Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Статистичні величини

Реферат Статистичні величини
Статистичні величини


1. Поняття абсолютної і відносної величини в статистиці


Вивчаючи масові суспільні явища, статистика у своїх висновках спирається на числові дані, отримані в конкретних умовах місця і часу. Результати статистичного спостереження реєструються насамперед у формі первинних абсолютних величин. Так, основна маса народно-господарських абсолютних показників фіксується в первинних облікових документах. Абсолютна величина відображає рівень розвитку явища.

У статистиці всі абсолютні величини є іменованими, вимірюються в конкретних одиницях (чоловіках, торбах, штуках, кіловат-годинах, людино-днях і людино-годинах і т.д.) і, на відміну від математичного поняття абсолютної величини, можуть бути як позитивними, так і негативними (збитки, спад, втрати і т.п.).

З точки зору конкретного дослідження сукупність абсолютних величин можна розглядати як складається з показників індивідуальних, характеризують розмір ознаки в окремих одиниць сукупності, і сумарних, характеризують підсумкове значення ознаки по певної частини сукупності. Так, якщо індивідуальними будуть показники чисельності працюючих на окремих підприємствах, то сумарними - чисельності працюючих за групами, об'єднанням підприємств. Точки зору окремого підприємства чисельність на ньому буде сумарною величиною, а чисельністю працюючих у кожному цеху - величинами індивідуальними.

Сумарні абсолютні величини часто отримують шляхом спеціальних розрахунків (перспективна чисельність населення, очікуваний обсяг виробництва, планові завдання по випуску продукції тощо).

Оскільки абсолютні показники - це основа всіх форм обліку та прийомів кількісного аналізу, то слід розмежовувати моментні та інтервальні абсолютні величини . Перші показують фактичну наявність або рівень явища на певний момент, дату (наприклад, наявність запасів матеріалів або оборотних коштів, величина незавершеного виробництва, чисельність проживаючих і т.д.). Другі - підсумковий накопичений результат за період в цілому (обсяг виробленої продукції за місяць або рік, приріст населення за певний період, величина валового збору зерна за рік і за п'ятирічку і т.п.). На відміну від моментних інтервальні абсолютні величини допускають їх подальше підсумовування (природно, якщо мова йде про одне й те ж показнику).

За своїм змістом абсолютні величини можуть характеризувати як відносно прості сукупності - чисельність населення, підприємств, кількість товару певного виду, так і сукупності досить складні - вартість всієї продукції підприємства чи галузі промисловості, обсяг роздрібного товарообігу, величину валового національного продукту, національного доходу і т.д.

Показники, використовувані в економіко-статистичному аналізі, повинні мати реальний зміст, характеризувати певні категорії і поняття і враховуватися або розраховуватися на основі теоретичного аналізу явища. Тому в кожній конкретній області програми статистики розробляється своя система статистичних показників. p align="justify"> Сама по собі абсолютна величина не дає повного уявлення про вивчається явище, що не показує його структуру, співвідношення між окремими частинами, розвиток у часі. У ній не виявлено співвідношення з іншими абсолютними показниками. Ці функції виконують обумовлені на основі абсолютних величин відносні показники. p align="justify"> Відносна величина в статистиці - це узагальнюючий показник, який дає числову міру співвідношення двох зіставляються абсолютних величин. Так як багато абсолютні величини взаємопов'язані, то й відносні величини одного типу в ряді випадків можуть визначатися через відносні величини іншого типу.

Основні умови правильного розрахунку відносної величини - порівнянність порівнюваних показників і наявність реальних зв'язків між явищами, що вивчаються. Таким чином, за способом отримання відносні показники - завжди величини похідні, які визначаються формі коефіцієнтів, відсотків, проміле, продецімілле і т.п. Однак потрібно пам'ятати, що ці безрозмірним за формою показниками може бути, по суті, приписана конкретна, і іноді досить складна, одиниця виміру. Так, наприклад, відносні показники природного руху населення, такі як коефіцієнти народжуваності або смертності, що обчислюються у проміле (%), показують число народжених або померлих за рік у розрахунку на 1000 осіб середньорічної чисельності; відносна величина ефективності використання ро...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Абсолютні і відносні величини. Середні величини і показники варіації
  • Реферат на тему: Абсолютні и відносні Величини
  • Реферат на тему: Проведення статистичного спостереження. Відносні і базисні величини
  • Реферат на тему: Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства
  • Реферат на тему: Визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показ ...