Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Історія современного світу

Реферат Історія современного світу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

имени В.Н. Каразіна
Історія современного світу

Навчально-Методичні рекомендації для студентов
С.М. Куліш

В.П. Потоцький

В.І. Семененко
Харків 2007

УДК 94 (100) 1945/...

ББК 63.3 (0) 6я73

К-90

Рекомендовано до друку Науково-методичний радою Харківського национального УНІВЕРСИТЕТУ имени В.Н. Каразіна

(протокол № 3 від 05.04.07)

Рецензенти: Професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського национального УНІВЕРСИТЕТУ имени В.Н. Каразіна, доктор історічніх наук Танцюра В.І. p align="justify"> Доцент кафедри Нової та новітньої истории історічного факультету Харківського национального УНІВЕРСИТЕТУ имени В.Н. Каразіна, кандидат історічніх наук Страшнюк С.Ю. Доцент кафедри українознавства Харківського национального аерокосмічного УНІВЕРСИТЕТУ имени М.Є. Жуковського, кандидат історічніх наук Нефедов К.Ю.

Куліш С.., Потоцький В.П., Семененко В.І. Історія современного світу: Навчально-Методичні рекомендації для студентов Вищих Навчальних Закладів. - Х.: ХНУ имени В.Н. Каразіна, 2007. - 36 с. У навчально-методичних рекомендаціях містіться материал, Який доповнює теоретичний материал курсу В«Історія современного світуВ». Містіть у Собі назви тим, коротку характеристику основних зрозуміти, тими рефератів, контрольні запитання и завдань до тематичність розділів. Зміст тим охоплює основні проблеми курсу. Навчально-Методичні рекомендації прізначені для Самостійної роботи студентов. p align="justify"> УДК 94 (100) 1945/...

ББК 63.3 (0) 6я73

В© ХНУ имени В.Н. Каразіна, 2007

В© Куліш С.М. , Потоцький В.П.,

Семененко В.І., 2007

В© Дончик І.М., макет обкладинки, 2007


РОЗДІЛ І. Загальні Методичні рекомендації


Курс В«Історія современного світуВ» спрямованостей на збагачення та Розширення гуманітарної підготовкі, Формування творчої актівності, Розвиток самостійного мислення студентов. ВІН Розглядає історичний процес ПРОТЯГ др. пол. ХХ ст. - Качану ХХІ ст., Віокремлює Загальні Тенденції та події, что вплінулі на Сучасні соціополітичні реалії, вісвітлює Головні напрямки розвітку України у умів глобалізації світу. p align="justify"> Мета курсу: Формування знань про спеціфіку современного історічного етапу; Загальні Тенденції розвітку світу; місце та роль України у СУЧАСНИХ геополітічніх та Економічних процесах.

Завдання курсу: оволодіння Основними термінамі та Поняття історічної науки;! застосування знань з історії современного світу для Формування світоглядніх Настанов. Набуття вмінь и навічок аналізу СУЧАСНИХ політічніх, геополітічніх, соціокультурних процесів. Формування соціально-побутової культури майбутніх фахівців. p align="justify"> Предмет курсу: Етап, ДИНАМІКА та Загальні Тенденції розвітку истории современного світу.

Вивчення курсу потребує від студентов Великої Самостійної роботи. Самоосвіта Полягає в знайомстві з історічною літературою, з Інтернет-ресурсами та різнімі видами історічніх джерел. Велику допомог у вівченні курсом может надаті ї література, відображена в Програмі, якові студенти могут найти в Центральній Науковій бібліотеці ХНУ имени В.Н. Каразіна, у Харківській Науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка та в других бібліотеках. p align="justify"> Проблематика курсом надає значні возможности для обміну інформацією, что спріяє того, щоб практичні заняття проходили цікаво, з неформальними обміном думок, включали елєменти діскусій, доповідей. Усе це дозволити більш грунтовно опануваті вивченості материал. br/>

РОЗДІЛ ІІ. Тематичний план курсу В«Історія современного світуВ»


№ п/пНайменування темКількість годин за навчальним планомлекціїсемін. заняттяСамостійна роботаУсього1234561.Предмет и Завдання курсу В«Історія современного світуВ» 2-22. В«Холодна війнаВ» та ее Наслідки. Процес деколонізації Азії и Афрікі642123.Політіка СРСР Щодо країн В«соціалістичного таборуВ» 2244. В«Оксамітові революціїВ» у Центрально-Східній Европе. Розпад В«соціалістічної системиВ» 2245.Трансформації на пострадянському просторі: державотворчі Процеси та етнополітічні конфлікті42286.Європейській Союз на сучасности етапі: внутрішня та зовнішня політіка42287.Феномен В«кольорових революційВ» 2248.Проблема міжнародно...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття цівілізації. Цівілізаційна структура современного світу
  • Реферат на тему: Правові сім'ї современного світу
  • Реферат на тему: Еколого-біологічна характеристика демографічної картини современного Світу. ...
  • Реферат на тему: Глобалізація современного світу - провідна тенденція Світової політики
  • Реферат на тему: Тенденції розвітку современного баскетболу