Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Апарат теорії подвійності для економіко-математичного аналізу. Аналіз одновимірного часового ряду

Реферат Апарат теорії подвійності для економіко-математичного аналізу. Аналіз одновимірного часового ряду

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ГОУ ВПО

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Контрольна РОБОТА

по дисципліні

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРИКЛАДНІ МОДЕЛІ

Варіант № 2

Брянськ - 2009

ЗАВДАННЯ 1

Вирішити графічним методом типову задачу оптимізації

Радгосп для годування тварин використовує два виду корму. У денному раціоні тварини повинно міститися не менше 6 одиниць поживної речовини А і не менше 12 одиниць поживної речовини В. Яке кількість корму треба витрачати щодня на одну тварину, щоб витрати були мінімальними? Використовувати дані таблиці:


Корми Питат. речовини

Кількість поживних речовин в 1 кг корму


1

2

А В

2 2

1 4

Ціна 1 кг корму, т.руб. /Td>

0,2

0,3


Побудувати економіко-математичну модель задачі, дати необхідні коментарі до її елементів і отримати рішення графічним методом. Що відбудеться, якщо вирішувати задачу на максимум і чому?

Рішення. Дане завдання оптимізації є задачею лінійного програмування. Позначимо види кормів через х 1 і х 2 . Цільовою функцією задачі є загальна вартість кормів, витрачених на годівля тварин, яка повинна бути найменшою. Число обмежень задачі дорівнює числу поживних речовин, що входять до складу кормів - 2. Додатково вводиться умова невід'ємності змінних. Знаючи ціни кормів, утримання поживних речовин у них можна сформулювати математичну модель задачі лінійного програмування:

В 

Будуємо область допустимих рішень завдання (Див. рис.1 ). p> Область допустимих рішень задачі

Будуємо вектор-градієнт цільової функції задачі. За його початок приймаємо точку з координатами, рівними коефіцієнтами цільової функції з відповідним координатним осях 0,2 (1, 1,5), тоді кінцем вектора-градієнта буде точка з координатами (0, 0). Перпендикулярно вектору-градієнту будується пряма, яка характеризує поведінку цільової функції:

В 

Для визначення положення точки мінімуму цільової функції пряма, перпендикулярна вектору-градієнту, зміщується в його напрямку до тих пір, поки вона не покине область допустимих рішень. Гранична точка області допустимих рішень при цьому русі і є точкою мінімуму. p> У нашій задачі - це точка В , утворена перетином граничних прямих обмежень I і II . Її координати визначаються рішенням системи

рівнянь цих прямих:

В 

звідки x 1 * = 2; x 2 * = 2 і. p> Таким чином, щоб досягти мінімальних витрат, слід витрачати щодня на одну тварину по 2 кг кожного виду корми при витратах в 1 тис. руб.

Рішення даної задачі лінійного програмування на максимум позбавлене економічного сенсу, тому що витрати на корм прагнуть зменшити. Однак математично ця задача має рішення і на максимум: найбільше значення в області допустимих рішень цільова функція приймає в точці (0; 6), і це значення дорівнює

.

рис. 1 - Графічне рішення задачі лінійного програмування


ЗАВДАННЯ 2

Використовувати апарат теорії подвійності для економіко-математичного аналізу оптимального плану задачі лінійного програмування

Для виготовлення чотирьох видів продукції використовують три види сировини. Запаси сировини, норми його витрати і ціни реалізації одиниці кожного виду продукції наведені в таблиці.


Тип сировини

Норми витрати сировини на один виріб

Запаси сировини


А

Б

В

Г


I II III

1 0 4

0 1 лютому

2 3 0

1 4 лютого

180 210800

Ціна вироби

9

6

4

7


В 

Потрібно:

1) Сформулювати пряму оптимізаційну задачу на максимум виручки від...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення задачі лінійного програмування графічним методом
  • Реферат на тему: Розробка моделі і рішення задачі лінійного програмування на прикладі задачі ...
  • Реферат на тему: Рішення будівельної задачі методом лінійного програмування
  • Реферат на тему: Рішення транспортної задачі за допомогою математичного методу лінійного про ...
  • Реферат на тему: Графічне рішення задачі лінійного програмування в економіці