Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності

Реферат Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності

ЗМІСТ


Введення

1 Митний тариф як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2 Нормативно-правові засади здійснення митно-тарифного регулювання в Російській Федерації

3 Порядок сплати митних зборів

4 Пільги зі сплати митних зборів

Висновок

Список використаної літературиВСТУП

Характер і завдання зовнішньоекономічного, в тому числі тарифного регулювання тісно пов'язане із загальною економічною обстановкою в країні, з внутрішніми і зовнішніми умовами її розвитку. Кардинальні зміни геополітичної обстановки в останні десятиліття істотно змінили ситуацію на внутрішньому і міжнародному положенні Росії: економічні зв'язки колишніх союзних республік, раніше розвивалися в межах єдиного народногосподарського комплексу, стали зовнішніми; практично порушено співробітництво колишніх країн - членів РЕВ. Проведені в Росії реформи не мають аналогів у світовій практиці за своїми масштабами і термінах проведення. У підсумку сформувалося принципово новий простір взаємодії вітчизняної економіки з зарубіжної, внутрішнього ринку - з зовнішнім.

Росія прагне до створення і вдосконалення відкритої економіки, повномасштабного входженню у світове господарство. Це викликає необхідність постійного розвитку специфічного виду державної та професійної діяльності з налагодження зовнішніх зв'язків і визначає особливе значення митного регулювання економічних зв'язків.

Багатогранність і складність виникають в такій ситуації проблем зумовлюють пошук і вибір нових форм організації та змісту діяльності митної служби, включаючи посилення координації з федеральними органами державної влади, регіональними адміністраціями, міжгалузевими структурами, фінансовими та інвестиційними організаціями, безпосередньо з учасниками зовнішньоекономічної діяльності, а також підвищує вимоги до теоретичного осмислення та обгрунтуванню шляхів забезпечення митною службою державних, громадських та особистих інтересів громадян, охорони від зазіхань ззовні на здоров'я населення, майнові інтереси, національні традиції і середовище проживання.1 МИТНИЙ ТАРИФ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Митний кодекс Російської Федерації закріплює, що товари, що переміщуються через російську митний кордон, підлягають обкладенню митом Відповідно до Закону Російської Федерації № 5003-1 від 21.05.1993 В«Про митний тарифВ».

Митний тариф Російської Федерації являє собою звід ставок мит, застосовуються до товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації і систематизованим відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації (ТН ЗЕД). ТН ЗЕД визначається Урядом Російської Федерації виходячи з прийнятих у міжнародній практиці систем класифікації товарів.

Законом В«Про митний тариф В»визначено основні цілі митного тарифу:

- раціоналізація товарної структури ввезення товарів у Російську Федерацію;

- підтримка раціонального співвідношення вивезення і ввезення товарів, валютних доходів і витрат на території Російської Федерації;

- створення умов для прогресивних змін у структурі виробництва і споживання товарів в Російській Федерації;

- захист економіки Російської Федерації від несприятливого впливу іноземної конкуренції;

- забезпечення умов для ефективної інтеграції України у світову економіку [1].

Митна мито - обов'язковий внесок, що стягується митними органами при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або експорту.

Митні мита виконують три основні функції:

1. фіскальну, яка відноситься до імпортних, і до експортних мит, оскільки вони є однією з статей дохідної частини державного бюджету;

2. протекціоністську (Захисну), що відноситься до імпортних мит, оскільки з їхньою допомогою держава відгороджує місцевих виробників від небажаної іноземної конкуренції;

3. балансуючу, що відноситься до експортних мит, установленим з метою запобігання небажаного експорту товарів, внутрішні ціни на які з тих чи інших причин нижче світових.

Існує кілька класифікацій митних зборів.

Класифікація за способом стягнення:

а) адвалерні - нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів (наприклад, 20% від митної вартості);

б) специфічні - нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваного товару (наприклад, 10 доларів за 1 тонну);

в) комбіновані - поєднують обидва названих види митного обкладення (наприклад, 20% від митної вартості, але не більше 10 доларів за 1 тонну) [2].

Адвалорні мита аналогічні пропорційному податкові на продаж і застосовуються звичайно при обкладанні товарів, що мають якісні різні характеристики в рамках однієї товарної групи. Сильною стороною адвалорних мит є те, що вони підтримують...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Удосконалення форм декларування, застосовуваних при митному оформленні това ...
  • Реферат на тему: Особливості переміщення ліцензованих товарів через митний кордон Російської ...
  • Реферат на тему: Митно-тарифне та нетарифне регулювання переміщення товарів та транспортних ...
  • Реферат на тему: Митні платежі як інструмент регулювання переміщення товарів через митний ко ...
  • Реферат на тему: Митно-тарифне регулювання ввезення сільськогосподарської продукції на терит ...