Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи

Реферат Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи

що стосуються експертизи.

Якщо питання, поставлені перед експертом, виходять за межі його компетенції або якщо надані йому матеріали недостатні для дачі висновку, експерт у письмовій формі повідомляє орган, який призначив експертизу, про неможливість дати висновок або вказує, які саме матеріали, документи, додаткові дослідження йому необхідні для виробництва експертизи (ст. 77 КПК). p> У разі складності експертизи і необхідності вирішення спеціальних питань експерт має право просити органи слідства про запрошення для участі в експертизі відповідних спеціалістів і давати висновок спільно з ними.

Експерт має право на вилучення частин трупа, органів та тканин, крові, сечі для проведення судово-медичної експертизи без згоди близьких родичів потерпілого або його законних представників. Порядок вилучення і перелік частин трупа, органів та тканин, крові, сечі, які вилучаються, визначається Правилами проведення експертизи трупів у бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України № 6 від 17.01.1995 р.

Як фахівці, судово-медичні експерти можуть викликатися до встановленому законом порядку для участі в первинних слідчих діях: огляду трупа на місці події, ексгумації, вилучення зразків та т.д. У цих випадках експерт зобов'язаний допомагати слідчого у виявленні, закріпленні та вилученні доказів, давати по можливості пояснення, брати участь разом з іншими особами в складанні протоколу огляду та підписувати його. Організація участі експерта у зазначених діях і забезпечення його транспортом покладається на органи дізнання, слідства і суду.

Підставою для проведення судово-медичної експертизи є постанова органів слідства або ухвала суду (ст. 196 КПК). Правом призначати судово-медичну експертизу наділені органи внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України, судів.

У постанові (ухвалі) про призначення експертизи докладно викладаються обставини справи, що зумовили необхідність її виробництва, питання, поставлені на вирішення експертизи, наводиться перелік надаваних у розпорядження експерта матеріалів.

Судово-медична експертиза призначається слідчим (судом) у всіх тих випадках, коли для вирішення виниклих по конкретній справі питань потрібні спеціальні медичні знання. Законом передбачені випадки обов'язкового проведення судово-медичної експертизи. Так, стаття 76 КПК Україна встановлює, що експертиза повинна призначатися в обов'язковому порядку:

- для встановлення причин смерті;

- для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень;

- для встановлення статевої зрілості потерпілої у справах про злочини, передбачені ст. 155 КК України;

- для встановлення віку обвинуваченого або підозрюваного, якщо це має значення для вирішення питання про її кримінальної відповідальності, за відсутності відповідних документів про вік і неможливості їх отримання.

Судово-медична експертиза може бути первинною, додатковою і повторної. Комісійна судово-медична експертиза зазвичай призначається для вирішення складних питань. Як правило, вона проводиться при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності лікарів.

Первинна судово-медична експертиза може бути проведена як одним, так і кількома експертами. Необхідність участі кількох експертів визначається особою, що призначив експертизу, або начальником бюро судово-медичної експертизи.

Додаткова судово-медична експертиза доручається експерту (Експертам), який проводив первинну експертизу, або іншому експерту. Повторна експертиза повинна бути доручена тільки іншому експертові. p> Початковий склад експертів, які проводять експертизу, визначається особою, що призначив експертизу, або начальником бюро судово-медичної експертизи у разі відсутності в документі про призначення експертизи персонального складу експертів.

На вирішення судово-медичної експертизи ставляться питання: про причину смерть конкретної особи; про тяжкість завданих тілесних ушкоджень; про наявність, характер і механізм утворення ушкоджень, заподіяних тупими і гострими предметами, дією вогнепальної зброї, електроструму тощо; про час (Давності) настання смерті певної особи; про наявність в організмі конкретної особи алкоголю тощо

Після огляду місця події та трупа на місці його виявлення труп підлягає направленню в судово-медичний морг.

Як і інші види судово-медичної експертизи, дослідження трупів може бути зроблено тільки за наявності правильно оформленого процесуального документа. Без спеціальної пропозиції лікар не має права проводити розтин трупа.

Крім постанови, необхідно направити з трупом супровідний документ, написаний на бланку, що має штамп і печатку. У супровідному документі повинні бути обов'язково вказані: ім'я, прізвище, по батькові, рік народження, національність, адреса, професія, сімейний стан, чи слід видати труп після розтину і кому, якщо його не можна видавати, то протягом якого часу він повинен ...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, Класифікація судово ...
  • Реферат на тему: Методика проведення судово-медичної експертизи
  • Реферат на тему: Методологічні прийоми і принципи проведення судово-бухгалтерської експертиз ...
  • Реферат на тему: Судово-медична експертиза ушкоджень тупими твердими предметами
  • Реферат на тему: Складання висновку за даними судово-психологічної експертизи