Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поняття кримінального права

Реферат Поняття кримінального права

Курсова робота на тему:


Поняття кримінального права

Зміст .

В  3

ГЛАВА 1.

1.1 Поняття кримінального права ........................................... ............... 4

1.2 Предмет і метод уговня права як галузі права ..... 5

1.3 Функції і завдання кримінальної законодавства російської 7

Глава 2.ПРИНЦИПИ кримінального права

2.1 Поняття принципу права ........................................... ................... 10

2.2 Система принципів кримінального законодавства Російської 12

2.3 Принцип законності ............................................ .......................... 14

2.4 Принцип рівності громадян перед законом і судом .... 15

2.5 Принцип провини ............................................ ......................................... 17

2.6 Принцип справедливості ............................................ ................ 18

2.7 Принцип гуманізму ............................................ ............................ 20

Глава 3.Уголовний закон

3.1 Поняття кримінального закону, його значення ........................ 23

3.2 Структура кримінального закону ........................................... ...... 28

33

Список літератури ............................................. ............................. 35У ведення.

Сьогодні Росія переживає час бурхливого реформування з метою подолання системної кризи охопила економічну, політичну та інші сфери суспільного життя. Формуються принципово нові правові інститути, що відповідають зміненим економічним умовами, критеріям правової государства.

Разом з тим будь-яка ломка всіх раніше існуючих підвалин, перебудова суспільства і держави передбачає припинення існування колишніх структур, або втрату ними своїх позицій. Нові ж структури ще зміцніли. Дана обставина послужила причиною широкого поширення злочинності, що має тенденцію подальшого кількісного зростання та якісного зміни.

Для рішучого наступу на злочинність, результатом якого повинні бути її поступове скорочення та наявність стійкої тенденції до її подальшого зниження, необхідні комплексні заходи загальнодержавного масштабу, створення і реалізація єдиної програми, в якій були б задіяні всі державні владні структури, громадські організації. У цьому зв'язку новий Кримінальний кодекс Російської Федерації, який є законодавчою базою для кримінально-правової боротьби із злочинністю повинен зіграти важливу роль у вирішенні завдань реального скорочення злочинності. p> Кримінальний кодекс РРФСР 1960 [1] року, діяв до набрання чинності КК РФ 1996 року [2], відображаючи ідеологію і політику (зокрема у сфері боротьби із злочинністю) минулого, дореформеного періоду застарів. Він перестав відповідати завданням, стоять перед Російською Федерацією, на нинішньому етапі її розвитку. До того ж у силу численних змін і доповнень, внесених під впливом мінливих тенденцій кримінальної політики, КК РРФСР втратив характер систематизованого акта. Новий Кримінальний кодекс в значній мірі поповнює прогалини і недоліки попереднього КК, він більшою мірою відповідає завданням побудови нового суспільства, державного та громадського ладу Російської Федерації. Предметно це виражається, перш за все у зміні пріоритетів кримінально-правової охорони. На перше місце у відповідності з Конституцією РФ поставлена ​​захист особистості, законних прав, свобод та інтересів громадян. Вперше в КК закріплені принципи кримінального законодавства. Ця курсова робота присвячена розгляду цих новел кримінального законодавства.1.1 Поняття кримінального права.


Поняття кримінальну [3] право вживається у трьох значеннях:

- як галузь права;

- як наука кримінального права;

- як самостійна навчальна дисципліна.

Кримінальне право визначається в теорії кримінального права як сукупність юридичних норм, встановлених вищими органами державної влади, що визначають злочинність і караність діянь, підстави кримінальної відповідальності, мети покарання і систему покарань, загальні початку і умови їх призначення, а також звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.

Специфічність кримінального права як галузі права полягає в тому, що тільки воно є базою для визначення злочинності і караності діянь, підстав кримінальної відповідальності, застосування покарання і звільнення від відповідальності і покарань. Самостійність проявляється також в наявності власного предмета і методу правового регулювання.

Кримінальне право поряд з галуззю російського права розуміється і як кримінально-правова наука, тобто як сукупніс...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття кримінального покарання та його мети. Курсова робота з кримінально ...
  • Реферат на тему: Поняття, зміст і завдання Кримінального права Російської Федерації
  • Реферат на тему: Основні і додаткові покарання з кримінального права Російської Федерації
  • Реферат на тему: Поняття, система і завдання кримінального права
  • Реферат на тему: Вивчення кримінального права і кримінального процесу по Військового статуту ...