Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Облік основних засобів у ТОВ "Караль"

Реферат Облік основних засобів у ТОВ "Караль"

Федеральне агентство з освіти РФ

Державне освітній заклад

вищого професійного навчання

В«Башкирська державний університет В»

Башкирська академія комплексної безпеки підприємництва

Кафедра регіонознавства та державного управління

Звіт

по виробничій практиці

Облік основних коштів у ТОВ "Караль"


Виконавець

Шіцова Т.А.

Уфа 2008

Зміст


Введення

Глава I. Техніко-економічна характеристика ТОВ В«КаральВ»

В§ 1.1 Організаційна структура підприємства

В§ 1.2 Структура управління бухгалтерською службою

Глава II. Діюча система обліку основних засобів у ТОВ В«КаральВ»

В§ 2.1 Організація обліку основних засобів у ТОВ В«КаральВ»

В§ 2.2 Основні недоліки обліку основних засобів на підприємстві

Глава III. Напрями вдосконалення діючої на підприємстві системи обліку основних засобів

Висновок

Список використаної літератури

Введення


Виробничо-господарська діяльність будь-якого підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а й основних засобів. Засоби праці верстати, робочі машини, прилади та пристрої, обчислювальна техніка, інструменти, інвентар тощо, а матеріальні умови процесу праці виробничі будівлі, споруди, транспортні засоби і т.д. У складі основних засобів враховуються також земельні ділянки, надра, лісові та водні угіддя, що є власністю підприємства, і капітальні вкладення в їх поліпшення і пристосування до умов виробництва. В даний час багато підприємства відчувають великі труднощі в галузі використання основних фондів. Так, більша частина обладнання, машин, верстатів, автомобілів сильно зношена не тільки морально, а й фізично. При цьому дуже часто підприємства відчувають труднощі з оновленням основних фондів через нестачу грошових засобів. У свою чергу все це веде до низького рівня продуктивності, конкурентоспроможності продукції, що випускається, рентабельності підприємства. Одним з варіантів виходу з ситуації, що склалася є якісна і максимально грамотна організація бухгалтерського обліку основних засобів. Бухгалтерський облік являє собою систему спостереження, вимірювання, реєстрації, обробки і отримання інформації у вартісній оцінці про основні засоби, зобов'язання, що виникають з їх приводу, і господарських операціях господарюючого суб'єкта. Раціональна організація бухгалтерського обліку сприяє: - формування повної і достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства;

- забезпечення контролю за наявністю, рухом і раціональним використанням основних засобів в відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами; - своєчасному попередженню негативних явищ фінансово-господарської діяльності;

- оцінці фактичного використання виявлених резервів. p> Актуальність даного питання і зумовила вибір теми виробничої практики, метою якої є аналіз організації обліку основних засобів на конкретному підприємстві і розробка заходів та рекомендацій щодо його вдосконалення. Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання:

- досліджені теоретичні та методичні питання організації бухгалтерського обліку основних засобів;

- проаналізована практика організації бухгалтерського обліку основних засобів у ТОВ В«КаральВ»;

- розроблено пропозиції з удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів; - досліджений міжнародний досвід бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. Об'єктом дослідження служить комплексна система організації бухгалтерського обліку основних засобів. p> Суб'єктом дослідження виступає ТОВ В«КаральВ». p> Теоретичною та методичною основою послужили постанови уряду РФ, Міністерства фінансів, Міністерства з податків і зборів, праці російських і зарубіжних вчених з проблем організації бухгалтерського обліку. При проведенні дослідження використовувалися звітні матеріали ТОВ В«КаральВ». У роботі застосовувалися загальні методи дослідження - системний підхід, порівняльний, економічний аналіз, статистичні угруповання, а також вибіркові статистичні обстеження, факторний аналіз. p> Глава I . Техніко-економічна характеристика ТОВ В«КаральВ»

В§ 1.1 Організаційна структура підприємства


Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю В«КаральВ»

Адреса: Республіка Башкортостан Уфа вул. Г. Горбатова 7/5

Вид діяльності: оптово-роздрібна торгівля

Організаційно правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

Форма власності: Приватна власність. p> Предметом діяльності суспільства є: торговельна діяльність та надання послуг споживачам. У ТОВ В«КаральВ» наданий широкий вибір косметики та парф...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві
  • Реферат на тему: Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз вітчизняної та зарубіжної практики бухгалтерського облі ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку основних засобів в ТОВ &Галактика-інжині ...
  • Реферат на тему: Особливості бухгалтерського обліку основних засобів