Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Теорія статистики

Реферат Теорія статистики

1. Статистичне спостереження, його форми, види і способи


Статистичне спостереження - це масове, планомірне, науково організоване спостереження за соціально-економічними явищами і процесами, що полягає в реєстрації необхідних ознак у кожної одиниці досліджуваної сукупності. Масовий характер виявляється в тому, що при проведенні спостереження необхідно отримати дані від максимально можливого числа досліджуваних одиниць сукупності. Планомірність проведення статистичного спостереження: будь-яке дослідження проводиться за заздалегідь розробленим планом, який включає в себе ряд питань, що стосуються підготовчих робіт, безпосереднього збору необхідної інформації та обробки отриманих даних. Принцип наукової організації лежить в основі будь-якого етапу статистичного дослідження і полягає в комплексному застосуванні статистичної методології збору та обробки даних. p align="justify"> Основна мета статистичного спостереження - це збір статистичної інформації про соціально-економічні явища і процеси для отримання узагальнюючих характеристик.

На сучасному етапі в статистиці існує 3 основні форми статистичного спостереження: - звітність; - спеціально організоване статистичне спостереження; - регістри.

Звітність - це спосіб отримання статистичної інформації від юридичних осіб. Звітність є спеціально розроблені форми, що включають в себе ті ознаки, які підлягають реєстрації

У період формування ринкової економіки особливе місце в системі збору статистичної інформації стали займати спеціально організовані статистичні спостереження, які проводяться для отримання будь-яких даних, які не містяться в наданої звітності або які необхідні для перевірки або уточнення даних, містяться у звітах.

Особливо слід виділити такий вид спеціально організованого спостереження, як перепис. p align="justify"> Перепис - це спеціально проводяться широкомасштабні роботи по збору необхідної статистичної інформації про досліджуваних об'єктах у межах галузі, регіону або країни в цілому.

Регістрове спостереження являє собою постійний моніторинг стану та розвитку спостережуваних одиниць, що полягає в первинному розміщенні та своєчасної актуалізації інформації в що ведеться базі даних. p align="justify"> Види статистичного спостереження

за охопленням одиниць сукупності: суцільне, несуцільне (вибіркове, метод основного масиву, монографічне)

за термінами реєстрації за джерелами відомостей: безперервне, перериване (періодичне, одноразове)

За джерелами відомостей: безпосереднє спостереження, документальне спостереження, опитування

За охопленням одиниць сукупності: суцільне і несуцільне.

При суцільному спостереженні обстеженню піддаються всі одиниці досліджуваної сукупності. Види несплошного статистичного спостереження: вибіркове, метод основного масиву, монографічне обстеження. Вибірковим називають спостереження, засноване на принципі випадкового відбору тих одиниць досліджуваної сукупності, які повинні бути піддані спостереженню. Вибіркове спостереження, при правильній його організації та проведенні, дає досить достовірні дані для характеристики досліджуваної сукупності в цілому. При цьому забезпечується значна економія коштів, що витрачаються на збір та обробку даних.

Монографічний обстеження являє собою детальне, глибоке вивчення і опис окремих, характерних в якомусь відношенні одиниць сукупності, як правило, за розширеною програмою . Монографічне дослідження проводиться з метою виявлення наявних або намічених тенденцій у розвитку явища, для виявлення наявних резервів, оцінки результатів економічних експериментів.

Метод основного масиву полягає в тому, що обстеження піддаються найбільш великі одиниці, які разом узяті мають переважний питому вагу в сукупності за основним для даного дослідження ознакою.

По термінах реєстрації спостереження може бути безперервним (поточним) та переривчастим: періодичне і одноразове

За джерела відомостей розрізняють безпосереднє спостереження, документальне спостереження і опитування. У статистиці застосовуються такі способи збору відомостей: - звітний, - експедиційний, - самоисчисления, - анкетне, - кореспондентський.


. Програмно-методологічні питання статистичного спостереженн...


сторінка 1 з 65 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Спостереження, як метод збору соціологічної інформації
  • Реферат на тему: Статистичнй спостереження як перший етап статистичного Дослідження Суспільн ...
  • Реферат на тему: Статистична обробка та статистичний аналіз даних за матеріалами статистично ...
  • Реферат на тему: Поняття журналістської інформації. Спостереження як метод збору інформації ...
  • Реферат на тему: Способи статистичного спостереження