Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Експертиза будівельних конструкцій будівлі на прикладі дитячої бібліотеки імені І.А. Крилова в м. Орлі

Реферат Експертиза будівельних конструкцій будівлі на прикладі дитячої бібліотеки імені І.А. Крилова в м. Орлі

Орловський державний аграрний університет

Інженерно-будівельний інститут

Кафедра В«Експертизи та управління нерухомістюВ»

Курсовий проект

з дисципліни

Експертиза і інспектування

на тему

Експертиза будівельних конструкцій будівлі на прикладі

дитячої бібліотеки імені І.А. Крилова в м. ОрліВиконав:

студентка гр. УН-561 (п)

Дрожжина Ю.С.

шифр 06082


Орел-2011

В 

ЗМІСТ

ВСТУП

1.ОРГАНИЗАЦИЯ І МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

1.1 Цілі і завдання обстеження

1.2 Способи організації та проведення обстеження

1.3 Загальна характеристика методів обстеження

1.4 Методика обстеження елементів будівлі

2. ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ

2.1 Обстеження основ будинків

2.2 Обстеження фундаментів

2.3 Обстеження стін

2.4 Обстеження колон, стовпів і стійок

2.5 Обстеження міжповерхових і горищних перекриттів

2.6 Обстеження покриттів

2.7 Обстеження покрівель

3. ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЛІ НА ОСНОВІ ВІЗУАЛЬНОГО ОГЛЯДУ виявлення дефектів

3.1 Характеристика обстежуваного будівлі

3.2 Детальний опис стану будівлі

3.3 Обстеження фундаментів

3.4 Дефекти фундаментів

3.5 Посилення фундаментів

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

В 

ВСТУП


В умовах прискорення науково-технічного прогресу відбувається інтенсивне вдосконалення різних технологічних процесів. Це тягне за собою заміну застарілого обладнання на нове, високопродуктивне, що працює на більш високих швидкостях, що може призвести до підвищення навантажень, переданих на будівельні конструкції. Створення гнучких виробництв пов'язано із зміною архітектурно-планувальних рішень експлуатованих будівель і споруд.

Реконструкція старого нежитлового фонду та приведення рівня його комфортності до сучасних вимог обумовлює необхідність оцінки дійсного стану нежитлових будівель. Перед інженерами-будівельниками ставиться завдання оцінки стану експлуатованих будівельних конструкцій, будівель і споруд, вирішення питання про можливість їх подальшої експлуатації або реконструкції та підсилення.

Рішення поставлених завдань пов'язано з обстеженням конструкцій і споруд, результати якого дозволяють підготувати відповідні рекомендації. На їх основі проектувальники розробляють необхідні конструктивні рішення.

У даній роботі розглянуті вибір і обгрунтування методів вимірювань і засобів вимірювань, використовуваних для обміру будівель і будівельних конструкцій при їх обстеженні. Обстеження технічного стану будівлі, обгрунтування застосованих методів засобів вимірювань, використаних для проведення технічної експертизи на підставі візуального огляду і виявлених дефектів. p> 1.ОРГАНИЗАЦИЯ І МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

1.1 Цілі і завдання обстеження


Оцінка технічного стану будівель і споруд, обгрунтування необхідності їх ремонту або посилення може бути дана тільки на основі результатів їх обстеження.

Завданням обстеження є встановлення фактичного якісного стану конструкцій:

- при виявленні в конструкціях дефектів і пошкоджень;

- при збільшенні навантажень на конструкції;

- при проведенні заходів з реконструкції;

- у тому випадку, якщо конструкції будівель зазнали впливів, не передбаченим при проектуванні (високі та низькі температури, пожежі та інші стихійні лиха);

- з профілактичною метою, що забезпечує підтримку конструкцій в нормальному експлуатаційному стані.

При проведенні обстежень особливу увагу звертають на визначення технічного стану конструкцій та окремих їх елементів, на виявлення наявних запасів міцності, а також встановлення можливості їх збереження та подальшого використання.

Обстеження конструкцій проводиться в певній послідовності і включає:

- вивчення архівних матеріалів, проектно-технічної документації, ознайомлення з інвентаризаційними даними і показниками технічних паспортів;

- попереднє обстеження будівель і споруд; виявлення їх конструктивної схеми, аналіз планування; встановлення місць розтинів і місць взяття проб; опис стану конструкцій та інженерного обладнання; опис дефектів і пошкоджень, відступів від норм і правил технічної експлуатації;

- виконання архітектурних обмірів частин будівель і виконання фотознімків;

- детальне обстеження конструкцій, вузлів і з'єднань в натурі у поєднанні з обмірами їх геометричних характеристик; виявлення несучої здатності конструкцій; отримання даних про стан прихованих дефектів, а також відомостей (при необхідності) про геологічну і гідрогеологічному будові ділянки.


1.2 Способи орг...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Обстеження технічного стану існуючих будівельних конструкцій будівлі житлов ...
  • Реферат на тему: Обстеження конструкцій, будівель і споруд
  • Реферат на тему: Обстеження будівель і споруд
  • Реферат на тему: Обстеження і випробування будівель і споруд
  • Реферат на тему: Методика оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель