяльність органів попереднього слідства та суду спрямована на встановлення істини у справі за допомогою доказів. У Відповідно до ст. 69 КПК "доказами у кримінальній справі є будь фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку органи дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно-небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи " [1] . Серед джерел доказів законодавець називає і висновок експерта. p> У судовій і слідчій практиці широко використовуються різні види експертиз. Так, для успішного розслідування економічних злочинів - злочинів у кредитно-фінансовій сфері, розкрадань, скоєних шляхом присвоєння або розтрати та які майстерно вуалюються в даних бухгалтерського обліку, що слідчий за наявною в документації інформації, навіть за наявності ревізійних та ін перевірочних матеріалів, не має можливості без спеціальних пізнань виявити всі факти, які можуть мати істотне значення для справи, використовуються знання експерта-бухгалтера.

Судово-бухгалтерська експертиза на попередньому слідстві і в суді полягає у дослідженні матеріалів справи фахівцем-бухгалтером і в дачі ним відповідно до його спеціальними...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, Класифікація судово ...
  • Реферат на тему: Історія розвитку судово-бухгалтерської експертизи
  • Реферат на тему: Методика проведення судово-медичної експертизи
  • Реферат на тему: Поняття і сутність судово-психологічної експертизи
  • Реферат на тему: Основи судово-психологічної експертизи