Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Використання електронних таблиць MS EXCEL для розв'язання економічних задач. Фінансовий аналіз в Excel

Реферат Використання електронних таблиць MS EXCEL для розв'язання економічних задач. Фінансовий аналіз в Excel

Лист-завдання


Частина І. Використання електронних таблиць MS EXCEL для розв'язання економічних задач


Завдання № 1. Створення таблиць, розрахунок за формулами, побудова діаграм


Порядок виконання:

1. Згідно варіанту створити на робочому аркуші таблицю

2. Ввести необхідні в завданні дані для розрахунку

3. Відформатувати таблицю (виділити напівжирним шрифтом заголовок таблиці, підсумкові показники тощо)

4. Провести розрахунки:

Гј за формулами розрахувати необхідні показники, при необхідності використовувати абсолютну адресацію осередків;

Гј за допомогою копіювання заповнити наступні елементи таблиці;

Гј за допомогою Майстра функцій розрахувати необхідні статистичні показники представленої таблиці (мінімум, максимум, середнє значення)

5. Побудувати діаграми:

Гј за результатами розрахунків побудувати гістограму із зазначенням її назви, найменування рядків і стовпців

Гј кругову за даними одного стовпця (Або одного рядка)

У пояснювальній записці до Завданню № 1 контрольної роботи вказати:

1. Таблицю з вихідними даними (варіант завдання)

2. Формули excel з посиланнями на клітинки, за якими проводиться розрахунок

3. Таблицю з результатами розрахунків

4. Етапи побудови діаграм

5. Побудовані діаграми


Завдання № 2. Підведення динамічних підсумків з використанням зведених таблиць


Порядок виконання

1. Згідно варіанту створити на робочому аркуші вихідну таблицю

2. Побудувати зведену таблицю (виділити вихідну таблицю і вибрати пункт меню В«данниеГ сводная таблиця В»)

3. Змінити структуру зведеної таблиці (Вибравши пункт В«макетВ» майстра створення зведених таблиць)

У пояснювальній записці до завдання № 2 контрольної роботи вказати:

1. Вихідну таблицю (варіант завдання)

2. Етапи побудови зведеної таблиці (у обов'язковому порядку макет зведеної таблиці)

3. Отриману зведену таблицю (у обов'язковому порядку макет зміненої зведеної таблиці)

4. Порядок зміни структури зведеної таблиці

5. Змінену зведену таблицю


Завдання № 3. Використання процедури В«Пошук рішення В»


Ставиться завдання визначити оптимальний план виробництва (знайти таку кількість товарів кожного виду) таким чином, щоб сумарний прибуток була максимальною і виконувалися обмеження: загальна кількість товарів і сумарні витрати не повинні перевищувати граничних значень.

Порядок виконання:

1. На робочому листі створити таблицю з даними про товари, відповідно до варіанту, і провести розрахунок за наведеними формулами

2. Запустити на комп'ютері процедуру В«Пошук рішення В»(меню сервісГ  Пошук рішення)

3. У діалоговому вікні вказати необхідні посилання:

Гј цільова осередок - сумарний прибуток (Максимальне значення). Цей осередок повинна містити формулу


В 

Гј змінюючи осередку - кол-во товарів кожного виду; потрібно вказати діапазон комірок, в яких після виконання процедури В«Пошук рішенняВ» буде отримано значення оптимальних випусків.

Гј ПРИМІТКА: цей діапазон використовується для отримання формул в цільовій комірці і осередках обмежень;

Гј обмеження - кількість товарів цілі і позитивні, сумарні витрати і загальне у товарів не повинні перевищувати граничних значень.

4. Виконати процедуру В«Пошук рішенняВ»

У пояснювальній записці до завдання № 3 контрольної роботи вказати:

В· таблицю з даними про товари

В· провести розрахунок за формулами

В· вказати параметри процедури В«Пошук рішенняВ» з адресами осередків (діалогове вікно процедури Пошук рішення)

таблицю з результатами виконаної процедури В«Пошук рішенняВ»


Завдання № 4. Регресійний аналіз даних


Знайти рівняння емпіричної залежності у вигляді: Y = a X + b і побудувати її графік за даними таблиці

Порядок виконання:

1. На робочому листі створити таблицю згідно варіанту

2. Побудувати точкову діаграму

3. Додати на діаграму лінію тренда, вказуючи тип залежності лінійна і відображаючи рівняння на діаграмі.

У пояснювальній записці до завдання № 4 контрольної роботи вказати:

1. Вихідну таблицю (варіант завдання)

2. Діаграму і етапи її побудови

3. Додавання лінії тренду

4. Рівняння лінії тренда


Частина ІІ. Фінансовий аналіз в Excel


Завдання № 1


Відомий розмір вкладу, який поміщений на певний термін під заданий відсоток. Обчислити коефіцієнт нарощення і суму виплат наприкінці періоду.


Завдання № 2


Використовуючи функцію "Підбір параметра" створити систему для нарахування складних відсотків при заданій сумі виплати.


Завданн...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова графіків функцій засобами електронної таблиці Excel
  • Реферат на тему: Побудова графіка квадратного рівняння за допомогою електронної таблиці
  • Реферат на тему: Електронні таблиці Excel 2003
  • Реферат на тему: Рішення завдання Неймана для рівняння Пуассона в прямокутній області
  • Реферат на тему: Методика викладання інформатики (електронні таблиці Excel)