Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бюджетне пристрій Російської Федерації та проблеми його вдосконалення

Реферат Бюджетне пристрій Російської Федерації та проблеми його вдосконалення

Фінансова Академія при Уряді Російської Федерації

Кафедра фінансів

Курсова робота

на тему: "Бюджетне пристрій Російської Федерації та проблеми його вдосконалення "

Студентки групи ВК 2-1 Котельникова І. В.

Науковий керівник Професор

Нікольський П. С.

Москва

1997

В 

ЗМІСТ:

ВСТУП 1

1. БЮДЖЕТНА ПРИСТРІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. p> 1.1. Бюджетна система Російської Федерації. p> 1.2. Бюджетний федералізм: проблеми і перспективи. p> 1.3. Напрями реформування сучасного бюджетного устрою Російської Федерації. p> 2. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ Бюджетного дефіциту і державного боргу. <В 

ВИСНОВОК 29


ВСТУП.

Прийняття в січні цього року Державною Думою Закону про Федеральний бюджет на 1997 рік привернуло до проблеми бюджетної політики держави пильну увагу засобів масової інформації. Зі сторінок газет і журналів не сходили інтерв'ю та статті впливових економістів і політологів, які сперечалися про достоїнства і недоліки нового бюджету, з телевізійних екранів доносилися судження про його нездатності вирішити поставлені перед державними фінансами проблеми. Погляди часто були настільки суперечливі, що захотілося розібратися самій в складному бюджетному механізмі і визначитися у власному відношенні до головного фінансового документа країни на весь 1997 рік - Державному Бюджету. Саме тому при виборі теми для написання курсової роботи я зупинилася на проблеми вдосконалення бюджетного пристрою Російської Федерації: на мою переконання, це питання найбільш повно вбирає в себе найважливіші проблеми сучасного бюджетного механізму.

Ці проблеми логічно розділити на дві основні групи. До першої слід віднести ті з них, які визначаються федеративним устроєм нашої країни: питання вдосконалення міжбюджетних відносин і необхідності формування системи бюджетного федералізму, що, керуючись віковим досвідом провідних західних країн, дозволить стабілізувати і зміцнити російську державність, підвищить керованість існуючої ринкової системами і у кінцевому підсумку оптимізує структуру доходів і витрат як федерального бюджету, так і місцевих бюджетів. А звідси випливає і друга група проблем чинного бюджетного пристрою - власне фінансова. Підвищення прибутковості бюджету і оптимізація його витрат, проблема збалансованості державного бюджету і необхідність управління державним боргом - саме ці фінансові аспекти бюджетного пристрою визначають рівень соціально - економічного розвитку країни, якість життя населення. Зрештою, саме ці показники і визначають ефективність всієї проведеної державою економічної політики.

Користуючись такою умовної класифікацією, для отримання вичерпного результату проблему вдосконалення бюджетного пристрою Російської Федерації необхідно розглядати з двох позначених вище сторін. Разом з тим хотілося б підкреслити нерозривний зв'язок, який існує між названими аспектами проблеми. Зміни у сфері міжбюджетних відносин неминуче відбиваються на власне фінансовій стороні бюджетів всіх рівнів; значні зміни в бюджетних доходи або витрати вимагають відповідного коректування бюджетної системи. Бюджет - це складний комплекс фінансових відносин, і тому підхід до вирішення його проблем повинен бути також комплексним. Саме тоді можливо повноцінне функціонування державного бюджету як найбільш ефективного інструменту державного регулювання економіки.

Що ж може служити матеріалом для дослідження? У першу чергу, це конкретні показники бюджету, відображені в Законі про Федеральний бюджет Російської Федерації на 1997р., Опублікованому в офіційному виданні законодавчих органів влади Росії. Це і дані Держкомстату, що характеризують як суто фінансові показники Державного бюджету, так і деякі конкретні аспекти міжбюджетних відносин в Російській Федерації. Нарешті, це що з'явилися останнім часом монографії та публікації у періодичних виданнях, присвячені досліджуваних проблем, серед яких хотілося б особливо виділити деякі роботи. Що вийшла у 1996 р. монографія В.М. Сумарокова "Державні фінанси в системі макроекономічного регулювання "показує найбільш ефективні методи державного фінансового регулювання економіки, чимале місце приділяючи проблемам бюджетної політики в перехідний період, одночасно проводячи цікаві паралелі з вже подолали цей етап державами. Спільна стаття заступника Голови Ради Федерації В. Кокова і професора Ю. Любімцева "Бюджетний федералізм: проблеми і перспективи", опублікована в журналі "Економіст" за листопад 1996 р., цілком присвячена проблемі становлення в Росії істинно федеративних відносин між бюджетами різних рівнів. Нарешті, стаття московського економіста С. Хурсевич "Бюджетний федералізм і бюджетний дефіцит "(" Фінанси ", № 4, 1996) чітко описує зв'язок між винесеними...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бюджетне пристрій Російської Федерації та проблеми його вдосконалення
  • Реферат на тему: Бюджетне пристрій і бюджетна система зарубіжних країн і Російської Федераці ...
  • Реферат на тему: Бюджетна система і бюджетний пристрій Російської Федерації
  • Реферат на тему: Проблеми вдосконалення бюджетного законодавства Російської Федерації
  • Реферат на тему: Бюджетне пристрій Російської Федерації