Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Становлення політології як самостійної науки

Реферат Становлення політології як самостійної науки

Особливості бухгалтерського обліку готової продукції

Введення

облік готова продукція документація

Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Підприємства виготовляють продукцію в строгій відповідності з укладеними договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості і якості, постійно приділяючи велику увагу питанням збільшення обсягу продукції, що випускається, розширення її асортименту і покращення якості, вивчаючи потреби ринку. p align="justify"> Саме тому дуже важливо приділяти особливу увагу обліку готової продукції на підприємстві, тому що це основна ланка будь-якого підприємства. У цій роботі розглянуті основні процеси обліку продукції, що випускається, а також її реалізації. Теоретична частина представлена ​​з практичними прикладами і зазначенням відповідних проводок. p align="justify"> Об'єктом дослідження є: товари, витрати на продаж, готова продукція, товари відвантажені. Актуальність теми В«Особливості бухгалтерського обліку готової продукціїВ» полягає в тому, що кошти отримані від реалізації готової продукції є основним джерелом доходу підприємства, тому облік випуску готової продукції займає основне місце в системі організації бухгалтерського обліку. Мета роботи: визначити поняття та сутність готової продукції, простежити як ведеться облік відвантаження та реалізації продукції, які при цьому використовуються рахунки, які застосовуються способи оцінки готової продукції. Простежити як і якими документами оформляється випуск продукції з виробництва. p align="justify"> Кожне підприємство в умовах ринку прагне виробляти ті товари та послуги, які дають найбільший прибуток. Її отримання є умовою економічного зростання підприємства. p align="justify"> Глава 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку готової продукції


.1 Поняття готової продукції


Готова продукція - продукція основних і допоміжних цехів, призначена для реалізації. Готова продукція повинна бути закінчена виробництвом, укомплектована, відповідати стандартам або технічним умовам, прийнята службами технічного контролю, забезпечена паспортом, сертифікатом або іншим документом, що засвідчує її якість і комплектність, здана на склад, а при здачі на місці замовнику - оформлена актами приймання або іншими документами. p align="justify"> Для будь-якого виробничого підприємства кошти, отримані від реалізації готової продукції, - основне джерело доходу, тому облік випуску готової продукції займає основне місце в системі організації бухгалтерського обліку.

Після підсумовування витрат на виробництво за місяць і оцінки залишків незавершеного виробництва бухгалтерія переходить до калькулювання собівартості випущеної продукції.

Калькулювання собівартості випущеної продукції (робіт, послуг) проводиться шляхом наступного розрахунку:

фактична виробнича собівартість випущеної продукції = залишок незавершеного виробництва на початок місяця + витрати на виробництво за місяць + витрати на підготовку і освоєння виробництва + втрати від браку - залишок незавершеного виробництва на кінець місяця.

Такий розрахунок проводиться по кожній статті калькуляції і кожному виду продукції (робіт, послуг).

Для обліку готової продукції застосовують рахунок 43 В«Готова продукціяВ» - активний, балансовий, інвентарний. Дебетове сальдо показує вартість готової продукції на складах підприємства. На суму випущеної продукції (виконаних робіт, наданих послуг) робляться записи по рахунках:

Д-т 43 К-т 20 В«Основне виробництвоВ», 23 В«Допоміжне виробництвоВ» - відображена фактична собівартість зданої на склад готової продукції;

Д-т 90 В«ПродажіВ» К-т 20 В«Основне виробництвоВ» - відображена фактична собівартість зданих замовнику робіт (послуг) у сумі фактичних витрат.

Підставою для зазначених записів по рахунках є накладні на здачу готової продукції з цехів на склад, акти прийому-здачі робіт (послуг) замовнику.

За кредитом рахунку 43 відображається списання готової продукції при відвантаженні і продажу.

Д-т 45 В«Товари відвантаженіВ» К-т 43, Д-т 90 В«ПродажіВ» К-т 43.

Але до складу продукції (робіт, послуг) входить не тільки готова продукція, але і напівфабрикати, відпущені на сторону; роботи та послуги промислового характеру (розпилювання лісу на дошки, розкрій шкіри і тканин); роботи та послуги непромислового характеру (х...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналітичні аспекти обліку та аналізу готової продукції та реалізації (робіт ...
  • Реферат на тему: Облік готової продукції та операцій з продажу готової продукції на підприєм ...
  • Реферат на тему: Створення міні-цеху з виробництва нізколактозной продукції з пунктом реаліз ...
  • Реферат на тему: Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) і формування фінансових ...
  • Реферат на тему: Облік готової продукції та аналіз реалізації продукції на виробничих підпри ...