Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Організація вантажних робіт при перевезенні глини

Реферат Організація вантажних робіт при перевезенні глини

Міністерство освіти и науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра РЕГіОНАЛЬНОГО управління

Контрольна робота

з дісціпліні

"Організація вантажних робіт "
Виконала:

студентка ІV-го курсу

групи ОПУАТ-41

Пецькова

Перевірів:

Швець М.Д.


Рівне 2010

Вступ


Автомобільний транспорт є однією Із ВАЖЛИВО Галузії народного господарства, Забезпечує нормальне Виробництво і оборот ПРОДУКЦІЇ промісловості и СІЛЬСЬКОГО господарства, спожи капітального будівніцтва, задовольняє спожи населення в перевезеннях.

Велику роль відіграють такоже навантажувально-розвантажувальні засоби, призначення якіх Полягає у полегшенні процесів НАВАНТАЖЕННЯ, перевезення, розвантаження та зберігання вантажів, різніх за своими властівостямі. Насіченість виробництва Засоби механізації трудомісткіх и Важка робіт, рівень механізації технологічного процеса візначають собою ступінь Вдосконалення технологічного процеса.

Правильний вибір підйомно-транспортного обладнання є вірішальнім фактором нормальної роботи и вісокої продуктівності виробництва. Сучасні вісокопродуктівні вантажопідйомні и транспортуючі машини, Які Працюють з великими швидкости и володіють скроню вантажопідйомністю, є результатом поступового розвітку ціх машин ПРОТЯГ великого проміжку годині.

Механізація навантажувально-розвантажувальних и транспортно-складських робіт в будівництві розвівається Шляхом Збільшення масі спеціалізованіх транспортних ЗАСОБІВ для перевезення порошкоподібніх и Сипко вантажів.


1. Характеристика вантажу (глини)


На процес транспортування и складської переробки вплівають характерні Властивості будівельних матеріалів: розмір частинок, щільність, об'ємна маса, коефіцієнт внутрішнього тертим, кут природного укосу, вологість, рухлівість, абразівність ТОЩО.


1.1 Характеристика глини


Глини, осадові Гірські породи, что складаються в основному з глинистих мінералів и мают властівість пластічності. Під пластічністю розуміється здатність глини утворюваті з водою тісто, что пріймає под лещатах будь-яку форму, зберігаючі ее и после вісіхання. После віпалу глини здобувають Міцність каменю. Головними хімічними компонентами глини є Si 2 О (30-70%), Al 2 O 3 (10-40%) i H 2 O (5-10%). У невеликих кількостях Присутні Ti 2 О, Fe 2 O 3 , Fe, Mn, Mg, Ca, K 2 O, Na 2 O. У складі глини головну роль грают каолініт,, гідрослюді, іноді сапоніт. Крім того, звичайна Присутні домішки, представлені уламки різніх мінералів або гірськіх порід, Рослин або ТВАРИНИ Залишки, новостворене мінераламі (Карбонатами, гіпсом, окислами заліза й ін.). При великому вмісті домішок Прокуратура: власне глини до других осадовіх порід - глинистих піскам, мергелю и ін. За перевазі того або Іншого глинистого мінералу віділяють наступні мінеральні тіпі глин: каолінітові, монтморіллонітові, гідрослюдісті ї ін.

У гліні переважають Частки менше 0,01 мм. При збільшенні кількості більш великих піщаністіх часток глини поступово переходять у Піски.

Гліністі Мінерали, група водних сілікатів, что складають основнову масу глин и візначають їх фізико-Хімічні, Механічні й ін. Властивості. Є продуктом вівітрювання Переважно алюмосілікатів и сілікатів магматічніх и метаморфічніх гірськіх порід на денній поверхні. У процесі вівітрювання глинистих матеріалів віпробують стадійні Перетворення структурованих и хімічного складу в залежності від Зміни фізико-хімічних умів середовища вівітрювання и седіментації. Розміри часток у глинах здебільшого НЕ перевіщують 0,01 мм. За крісталічною структурою відносяться до шарувато або псевдошаруватім сілікатам.

Характеристика глини:

1. Щільність - 2,35 т/м 3 ;

2. Об'ємна маса в пухкому Насипна стані - 1,95 т/м 3 ;

3. Розмір частинок - 0,01 - 0,05 мм;

4. Коефіцієнт тертим:

- внутрішній - 0,7;

- по Сталі - 0,35;

- по дереву - 0,4;

5. Кут природного укосу в спокої - 43 В°. p> 6. Кут природного укосу в Русі - 15 В°. p> Для глини характерна злежуваність, коли воно довго зберігається в штабелях, бункерах, тоб Втрата сіпучості [1, 2].


1.2 Правила перевезення глини


Правила перевезень матеріалів мінерально-будівельних природніх [8].

Правилами передбачаються умови перевезень нерудних будівельних матеріалів (піску, піщано-гравійної Суміші, гальки, гравію, щебеню, вапняка, Крейд, шлаку, каменю та їх відходів, керамзиту) i грунту (у тому чіслі рослінної земли, глини, торфу).

При перевезенні неруд...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Технологія підготовки різних добавок і обробки глини для виробництва цегли ...
  • Реферат на тему: Розробка проекту обертової печі для випалення глини на шамот
  • Реферат на тему: Транспортування глини і добавок. Устаткування для підготовки добавок
  • Реферат на тему: Інженерно-геологічні Особливостігри магматічніх, метаморфічніх, осадовіх гі ...
  • Реферат на тему: Проектування технології будівельних процесів, організації та механізації ви ...