Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка проекту обертової печі для випалення глини на шамот

Реферат Розробка проекту обертової печі для випалення глини на шамот


Пояснювальна записка до курсового проекту

Розробка проекту обертової печі для випалення глини на шамот


Зміст


Введення

. Теоретична частина

. 1 Характеристика теплового агрегату

. 2 Характеристика сировини й своєї продукцій

. 3 Характеристика палива

1.4 Процеси, що протікають при тепловій обробці

1.5 Вибір і характеристика паливоспалювальним пристрої

. Розрахункова частина

. 1 Розрахунок горіння природного газу

. 2 Розрахунок теплового балансу теплового агрегату

. Охорона праці і техніка безпеки

Висновок

Список використаної літератури

Специфікація


Введення


У вогнетривкої промисловості застосовують печі різноманітних конструкцій.

По виду випалювального матеріалу печі поділяють на печі для випалювання кускових і зернистих матеріалів (глина, магнезит, доломіт) і печі для випалювання спресованих виробів (шамотні, магнезитові, динасові, високоглиноземисті та ін.). По конструкції їх можна розділити на камерні, кільцеві, газокамерние, тунельні, шахтні й обертові.

Кускові матеріали обпалюють в шахтних і обертових печах. Але шахтні печі все частіше замінюють обертовими. Це пояснюється насамперед високою продуктивністю і більшим ступенем механізації обертових печей в порівнянні з шахтними. Однак при усуненні основних недоліків, властивих існуючим шахтним печам, вони зможуть конкурувати з обертовими печами за рахунок меншого пилеунос і питомої витрати палива.

В даний час обертові печі є найбільш високопродуктивними і механізованими агрегатами для випалу кускових матеріалів. У вогнетривкої промисловості обертові печі набули поширення для випалення глини на шамот, магнезиту, доломіту, дуніту і вапна.

Метою курсового проекту є розробка проекту обертової печі для випалення глини на шамот.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

. вивчити і дати оцінку застосування обертової печі для випалення глини на шамот;

. проаналізувати спеціальну технічну літературу по заданій темі;

. на основі спеціальної літератури охарактеризувати фізико-хімічні процеси, що відбуваються під обертової печі;

. здійснити підбір сировини, і технологічних параметрів обертової печі;

. провести розрахунок процесу горіння газу, призвести тепловий розрахунок обертової печі.


1. Теоретична частина


. 1 Характеристика теплового агрегату


Обертова піч представлена ??на малюнку 1. Це промислова піч циліндричної форми з обертальним рухом навколо поздовжньої осі, призначена для нагріву сипучих матеріалів з метою їх фізико-хімічної обробки.


Малюнок 1 - Обертова піч


Обертові печі. розрізняють: за принципом теплообміну - з протитечією і з паралельним струмом газів і матеріалу; за способом передачі енергії - з прямим, непрямим (через стінку муфеля) і комбінованим нагрівом оброблюваного матеріалу. За призначенням розрізняють обертові печі для спікання шихт у виробництві глинозему, отримання цементного клінкеру, окисного, відновного, хлоруючого випалу, прокалки гідроокису алюмінію, коксу, карбонатів, сульфатів і ін., Зневоднення матеріалів, вилучення цинку і свинцю (Вельца-печі), отримання заліза або сплавів кольорових металів їх прямим відновленням з руд в твердій фазі (крічние печі), випалу вогнетривкої сировини та ін.

Основними є обертові печі в яких спалюється пиловидне, тверде, рідке або газоподібне паливо безпосередньо в робочому просторі печі і гріють гази рухаються назустріч оброблюваному матеріалу. Металевий барабан 1, футерованих вогнетривкою цеглою, встановлюють під невеликим кутом до горизонту на опорні ролики 2.

У ряді випадків діаметр барабана роблять змінним по довжині. Барабан приводять в обертання (1-2 об/хв) електродвигуном через редуктор і відкриту зубчасту передачу 3. Шихту завантажують з боку головки 4. Суху шихту подають механічними живильниками, а шихту у вигляді пульпи - наливом або через форсунки 5. Паливо (10-30% від маси шихти) вводять через пальники (форсунки) 6, поміщені в гарячій голівці 7. Тут же вивантажують готовий продукт, що н...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок обертової печі для спікання бокситу продуктивністю по спеку
  • Реферат на тему: Розрахунок барабанної обертової печі
  • Реферат на тему: Розрахунок обертової печі для виготовлення керамзиту
  • Реферат на тему: Автоматизація процесу прокалкі коксу в трубчастої обертової печі
  • Реферат на тему: Тепловий баланс обертової печі