Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Страхування відповідальності

Реферат Страхування відповідальності

міністерство освіти російської федерації

В 

Курський гуманітарно-технічний інститут

В 

Кафедра "Бухгалтерський облік та Аудит"

В В В В В В В  контрольна робота В В 

з дисципліни

"страхування"

В В 

на тему

"страхування відповідальності "

В В В В В В В 

ВИКОНАВ:

Студент економічного

факультету, гр.бу-91/2

В 

В.А.ВОЛОБУЕВ

В 

перевірив:

Викладач

е.с.пріходченко

В В В В В В В В В 

Курськ 2001


План


1. Поняття страхування відповідальності

2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

3. Страхування цивільної відповідальності перевізника

4. Страхування цивільної відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки

5. Страхування професійної відповідальності
1. Поняття страхування відповідальності

Страхування відповідальності є самостійну сферу страхової діяльності. Об'єктом страхування тут виступає відповідальність страхувальника за законом або в силу договірного зобов'язання перед третіми особами за заподіяння їм шкоди (мається на увазі шкода, заподіяна особі або майну даних третіх осіб). У силу виникають страхових правовідносин страховик приймає на себе ризик відповідальності за зобов'язаннями, виникають внаслідок заподіяння шкоди з боку страхувальника (фізичної або юридичної особи) життю, здоров'ю або майну третіх сторін.

Прийнято розрізняти страхування цивільної відповідальності, страхування професійної відповідальності якості продукції, екологічне та ін У першому випадку мова йде про страхові правовідносинах, де об'єктом страхування є громадянська відповідальність. Це передбачена законом або договором міра державного примусу, що застосовується для відновлення порушених прав потерпілого (третіх осіб), задоволення його за рахунок порушника.

Цивільна відповідальність носить майновий характер: особа, завдала збитки, зобов'язане повністю відшкодувати збитки потерпілому, тобто третій особі. Через підписання договору страхування цивільної відповідальності даний обов'язок перекладається на страховика. За причи-ненний збиток страхувальник може нести кримінальну, адміністративну відповідальність, тобто переслідуватися за законом, за свої протиправні дії по відношенню до третій особі. Проте відшкодування майнової шкоди, заподіяної третій особі, перекладається на страховика.

Страхування професійної відповідальності пов'язано з можливістю пред'явлення майнових претензій до фізичним або юридичним особам, які зайняті виконанням своїх професійних обов'язків або наданням відповідних ус-луг. Майнові претензії, що пред'являються до фізичних або юридичних особам, обумовлені недбалістю, халатністю, помилками і упущеннями в професійної діяльності або послугах. Через страхування питаннями задоволення даних майнових претензій з приводу допущення халатності і недбалості починає займатися страховик. Призначення страхова-ня професійної відповідальності полягає в страховому захисті осіб певного кола професій (приватні лікарі, нотаріуси, адвокати та ін) проти юридичних претензій до них з боку клієнтури.

За умовами ліцензування страхової діяльності на території Російської Федерації до блоку страхування відповідальності відносяться наступні види:

страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

страхування цивільної відповідальності перевізника;

страхування цивільної відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки;

страхування професійної відповідальності;

страхування відповідальності за невиконання зобов'язань;

страхування інших видів відповідальності (при якому об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахована особа), пов'язане з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати збиток, нанесений їм третім особам).2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

Зростання інтенсивності дорожнього руху, що супроводжується кількісним зростанням дорожньо-транспортних пригод, об'єктивно вимагає організації страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Механічне транспортний засіб - автомобіль, мотоцикл, мопед - виступає джерелом підвищеної небезпеки, яка може заподіяти майнову шкоду учасникам дорожнь...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Класифікація страхування. Страхування цивільної відповідальності підприємс ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотрансп ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортн ...
  • Реферат на тему: Дослідження ефективності та динаміки розвитку системи обов'язкового стр ...
  • Реферат на тему: Добровільне комплексне страхування майна та цивільної відповідальності