Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Діяльність місцевих виконкомів

Реферат Діяльність місцевих виконкомів

Введення


Я, Іванова Ольга Іванівна, студентка 4-го курсу Гомельського державного університету імені Ф. Скорини в період з 30 Червень 2010 по 1 липня 2010 проходила практику в адміністрації Радянського району м. Гомеля. p> Мета практики складалася одержанні реальних уявлень про структуру та організацію діяльності місцевих органів управління, в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, а також, у придбанні навичок самостійної роботи в адміністрації.

Керівником практики від кафедри університету мені було видано план завдання, який я виконувала в процесі проходження практики і склала звіт про його виконання. До звіту додається щоденник, в якому я відображала зміст і послідовність виконану мною роботи.

При проходженні практики я була ознайомлена:

Г? до чинного законодавством про місцевих виконавчих і розпорядчих органах;

Г? зі структурою та порядком роботи місцевих виконкомів;

Г? з організацією та проведенням засідань у виконкомах;

Г? з порядком проходження та розгляду скарг громадян у виконкомах;

Г? з організацією роботи адміністративної комісії;

Г? з організацією роботи комісії у справах неповнолітніх;

Г? з діяльністю юрисконсульта у виконкомах;
1. Характеристика адміністрації радянського району


Адміністрація Радянського району м. Гомеля входить до системи органів виконавчої влади і є органом місцевого управління, основним завданням якої є вирішення питань місцевого значення виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів населення, що проживає на відповідній території.

Адміністрація Радянського району організовує та здійснює свою діяльність на основі Конституції Республіки Білорусь, Закону Республіки Білорусь В«Про місцеве управлінні і самоврядування в Республіці Білорусь В»від 20 лютого 1991 р., та інших законодавчих актів Республіки Білорусь.

У Відповідно до Закону Республіки Білорусь В«Про місцеве управлінні і самоврядування В»адміністрація Радянського району є виконавчим і розпорядчим органом на території району з правами юридичної особи.

Діяльність адміністрації здійснюється виходячи з таких принципів:

1) народовладдя, участі громадян у місцевому управлінні і самоврядування;

2) законності, соціальної справедливості, гуманізму, захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян;

3) взаємодії органів місцевого управління та самоврядування;

4) розмежування компетенції представницьких і виконавчих органів;

5) єдності і цілісності системи місцевого управління та самоврядування;

6) самостійності та незалежності Рад, інших органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень у вирішенні питань місцевого життя;

7) виборності Рад, інших органів місцевого самоврядування, їх підзвітності населенню;

8) гласності та врахування громадської думки, постійного інформування населення про прийнятих рішеннях з найважливіших питань і результати їх виконання, надання кожному громадянину можливості ознайомлення з документами і матеріалами, безпосередньо зачіпають його права та законні інтереси;

9) поєднання місцевих і загальнодержавних інтересів, участі органів місцевого управління та самоврядування у вирішенні вищестоящими органами питань, що зачіпають інтереси населення відповідної території;

10) відповідальності за законність і обгрунтованість прийнятих рішень.

Структура і штатна чисельність адміністрації Радянського району м. Гомеля затверджуються міським виконавчим комітетом.

У структуру Адміністрації Радянського району входять:

Г? Керівництво :

В· глава адміністрації (Філімончик Тетяна Степанівна);

В· 3 заступника голови адміністрації (в тому числі один перший);

- Шишков Михайло Антонович (перший заступник)

- Статі Володимир Григорович

- Малий Микола Іванович

В· керуючий справами (Грищенко Тамара Миколаївна). p> Г? Органи з економічного розвитку :

В· відділ економіки

Відділ економіки є структурним підрозділом адміністрації Радянського району та у своїй діяльності підзвітний їй.

Керівництво відділом здійснює начальник відділу економіки Кашкатенко Павло Михайлович.

Відділ у своїй діяльності керується законодавством Республіки Білорусь, декретами, указами Президента Республіки Білорусь, постановами Ради Міністрів Республіки Білорусь, рішеннями облвиконкому, міськвиконкому, розпорядженнями голови адміністрації району, а також положенням про відділ економіки.

Основними функціями відділу є:

1) участь у формуванні прогнозних показників економічного розвитку підприємств району.

2) контроль виконання суб'єктами господарювання прогнозних показників їх діяльності.

3) аналіз фінансово-господ...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Удосконалення роботи із зверненнями громадян у виконавчих органах місцевого ...
  • Реферат на тему: Діяльність органів місцевого самоврядування у забезпеченні екологічної безп ...
  • Реферат на тему: Особливості взаємодії органів районної виконавчої влади та виконавчо-розпор ...
  • Реферат на тему: Значення органів місцевого самоврядування у забезпеченні екологічної безпек ...
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності діяльності органів місцевого самоврядування щодо виріше ...