Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Соціально-економічний розвиток Казахстану у другій половині XIX століття-на початку XX століття

Реферат Соціально-економічний розвиток Казахстану у другій половині XIX століття-на початку XX століття

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. ПОЧАТОК РОЗВИТКУ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН В КАЗАХСТАНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

1.1. Початок розвитку капіталістичних відносин в Казахстані

1.2. Аграрна політика царизму в Казахстані

1.2.1. Переселення російсько-українського селянства

1.2.2. Переселення уйгурів і дунган

РОЗДІЛ 2. КАЗАХСТАН НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

2.1. Соціально-економічне становище краю на початку XX століття

2.2. Система землекористування і загострення аграрного питання. Наслідки столипінських аграрних реформ. p> ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ВСТУП


Становлення Республіки Казахстан як суверенної незалежної держави, пошук моделі державного розвитку та ефективної модернізації суспільства в поєднанні з затверджується пріоритетом загальнолюдських цінностей зробили актуальною інтенсивну розробку проблем розвитку казахського суспільства.

У зв'язку з цим, очевидно, що наукове знання сучасних і перспективних соціально-економічних проблем неможливо без аналізу історичних коренів, без історичного обгрунтування проблеми. p> Розвиток Казахстану в тому чи іншому періоді характеризується нестабільністю і різкими перепадами як в економіці, так і в політиці. Розглянутий період історії Казахстану, чи є насиченим подіями, вплинули на подальший хід розвитку кочового суспільства.

Незважаючи на значні кроки, зроблені історичною наукою в цьому напрямку, багато аспектів теми вимагають подальшого дослідження. Зокрема, настійно відчувається необхідність вивчення проблеми більш детально, з використанням, насамперед, достовірних джерел. У підсумку вивчення соціально-економічного розвитку Казахстану дозволить осмислити і проаналізувати всі історичні проблеми, що існували в той час. Перш за все, це політика царизму, поява капіталістичних відносин, що прийшли на зміну феодалізму і нестабільність у розвитку держави. Усе це перераховане вимагає подальшого вивчення і впродовж тривалого періоду вивчається багатьма відомими вченими. Це і можна вважати актуальністю проблеми. p> Мета: проаналізувати соціально - економічний розвиток Казахстану в пореформений період і до початку XX ст.

Завдання:

- проаналізувати зміни в структурі казахського суспільства;

- проаналізувати початок капіталістичних відносин в Казахстані в даний період;

- охарактеризувати аграрну політику царизму в Казахстані;

- відзначити наслідки столипінських аграрних реформ.

Для вивчення історії того чи іншого народу, необхідно ознайомитися з джерелами, що містять матеріали з даної проблеми. У даному випадку це соціально-економічний розвиток Казахстану у другій половині XIX - початку XX століть.

По даній проблемі існує достатньо джерел, на які в Надалі спиралися сучасні історики. Перш за все, варто відзначити Мухаммеда-Галія Тяукіна, який через характеристику побуту і звичаїв казахів склав повну картину суспільного розвитку народу. p> Сучасна історіографічна ситуація вимагає певного узагальнення накопиченого досвіду, для того щоб підвести підсумки, а так само намітити подальші шляху розробки питань про соціально-економічний розвиток казахського суспільства.

Увага сучасників правовим нормам у всі етапи колонізації Росії було стабільним. Рясний документальний матеріал відрізняє роботи М. Чорманова, А.Букейханова, Ж.Акпаева, І. Ібрагімова, Д. Самоквасовим, Г.Загряжского, А.Крахолева, П.Маковецкого, Н.Максімова, І Крафта, А. Добромислова та ін

Значна кількість публікацій відображали побут казахів, соціальну структуру суспільства, торгівлю й заняття казахів промислами, головним чином, на основі тваринницької сировини.

У числі найбільш актуальних і складних проблем соціально-економічного плану залишалося аграрна історія в Казахстані. Нею займалися Л.Ауезова, С. Сундетова, В. Черняков, А. Гінсбург та ін соціально-економічні відносини Казахстану в пореформений період добре розглянуті в праці П.Г. Галузо. [5; 272] Не менш важлива інформація, що стосується даної проблеми, мається на п'ятитомної Історії Казахської РСР, що вийшла в 1979 році. [8; 37]

В кінці 1950-х років інтерес істориків був направлений на вивчення ролі міст та їх місця соціально-політичній структурі Казахстану, до них відносяться Н. Аполлова і Є.Б. Бекмаханов. Останній у свою чергу написав дослідження про социально-економічного життя Казахстану в першій половині XIX століття, торкнувшись й подальший період в історії країни.

Також достатньо інформації з даної теми міститься в працях наступних авторів: Абдіров М.Ж., Асфендіяров С.А., Касимбаев Ж.К. та ін

Таким чином, проаналізовано відображення історіографії деяких соціальних економічних і демографічних змін відбувалися в Казахстані в період перетворення його в колоніальну околицю царської імперії. p> Курсова складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератур...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Соціально-економічний розвиток історії Росії до кінця XIX-початку XX століт ...
  • Реферат на тему: Соціально-економічний і політичний розвиток Білорусі в другій половині XIX ...
  • Реферат на тему: Соціально-економічний розвиток пореформеного Придністров'я в другій пол ...
  • Реферат на тему: Соціально-економічний розвиток Казахстану в 70-80-ті роки
  • Реферат на тему: Виникнення антидемократичних альтернатив розвитку та соціально-економічний ...