Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки компенсації за шкідливі умови праці

Реферат Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки компенсації за шкідливі умови праці

Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки компенсації за шкідливі умови праці

В 

Зміст

Задача 1. Розрахунок соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці

Завдання 2 Визначення величини витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці)

Задача 3. Визначення суми витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих умовах виробництва (компенсація за шкідливість)

Задача 4. Визначення річного економічного збитку підприємства через виробничого травматизму, професійної та загальної захворюваності

Задача 5. Визначте ефективності виконання заходів з поліпшення умов і охорони праці на підприємстві

В 

Завдання 1 Розрахунок соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці


Зробити розрахунок соціально-економічної ефективності вироблених заходів щодо поліпшення умов праці, враховуючи, що плинність кадрів від цього знизилася. Коефіцієнти плинності кадрів Кт 1 - до впровадження заходів з охорони праці та Кт 2 - Після впровадження заходів з охорони праці. Річна виробіток на одного працівника склала V. Показник (Коефіцієнт) норми втрат q = 0,037. Коефіцієнт плинності кадрів (коефіцієнт звільнення) за власним бажанням через погані умови праці О». Витрати на впровадження заходів з охорони праці, склали, руб.

Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капвкладень на охорону праці E = 0,08. p> Рішення:

Зробимо розрахунок соціально-економічної ефективності вироблених заходів на охорону праці з урахуванням плинності кадрів [3, с.225].

1. Зробимо розрахунок економії виробничих засобів за рахунок зменшення плинності кадрів за такою формулою:


(1)


Де Ет- економія за рахунок зменшення плинності кадрів;

Кт 1 , Кт 2 - фактичний і очікуваний коефіцієнт плинності,%;

- середньорічний збиток, заподіяна підприємству плинністю кадрів (зниження продуктивності праці в Протягом двох тижнів у працівників, вирішили звільнитися; низька продуктивність праці у знову прийнятих на роботу; витрати, пов'язані з навчанням та ін.)

Так, як величина середньорічного збитку невідома, то спочатку розрахуємо її за такою формулою


= V в€™ Ч р в€™ q (Грн.); (2)


де V - Середня виробіток на одного робітника;

q - Коефіцієнт втрат підприємства;

Ч р - чисельність звільнених працівників за власним бажанням.


87875руб.


2. Розрахуємо економія коштів, за рахунок зменшення плинності кадрів:


Е т = 87875 в€™ (1-14/18) в€™ 0,16 = 4218 руб. br/>

3. Розрахуємо соціально - Економічний ефект від впровадження заходів щодо поліпшення умов праці:


Е = Е т -З в€™ E (3)


де Е т - економія коштів за рахунок зменшення плинності кадрів, руб.;

З - витрати на впровадження заходів з охорони праці, руб.;

Е - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень на охорону праці.


Е = 4218 - 9000 в€™ 0,08 = 4218 - 720 = 3498 руб. p> Відповідь: Соціально - економічна ефективність заходів щодо поліпшення умов праці на підприємстві дорівнює 3498 руб.

Завдання 2 Визначення величини витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці)

Визначити величину витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці). p> 1. Загальна чисельність робітників на підприємстві (середньорічний показник) - Р чол.

2. Річний фонд заробітної плати - Ф - тис. руб.

3. Відпрацьовано одним робочим протягом року - Т, тис. чол./днів; N - Людино - годин;

4. Кількість робітників, мають скорочений робочий день, чол.

Рішення:

1. Розрахуємо норматив оплати праці одного працівника підприємства без обліку відпрацьованого часу по наступною формулою [4, с. 156]:


Н = Ф/Р чол (1)


де Ф - річний фонд оплати праці, тис. руб.;

Р чол. - загальна чисельність працюючих на підприємстві;


Н = 15000/800 = 18,75 тис. руб.


2. Розрахуємо витрати підприємства на оплату праці робітників підприємства за наступною формулою:


З = Н в€™ Т (2)


де З - середньорічна заробітна плата всіх робітників підприємства, тис. руб;

Н - норматив заробітної плати на одного робітника;

Т - фактично відпрацьований час час, чол - день;


З = 18,75 в€™ 199 = 3731 тис. руб. br/>

3. Розрахуємо фактично відпрацьований час, в чол. - годинах робітників, які мают...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо поліпшення умов праці на робочому місці терміста
  • Реферат на тему: Оцінка умов праці на робочому місці і розробка комплексу заходів щодо їх по ...
  • Реферат на тему: Планування впровадження заходів з організації праці на підприємстві (на при ...
  • Реферат на тему: Аналіз умов праці на робочому місці і розробка заходів з ліквідації прояви ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо поліпшення умов праці моториста в цеху паливоподачі В ...