Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Механізм держави. Поняття державного органу

Реферат Механізм держави. Поняття державного органу

Курсова: Механізм держави. Поняття державного органу.

В 

ЗМІСТ:


ВСТУП. 3

ГЛАВА I. ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ, ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ .. 6

Поняття механізму держави. 6

Структура механізму держави, поняття державного органу. 9

ГЛАВА II. Механізм сучасного Російської держави. 15

Принципи формування та функціонування механізму держави російської 15

Класифікація російських державних органів. 17

ВИСНОВОК. 22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 23


ВСТУП

Держава, що виникає на певному етапі економічного розвитку з метою раціонального управління суспільством не може і неповинно повною мірою ототожнюватися з тими установами, які власне і створюються для реалізації тих функцій, напрямів діяльності, які притаманні цим утворенням. Пануючий суб'єкт не передає органам держави свою владу, а лише тільки наділяє їх владними повноваженнями. p> Іншими словами, в цьому виявляється така найважливіша особливість державної влади, а саме, ця влада проявляється в діяльності державних органів та установ і утворюють механізм (апарат) цієї влади (часто ототожнюється в буденному свідомості з вищими органами держави), державної саме тому. Тому, цілком виправданим можна вважати таку залежність між ними, коли саме функціям держави належить визначальна роль при формуванні його механізму. p> Історично, органи держави (установи) підлаштовуються, змушені підлаштовуватися В«в такт В»б'ється серце держави, його сутності, основам, виражаються зовні у зміні його функцій. p> Так, якщо в суспільстві більшу роль, більшого значення набувають питання національних протиріч, то відповідно неминуче на перший план висвічуються такі елементи механізму держави як органи та установи насильства і примусу. Тому дослідження такого питання як структурна організація, механізм держави і представляє особливу цінність, актуальне. Іншими словами, успішне, ефективне рішення складних внутрішніх та зовнішніх завдань, що стоять перед державним утворенням, що багато в чому визначає його роль у світовому співтоваристві, залежить від механізму держави, злагодженої роботи всіх його складових частин і структурних елементів, створення і вдосконалення необхідної для цього нормативно - правової бази, що і визначає його актуальність. p> Відповідно, теоретичне дослідження цієї проблематики, комплексу питань, пов'язаних з механізмом держави, маючи підтримку сторони конституційного права, адміністративного права та деяких інших правознавчих галузей, використовуючи їх висновки і досягнення, відноситься до предмету історико - теоретичних наук і в першу чергу теорії держави і права, як базової в науковому вивченні такого феномену як держава.

Відповідно і дослідження проблематики, пов'язаної з механізмом держави, має зайняти одне з провідних місць в юридичній науці, в окремих її галузях, і особливо в загальної теорії держави і права.

Однак незважаючи на певне просування у вивченні окремих ланок державного механізму з боку конституційного (державного), адміністративного права і деяких інших галузей правознавства, в теоретичній розробці проблеми механізму Російської держави в цілому спостерігається відоме відставання.

Метою цієї роботи і є його пізнання, пізнання сутності державного апарату як діяльного, постійно функціонуючого вираження держави, визначення поняття, опис його найважливіших ознак, виведення структури і її функціонально різноманітних основних частин - такі основні завдання, які вирішуються на шляху досягнення мети роботи. p> Структура роботи: запровадження, глава перша В«Поняття механізму держави, державний апарат. Структурні елементи механізму В», глава другаВ« Механізм сучасного Російської держави В», висновок і список використаних джерел. <В  ГЛАВА I. ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ, ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ
Поняття механізму держави

Влада, безперервно впливаючи на суспільні процеси, державна влада особливо, не може обходиться без тієї реальної організаційної, матеріальної основи, яку становить його механізм. Механізм держави - це цілісна ієрархічна система державних органів та установ, практично здійснюють державну владу, завдання і функції держави [1]. p> Поняття В«механізм держави В»тісно пов'язане з поняттямВ« державний апарат В». Останнє прийнято вживати у двох сенсах - широкому і більш вузькому. У широкому сенсі поняття державного апарату як сукупності всіх державних органів збігається з поняттям механізму держави, ідентично йому. У більш вузькому сенсі під державним апаратом прийнято розуміти апарат державного управління. p> Саме в цьому значенні, в сенсі сукупності виконавчо - розпорядчих, управлінських органів держави, використовується поняття В«державний апарат В»в науці адміністративного права. У теорії держави і права поняття...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття держави та державного управління
  • Реферат на тему: Основні характеристики держави в контексті правової теорії держави
  • Реферат на тему: Поняття соціальної держави, його структура та функції
  • Реферат на тему: Фінансовий апарат держави, його структура та функції
  • Реферат на тему: Поняття держави. Співвідношення права та економіки