Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів

Реферат Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів
Курсова робота

Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобівВСТУП


Основні засоби є одним з основних елементів необоротних активів організації. Наявність в сільськогосподарських організаціях основних засобів у виробництві та ефективність їх використання є важливими факторами, від яких залежать результати господарської діяльності.

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є:

. Правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття та переміщення основних засобів, контроль за їх наявністю і збереженням у місцях експлуатації.

. Своєчасне і точне обчислення зносу основних засобів.

. Визначення витрат по ремонту та контроль за раціональним використанням коштів, виділених для цих цілей. Виявлення невикористовуваних, зайвих об'єктів основних засобів, контроль за ефективним використанням резервів, підвищення ефективності роботи машин, обладнання та інших об'єктів.

. Оперативне забезпечення необхідною інформацією керівництва організації про стан основних засобів шляхом автоматизації обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.

Обрана нами тема дуже актуальна, оскільки без основних засобів організація в цілому не може існувати і необхідно постійно проводити їх облік, а раціональне та ефективне використання основних засобів дозволяє підвищувати обсяги виробництва без додаткових капітальних вкладень або при мінімальній їх величині, забезпечуючи тим самим велику рентабельність діяльності організації в цілому. Вони забезпечують матеріально-технічну базу та умови виробничо-господарської діяльності організації.

Питаннями бухгалтерського обліку основних засобів займалися такі вчені як: А.Д.Ларіонов, Ю.І.Сігідов, З.М.Грібанова, Н. П. Кондраков та інші.

Мета даного курсового проекту - вивчити теоретичні аспекти методичних та інструктивних матеріалів, пов'язані з основними засобами, а також розробити рекомендації щодо їх практичного застосування економічним суб'єктом.

Для здійснення поставленої мети в курсовому проекті визначені такі конкретні завдання:

досліджувати організацію системи бухгалтерського обліку;

проаналізувати стан та ефективність використання основних засобів на прикладі конкретної організації;

запропонувати шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в організації.

Об'єктом дослідження була обрана організація ЗАТ фірма «Агрокомплекс» підприємство «Чебургольское» Красноармійського району.

Основним джерелом для написання даного курсового проекту з'явилися річні звіти ЗАТ фірми «Агрокомплекс» підприємства «Чебургольское» Красноармійського району за період 2010-2012 рр, а також первинна облікова документація та облікові регістри по даній ділянці дослідження основних засобів.
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


. 1 Економічна сутність основних засобів, їх класифікація і

оцінка


Основні засоби - це майно організації, яке бере участь у господарській діяльності тривалий час і зношується поступово, переносячи свою вартість у вигляді амортизації на вироблену продукцію (роботи, послуги).

Відповідно до ПБУ 6/01 «Облік основних засобів», при прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:

об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;

об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто терміну, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

організація не передбачає наступний перепродаж даного об'єкта;

об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Строком корисного використання є період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить економічні вигоди (дохід) організації [23].

Для організації обліку основних засобів, важливе значення мають такі передумови як:

класифікація основних засобів;

сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку основних засобів в ТОВ &Галактика-інжині ...
  • Реферат на тему: Склад основних засобів організації, їх відображення в бухгалтерському облік ...
  • Реферат на тему: Оцінка стану бухгалтерського обліку та ефективності використання основних з ...