Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Структурна і функціональна організація клітини

Реферат Структурна і функціональна організація клітини

План-конспект

уроку з біології

на тему: В«Структурна і функціональна організація клітиниВ»

клітина будова біохімічний теплової

Тема:


Структурна і функціональна організація клітини

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови клітин як біологічної системи, розвивати системне мислення.

Обладнання та матеріали: малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови клітин.

Тип уроку: комбінований


І. Організаційний етап. Перевіряється готовність учнів до уроку, створюється навчальна обстановка. II. Перевірка домашнього завдання. 1.Назовите особливості Homo sapiens. 2. Які раси ви знаєте? 3. Які особливості притаманні тій чи іншої раси? ІІІ.Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності. Існує безліч теорій походження життя. Одні вчені твердять, що життя пішла від органічних речовин, інші - від неорганічних. Всім добре відома теорія Опаріна. Що може служити доказом цієї теорії? ІV. Вивчення нового матеріалу. 1. Хімічний склад клітини. Клітина - основна структурна, функціональна і генетична одиниця організації живого, елементарна жива система. (Що дозволяє нам стверджувати, що клітина основна структурна, функціональна і генетична одиниця організації живого?) Клітка може існувати як окремий організм (бактерії, найпростіші, деякі водорості і гриби) або у складі тканин багатоклітинних тварин, рослин, грибів. Клітка може виконувати всі функції живого організму і володіє такими властивостями, як обмін речовин, харчування, дихання, виділення, подразливість, здатність до поділу. (Ким вперше був запропонований термін В«кліткаВ»?) Термін В«клітинаВ» був запропонований англійським дослідником Робертом Гуком у 1665 р. Уперше використовуючи мікроскоп для вивчення зрізів пробки, він зауважив безліч дрібних утворень, схожих на клітинки бджолиних сот. Роберт Гук дав їм назву клітинки або клітини. Роботи Р. Гука викликали інтерес до подальших мікроскопічним дослідженням організмів. Можливості світлового мікроскопа в XVII-XVIII століттях були обмежені. Накопичення матеріалу про клітинному будову рослин і тварин, про структуру самих клітин йшло повільно. Тільки в тридцятих роках XIX століття були зроблені фундаментальні узагальнення про клітинної організації живого. (З яких речовин складається клітина?) До складу клітини входить більше 80 хімічних елементів. За кількісним складом елементи, що входять до складу клітини поділяють на три групи: мактроелементи, мікроелементи, ультрамікроелементи. (Записуємо схему) Хімічний склад клітини Макроелементи Мікроелементи ультрамікроелементів H, O, N, C (біогенні) Сu, Mn, Zn, IU, Ra, Сs, Se, Hg, Au Ca, S, P, K, Na Макроелементи складають основну масу сухої речовини, беруть участь у побудові органічних і неорганічних сполук у живих організмах. Їх концентрація коливається від 10 до 0,001% маси тіла. До них відносяться кисень, водень, вуглець, азот, залізо, фосфор, сірка, кобальт, кальцій, мідь, молібден, цінк.йод, натрій, хлор. Мікроелементи. Переважно це іони важких металів, що входять до складу життєво важливих речовин. В організмах міститися в невеликих кількостях від 0,001% до 0, 000001% маси тіла. До мікроелементів належать бор, кобальт, мідь, молібден, цинк, йод, бром, ванадій. Ультрамікроелементи. Їх концентрація не перевищує 0,000001%, фізіологічна роль в організмах рослин і тварин остаточно не встановлена. До цієї групи належать уран, радій, золото, ртуть, цезій, селен і багато інших розсіяних і рідкісних хімічних елементів. Хімічні сполуки, що входять до складу клітини, можна розділити на дві групи: неорганічні сполуки і органічні. (Складаємо схему) Хімічний склад клітини Неорганічні речовини Органічні речовини Вода, мін.солі НК, АТФ, білки, жири, вуглеводи, Вода необхідна для здійснення життєвих процесів в клітині. Її основні функції такі: 1. Універсальний розчинник. 2. Середа, в якій протікають біохімічні реакції. 3. Визначає фізіологічні властивості клітини (її пружність, об'єм). 4. Бере участь у хімічних реакціях. 5. Підтримує теплове рівновагу клітини і організму в цілому завдяки високій теплоємності і теплопровідності. 6. Основний засіб для транспорту речовин. Мінеральні речовини підтримують осмотичний рівновагу між кліткою і межклетоним речовиною; регулюють різні біохімічні та фізіологічні процеси. Мінеральні речовини клітини знаходяться у вигляді іонів. Найбільш важливі з них катіони - це K +, Na +, Ca2 +, Mg2 +, аніони - це Сl-, НСО3-, Н2РО4-. З органічних сполук у клітинах є білки, вуглеводи, жири, нуклеїнові кислоти, АТФ. (Що ви знаєте про білках, жирах, вуглеводах?). Білки - високомолекулярні полімерні органічні речовини, що визначають структуру і життєдіял...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Структурно-функціональна організація клітини
  • Реферат на тему: Хімічний склад клітини
  • Реферат на тему: Клітина. Реакція Клітини на Зовнішні подразнення
  • Реферат на тему: Типи поділу клітини. Мегаспорогенез
  • Реферат на тему: Дендритні клітини і їх роль в імунній захисту