Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-педагогічних спеціальностей

Реферат Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-педагогічних спеціальностей

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

дидактичні ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИМетодичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-педагогічних спеціальностей


Харків - 2010


УДК 371.315.025/026 (075.5)

Дидактичні основи професійної освіти: [методичні вказівкі до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-педагогічних спеціальностей]/О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, В.В. Кулешова, С.М. Кучеренко, М.П.Васільєва. - Харків: УІПА, 2010. - __ С. p> Під редакцією д-ра пед. наук., проф. О.Е. Коваленко

Рецензенти:

д.пед.н., проф. М.І. Лазарєв

к.т.н., доц. О.К. Бєлова

Дісціпліна "Дидактичні основи професійної освіти "у якості базового має навчальний материал дисциплін" методологічні засади професійної освіти "," Теорія та методика виховної роботи ", "Психологія", "Вікова та педагогічна психологія", "Психологія праці "і спрямована на Формування знання основних Категорій професійної дидактики, умінь аналізуваті та використовуват методи, засоби, форми навчання и контролю у теоретічній та практічній підготовці професійно-технічних ї Вищих Навчальних Закладів.

Закріпленню ціх знань та умінь спріяє Виконання майбутнімі інженерамі-педагогами Вздовж п'ятого семестру курсової роботи з дидактичних основ професійної освіти, яка має пошуково-дослідний характер и передбачає встановлення актуальності та формулювання категоріального апарату Дослідження, опрацювання психолого-педагогічних джерел з тими,! застосування методів психолого-педагогічного Дослідження, обробка результатів та формулювання вісновків и рекомендацій інженеру-педагогу Щодо удосконалення навчально-виховного процесу з професійної підготовкі майбутніх фахівців.

В© О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, В.В. Кулешова,

С.М. Кучеренко, М.П.Васільєва

УІПА, 2010р.


Зміст


Вступ

1. Мета та Завдання курсової роботи

2. Тематика курсової роботи

3. Організація роботи

4. Структура курсової роботи та Загальні Методичні вказівки

5. Зміст ОСНОВНОЇ Частини курсової роботи

6. Оформлення курсової роботи

7. Оцінювання курсової роботи

Додатки

Рекомендована літератураВступ

Сучасний педагогічний процес, Який у професійній ДІЯЛЬНОСТІ здійснюватіме Майбутній інженер-педагог - Явище багатогранності, что відображає складності та протіріччя професійної освіти. Его Відмінною Ознакою є Неповторність, обумовлена ​​передусім, так званих, людським Чинник, Аджея педагогу звітність, задовольніті спожи шкірного учня (студента). Це потребує наявності у нього таких якости, як гнучкість, мобільність, рішучість, відповідальність, працьовитість та ін., Які разом Із розумінням глибино педагогічних процесів, знання истории Походження педагогічних Категорій та особливая їхнього современного! застосування, уміннямі доцільно використовуват методи психолого-педагогічного Дослідження, проектуваті та Здійснювати навчально-виховний процес, а такоже педагогічною майстерністю утворюють професійну педагогічну компетентність інженерно-педагогічних кадрів.

ефективного підготовка компетентних педагогів завдячує доцільному поєднанню, з однієї стороні, навчального матеріалу психолого-педагогічних дисциплін, а з Іншої, - теоретичного, практичного та наукового компонентів. У цьом процесі основна роль відводиться Курсова робота.

Курсова робота з дидактичних основ професійної освіти передбачає обгрунтування доцільності педагогічних РІШЕНЬ Стосовно реальних умів Здійснення конкретного навчально-виховного процесу. Ее особлівістю є ті, что зазначені умови віявляються студентами самостійно во время відвідування Вказаною навчального закладу, Знайомство з его керівніцтвом ї учнямі (студентами), реалізації психо-діагностичних методик, опрацювання Отримання результатів и Отримання вісновків Стосовно Переважно у навчальній групі типом мислення, типом темпераменту, тіпів міжособовіх відносін. Саме на ці Отримані дані слід покладатіся на Наступний етапах во время Подальшого Вивчення аспектів навчальної та виховної роботи у навчальному закладі, Які задано в темі.

Во время Такої роботи студентов відбувається НЕ Тільки Використання наукових знань, альо І, ПЄВНЄВ мірою, їхнє відтворення. Це корисно того, что студент чітко розуміє - Дослідження Вчене и студентом здійснюється за одними й Тімі ж законами та правилами.

У процесі написання курсової роботи з дисципліни "Дидактичні основи професійної освіти" Майбутні Інженери-педагоги набуваються уміння:

"бачення" педагогічної проблеми та співвідношення з нею теоретичного й практичного ...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік
  • Реферат на тему: Методика виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методологічні рекомендації по структуризації розділу "Вступ" курс ...
  • Реферат на тему: Аналіз дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів початк ...