Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Проектування плат в пакетах PCAD і AutoCAD

Реферат Проектування плат в пакетах PCAD і AutoCAD

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

САНКТ-Петербурзький державний університет

аерокосмічного приладобудування


Проектування плат в пакетах PCAD і AutoCAD

Методичні вказівки до лабораторних робіт


Санкт-Петербург


УДК 621.396

Укладач: О.Л. Смирнов

Рецензент:

Доцент, кандидат технічних наук Соловйов Микола Володимирович


Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей "Проектування та технологія електронних засобів", "Лазерні системи в ракетній техніці", "Інформатика та обчислювальна техніка", "Радіотехніка", "Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі ", що виконують лабораторний практикум на денному та вечірньому факультетах, а також слухачів факультету підвищення кваліфікації викладачів.

Підготовлені до публікації кафедрою мікро-і нанотехнологій аерокосмічного приладобудування за рекомендацією методичної комісії факультету інтелектуальних систем управління і нанотехнологій Санкт-Петербурзького Державного університету аерокосмічного приладобудування.


В© Санкт-Петербурзький Державний університет аерокосмічного приладобудування


ПЕРЕДМОВА


Радіоелектроніка та обчислювальна техніка використовується у всіх сферах людської діяльності - від найпростіших схем до найскладніших комплексів. Основу всіх цих пристроїв складають друковані плати, створення яких вимагає від розробника і конструктора обліку різних і суперечливих вимог. Впровадження мікросхем і багатошарових друкованих плат, призвело до того, що їх конструювання стало неможливим без засобів автоматизації (САПР). Одними з найбільш широко використовуваних пакетів прикладних програм пакет P-CAD фірми Protel International і AutoCAD фірми Autodesk. Пакет P-CAD складається з декількох взаємопов'язаних програм, здатних функціонувати цілком незалежно:

програми розробки електричних символів елементів P-CAD Symbol Editor;

програми розробки посадкових місць корпусів елементів P-CAD Pattern Editor;

програми автоматизованого проектування принципових схем P-CAD Schematic;

програми розробки топології друкованої плати P-CAD PCB.

Пакети P-CAD і AutoCAD широко використовуються на підприємствах електронного профілю. Знання можливостей пакетів та наявність практичних навичок щодо роботи з ними є необхідною умовою успішної адаптації випускників у наукових організаціях і промислових підприємствах. p align="justify"> Лабораторний практикум побудований на принципі послідовного вивчення об'єкта дослідження з розвитком і закріпленням знань і навичок роботи з пакетом і дозволяє реалізувати такі методичні аспекти

придбання навичок при роботі з проектами в програмі P-CAD 2004 *;

побудова і використання інтегральних бібліотек.

розробка складових частин друкованих плат: монтажних і перехідних отворів, контактних майданчиків;

розробка посадочних місць елементів;

розробка типового компонентного модуля;

проектування принципових схем і розробка топології друкованої плати;

проектування конструкторської документації у вигляді схем, креслень, переліків та специфікацій.

Представлений в даному методичному матеріалі цикл лабораторних робіт призначений для студентів радіотехнічних та обчислювальних спеціальностей, що навчаються на кафедрі мікро-і нанотехнологій аерокосмічного приладобудування ГУАП.

Структурно лабораторний практикум об'єднує 10 лабораторних робіт, кожна з яких містить теоретичний матеріал, порядок виконання роботи та оформлення результатів. Результати роботи подаються, як правило, у вигляді файлів, формат та найменування яких визначається вимогами щодо оформлення. p align="justify"> Кожна робота закінчується контрольними питаннями, що дозволяють провести самоконтроль і зміцнити теоретичні знання і практичні навики.

Бібліографічний список включає навчальні посібники та науково-технічну літературу, призначені для більш глибокого вивчення дисципліни.


Лабораторна робота № 1. Створення бібліотеки елементів електричної схеми


Мета роботи: набуття навичок роботи при роботі в програмі P-CAD Library Executive, створення бібліотеки схеми копіюванням готових елементів зі стандартних бібліотек.


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Системи автоматизованого проектування і розробки принципових схем і друкова ...
  • Реферат на тему: Створення програми, що включає всі програми лабораторних робіт
  • Реферат на тему: Розробка та проектування логічних схем за допомогою програми ORCAD
  • Реферат на тему: Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-пед ...
  • Реферат на тему: Проектування і розробка програми для роботи з довідником фармацевта