Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Страхування в Росії

Реферат Страхування в Росії

Державний університет природи, суспільства і людини В«ДубнаВ»

В В  Кафедра економіки В В В В В 

Курсова робота з дисципліни В«Фінанси та кредитВ» на тему

В«Страхування в Росії. Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності В»

В В В В В В В В 

Зміст


Введення. 3

Частина 1. 6

Страхування як економічна категорія. 6

Економічна сутність страхування. 6

Зв'язок страхування з фінансами і кредитом. 7

Функції страхування. 9

Форми страхування. 10

Основні види страхування. 14

Частина 2. 15

Введення. 15

Суть закону В«Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних коштів В». 16

Мета закону і основні принципи ОСАГО .. 16

Об'єкт і суб'єкти ОСАГО .. 17

Дії при настанні страхового випадку. 18

Страхова виплата. 19

Договори ОСЦПВ з урахуванням обмеженого використання транспортних засобів 21

Тарифи ОСАЦВ .. 21

Приклад розрахунку тарифу. 25

Деякі неточності в законі про ОСАГО .. 25

На що слід звернути увагу. 28

Висновок. 30

Список джерел. 32

В  Введення

Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись у період розкладання первіснообщинного ладу, воно поступово стало неодмінним супутником суспільного виробництва. Початковий зміст розглянутого поняття пов'язаний із словом "страх". Власники майна, вступаючи між собою в виробничі відносини, відчували страх за його схоронність, за можливість знищення або втрати в зв'язку зі стихійними лихами, пожежами, грабежами і іншими непередбаченими небезпеками економічного життя.

Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому грунті закономірно виникла ідея відшкодування матеріального збитку шляхом солідарної його розкладки між зацікавленими власниками майна. Якщо б кожен окремо взятий власник спробував відшкодувати збиток за свій рахунок, то він був би змушений створювати матеріальні або грошові резерви, рівні по величині вартості свого майна, що природно, руйнівно.

Тим часом життєвий досвід, заснований на багаторічних спостереженнях, дозволив зробити висновок про випадковий характер настання надзвичайних подій і нерівномірності нанесення збитку. Було відмічено, що число зацікавлених господарств, часто буває більше числа потерпілих від різних небезпек. За таких умов солідарна розкладка збитку між зацікавленими господарствами помітно згладжує наслідки стихії і інших випадковостей. p> При цьому, чим більша кількість господарств бере участь в розкладці збитку, тим менша частка засобів доводитися на частку одного учасника. Так виникло страхування, сутність якого складає солідарна замкнута розкладка збитку.

Найбільш примітивною формою розкладки збитку було натуральне страхування. За рахунок запасів зерна, фуражу й інших однорідних, легко ділених продуктів, формуються шляхом натуральних подушних внесків, виявлялася матеріальна допомога окремим постраждалим селянським господарствам. Однак таке страхування обмежувалося природними рамками однорідності і подільності формованих із його допомогою натуральних запасів, тому в міру розвитку товарно-грошових відносин воно поступилося місцем страхуванню в грошовій формі.

Розклад збитку у грошовій формі створювала широкі можливості насамперед для взаємного страхування, коли сума збитку відшкодовувалася його учасниками на солідарних початках або після кожного страхового випадку, або по закінченні господарського року. Взаємне страхування в умовах капіталізму стало закономірно переростати в самостійну галузь страхової справи. Якщо при взаємному страхуванні ще формувався заздалегідь розрахований за допомогою теорії імовірності страховий фонд, то надалі ймовірний середній розмір можливого збитку, що доводиться на кожного учасника страхування, стала застосовуватися в якості основи страхових внесків для завчасного формування страхового фонду. p> В умовах сучасного суспільства страхування перетворилося в загальний універсальний засіб страхового захисту усіх форм власності, доходів і інших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян. p> Термін "Страхування", що виражає перерозподільні відносини, із приводу відшкодування збитку, варто відрізняти від інших смислових значень цього слова. Зокрема, вираз "страхування" (страховка, підстрахування) іноді вживається в значенні підтримки в якій-небудь справі, гарантії удачі в чому-небудь, забезпечення безпеки людей при проведенні небезпечних робіт, при виступах гімнастів і акробатів, а також запасу міцності і надійності споруджень і механізмів і т.д. У даному випадку цей термін вживається в значенні інструмента відшкодування збитку.

...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Страхування як відшкодування збитку
  • Реферат на тему: Класифікація страхування. Страхування цивільної відповідальності підприємс ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове медичне страхування - складова частина державного соціально ...
  • Реферат на тему: Відрахування на державне соціальне страхування та обов'язкове страхуван ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортн ...