Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Страховий ринок України

Реферат Страховий ринок України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

В В В 

Кафедра фінансів і банківської справи

В В В В В 

Страховий ринок України і його характеристика

В В В В В 

Курсова робота

В 

з дисципліни "Страхові послуги"

В В В В 

студента групи № 42

спеціальності "Фінанси і кредит"

Смельчука В.Г.

В 

Науковий

керівник -

Землячов С.В.

В В В В В В В В 

СІМФЕРОПОЛЬ

В В 

ЗМІСТ

В В В В В 

Введення .................................................. ...................................... 3

В 

1. Показники діяльності страхових компаній .................. 7

В 

2. Учасники страхового ринку ............................................... 12 В 

3. Іноземний капітал .................................................. ......... 14

В 

4. Податкові проблеми .................................................. .......... 16

В 

5. Діяльність на фінансовому ринкне ................................. 17

В 

6. Страхові посередники .................................................. ....... 18

В 

7. Фонди страхових гарантій ................................................. 20

В 

8. Перестрахування .................................................. ................. 22

В 

9. Характеристика складу страхових послуг ......................... 23

В 

10. Перспективи .................................................. ....................... 26

В 

Висновок .................................................. ................................ 29

В 

Список використаної літератури ....................................... 31

В В В В В В В В В В В В 

Введення


Діяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками. Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів господарюючих суб'єктів, виробників товарів і послуг, а також громадян.


Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов'язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах, забезпечуючи підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших лих. В умовах панування державної форми власності й адміністративно-командної системи управління в нашій країні потенціал інституту страхування не міг бути розкритий повною мірою, сфера його застосування була дуже обмежена. Страхового справи в її справжньому значенні не було і не могло бути, оскільки не було основи - Приватного підприємництва і самостійності суб'єктів. br/>

Види страхування, характерні для країн з розвиненою ринковою економікою, не мали можливості одержати розвиток в Україні. Громадяни були змушені задовольнятися страхуванням будівель, домашнього майна, засобів транспорту і деяких інших об'єктів, а також певним набором різновидів особистого страхування, проведеного на умовах, що диктуються єдиним страховиком-монополістом в особі системи органів державного страхування.


Що існували умови господарської діяльності не сприяли використанню страхового методу охорони майна підприємств і організацій, збиток відшкодовувався в основному за допомогою використання дотацій із загальнодержавних бюджетних резервів.


Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Тепер вони самі повинні піклуватися про власному економічно стійкому положенні, збереження матеріальних об'єктів і засобів, кредито і платоспроможності. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій та інших мінливостей ринку повинні мати надійний і гарантований фінансовий джерело покриття.


Розвиток підприємницької діяльності громадян приводить до появи у товаровиробників засобів і предметів виробництва, що також вимагає страхового захисту. Починаючи підприємницьку діяльність, громадяни включаються в такі взаємини, при яких їх фінансова чи господарська неспроможність або неспроможність їхніх партнерів можуть призвести до зростання збитків.


Відповідно виникає ще одна облас...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування і використання фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів в ...
  • Реферат на тему: Аналіз ринку страхових послуг по збору страхових премій в Україні
  • Реферат на тему: Страхова справа. Соціально-економічний Зміст и роль страхування в умів рін ...
  • Реферат на тему: Сучасний стан страхового ринку Росії. Страхування дітей
  • Реферат на тему: Російський ринок послуг зі страхування фінансових ризиків