Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Поняття журналістської інформації. Спостереження як метод збору інформації

Реферат Поняття журналістської інформації. Спостереження як метод збору інформації

Факультет філології та журналістики

Кафедра теорії журналістики
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ:

ТЕХНІКА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ РОБОТИ

Загальна характеристика


У відповідності з навчальним планом відділення журналістики курс В«Техніка журналістської роботиВ» входить до блоку загально-професійних дисциплін і вивчається в першому семестрі. На його аудиторне вивчення відводиться 12 ч. лекцій, 24 ч. лабораторних занять). p align="justify"> Мета курсу - ввести студентів у сферу журналістської діяльності, дати уявлення про місце і роль репортерської роботи як особливого виду журналістської діяльності, навчити прийомам репортерської роботи, прищепити репортерські навички.

Курс В«Техніка журналістської роботиВ» є технологічною базою вивчення журналістських жанрів. Він дає студентам уявлення про способи, методи, системі роботи журналіста щодо збору, обробки і передачі інформації по каналах засобів масової інформації. Такі поняття як В«журналістська інформація, її види,В« методи збору і перевірки інформації В»,В« джерела інформації та їх класифікація В»повинні бути засвоєні студентами в ході теоретичного курсу та відпрацьовані на практиці на лабораторних заняттях. p align="justify"> Завершується курс заліком в кінці першого семестру, до здачі якого студент допускаються за умови виконання всіх видів практичних робіт і завдань, передбачених планом курсу.

Зміст курсу


Репортерська робота пов'язана з найважливішим завданням друку - оперативно висвітлювати всі найбільш значні процеси суспільного життя, які проявляються у фактах і подіях.

Кожен журналіст повинен володіти репортерськими навички. Тому, щоб успішно оволодіти прийомами репортерської роботи, студенти повинні засвоїти знання з проблем: журналістська інформація та її види, джерела інформації, форми і методи пізнання дійсності репортером, принципи та етапи пізнання репортерського твору. br/>

Тезовий план лекцій


. Поняття журналістської інформації

Мета будь-якої інформаційної діяльності - це рух від стану високої початкової ентропії до стану мінімальної ентропії. Інформація, усуваючи невизначеність, допомагає людині сформувати свою власну модель зовнішнього світу, допомагає приймати правильні рішення і орієнтуватися у процесах і закономірностях навколишньої дійсності. p align="justify"> Інформація має певні властивості.

По-перше, це здатність інформації бути цінною і марною. Найголовніша цінність інформації полягає в її новизні. Але треба врахувати, що будь-яка нова, раніше невідома інформація обов'язково має об'єктивної цінністю, але не завжди представляє цінність для кожної окремої людини або групи осіб. Тому завжди треба пам'ятати і про суб'єктивну цінності інформації, яка залежить від потреби людей. Друге властивість інформації - її надмірність. Абсолютно нова інформація вимагала б постійної напруги, людина швидко б втомлювався. Тому журналісти часто роблять пояснення термінів, тому одні й ті ж новини виходять в ефір з заданою періодичністю. p align="justify"> У теорії інформації виділяють два рівні інформації - потенційну і реальну інформацію. Вся журналістська інформація, яка функціонує в суспільстві, тобто соціальна інформація, - це потенційна інформація. Реальна інформація - це співвідношення між повідомленням і його споживачем: тільки з'єднуючись із споживачем (слухачем, читачем, глядачем і пр.) інформація стає реальною. p align="justify"> Вимоги, що пред'являються до журналістської інформації. p align="justify"> Оригінальність, що не банальність відомостей. p align="justify"> Доступність або декодіруемий повідомлення. p align="justify"> Релевантність або доречність повідомлення.

Види журналістської інформації:

Подієва інформація - це факти, події, що публікуються без коментарів.

інтерпретуєінформацію - це аналіз, коментарі, висновки і узагальнення, що містяться в публікаціях. p align="justify"> Базисна інформація - це особливо важлива документальна, теоретична інформація державного, морального, правового, релігійного й іншого загальнозначущого характеру. p align="justify">. Репортерська робота в системі журналістської діяльності

Сучасна диференціація журналістської праці - це ряд професійних спеціалізацій: репортер, аналітик, публіцист. Для репортерів пріоритетні якості мобільності і оперативності, які забезпечують успіх в умовах жорсткого ритму збору інформації. p align="justify"> Новинна журналістика - це сукупність жанрів, орієнтованих на повідомлення операт...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунки й аналіз характеристик ЗАСОБІВ передачі ІНФОРМАЦІЇ в Системі тех ...
  • Реферат на тему: Соціологічна інформація і методи її збору
  • Реферат на тему: Розрахунок ї Оптимізація характеристик ЗАСОБІВ передачі ІНФОРМАЦІЇ в систем ...
  • Реферат на тему: Комерційна інформація та способи її збору
  • Реферат на тему: Журналісти Про Відповідальності Журналістики (Приклади саморефлексії У Сьог ...