Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи

Реферат Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ

СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ


ЗМІСТ


Введення

Підстава і процесуальний порядок призначення судово-медичної експертизи

1.1. Судово-медична експертиза живих осіб

1.2. Судово-медична експертиза трупів

1.3. Судово-медична експертиза речових доказів

Висновок p> Список використаної літератури

ВСТУП


Для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальних справ важливе значення має вміле використання слідчими різних спеціальних знань. Успішне розслідування насильницьких і корисливо-насильницьких злочинів - вбивств, згвалтувань, заподіяння тілесних ушкоджень, розбоїв та інших - можливе лише в разі належного використання судово-медичних знань. Відповідно до ст.ст. 75, 128-1, 193 КПК України такі знання можуть використовуватися у формі призначення і виробництва судово-медичних експертиз, судово-медичного огляду, а також шляхом залучення фахівця-медика для участі в провадженні слідчих дій. За допомогою судово-медичних знань може бути вирішено ряд важливих для розслідування питань: про час настання смерті і заподіяння тілесних ушкоджень, причини характер і тяжкості тілесних ушкоджень, про наявність і групових ознак виділень людського організму та багатьох інших. p> На жаль, у слідчій практиці не надається достатнього значення ролі судово-медичних знань для з'ясування багатьох обставин розслідуваних злочинів. Можливості судового медика як фахівця недостатньо повно використовуються при огляді трупа на місці виявлення, спостерігається неповний перелік питань, що ставляться на вирішення судово-медичної експертизи, допускаються помилки в їх формулюванні; слідчому не завжди відомі можливості судово-медичних досліджень.

1.1. Підстава і процесуальний порядок призначення судово-медичної експертизи


Судово-медична експертиза здійснюється на основі та з дотриманням чинного в Україні кримінального та цивільного, кримінально-процесуального та цивільно-процесуального законодавства, а також постанов уряду, наказів та інструкцій, що видаються Міністерством охорони здоров'я Україна. Відповідно до ст. 76 КПК вона призначається в обов'язковому порядку для встановлення: причини смерті, тяжкості і характеру тілесних ушкоджень, статевої зрілості потерпілої у справах про злочини, передбачені ст. 155 КК України; віку підозрюваного або обвинуваченого (якщо це має значення для вирішення питання про його кримінальну відповідальність, за відсутності відповідних документів про вік і неможливості їх отримання).

Об'єктами судово-медичної експертизи є: трупи, живі особи, речові докази, матеріали слідчих і судових справ.

Сучасні можливості судово-медичної експертизи визначаються використовуваними судово-медичними експертами методами дослідження. На основі проводяться в цих відділеннях досліджень встановлюють такі ознаки об'єктів і факти, для виявлення яких необхідне застосування спеціальних методів (Фізичних, технічних, хімічних, остеологічних, математичних, криміналістичних тощо). p> Матеріали справ, за якими проводяться експертизи, можуть бути двох видів. Одні з них містять відомості про факти, які служать підставою для експертних висновків (протокол огляду місця події та трупа, медичні матеріали тощо), а інші - орієнтують експерта в обставинах справи (Показання свідків, обвинуваченого тощо). p> В якості судово-медичного експерта може бути притягнутий тільки фахівець з вищою медичною освітою. Якщо неможливо викликати лікаря, що займає штатну посаду судово-медичного експерта, запрошується лікар будь-якої спеціальності (крім стоматолога), на якого (він іменується в таких випадках лікар-експерт) поширюються права та обов'язки судово-медичного експерта. p> Виробництво судово-медичної експертизи в першу чергу доручають фахівцям бюро судово-медичної експертизи, штатним судово-медичним експертам, а також викладачам кафедр судової медицини. У той же час в якості судово-медичного експерта може бути запрошений і практичний лікар-клініцист, який відповідає загальним процесуальним вимогам, що пред'являються до особи експерта. У такому випадку він іменується лікар-експерт. Лікар, який лікував потерпілого, не може бути експертом, оскільки він є свідком у справі. [1]

Експерт не може виробляти експертизу у справі, якщо він є стороною або родичем кого-небудь із сторін, якщо він і чи його родичі зацікавлені в результаті справи, а також якщо він є представником потерпілого або свідком у справі (ст. 62 КПК).

Експерт має право: знайомитися з матеріалами, які належать до експертизі; порушувати клопотання про надання нових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу суду, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, суду бути присутнім при проведенні допитів та інших слідчих дій (на досудовому слідстві і в суді) і задавати допитуваним особам питання,...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, Класифікація судово ...
  • Реферат на тему: Методика проведення судово-медичної експертизи
  • Реферат на тему: Призначення судово-медичних експертиз живих осіб
  • Реферат на тему: Судово-медична експертиза ушкоджень тупими твердими предметами
  • Реферат на тему: Роль судово-псіхіатрічної експертизи в провадженні крімінальніх та цивільни ...