Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Кредитні операції комерційних банків та їх облік

Реферат Кредитні операції комерційних банків та їх облік

ПЛАН РОБОТИ.

В 

1. Кредитна система РФ. br/>

2. Різні банківські операції. p> - визначення кредитних операцій

- визначення позики

- різновиду позичкових операцій (вексельні, лізингові, факторингові, угоди репо)


3. Кредитний процес і його стадії. br/>

4. Принципи кредитування. br/>

5. Основи сучасного механізму кредитування.

- аналіз кредитоспроможності позичальника

- форми позичкових рахунків

- підготовка та укладення кредитного договору


6. Облік кредитних операцій. br/>

7. Кредитна політика банку. br/>

8. Класифікація кредитів, що видаються комерційними банками. br/>В В В В В В В В В В В В В В В 

КРЕДИТНА СИСТЕМА РФ. br/>

Сьогодні, в умовах розвинених товарних і фінансових ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З'явилися нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтури.

У даний час йде пошук і становлення оптимальних форм інституціонального устрою кредитної системи, ефективно працюючого механізму на ринку капіталів, нових методів обслуговування приватних осіб і залученню їх коштів. Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківської інфраструктури - одна з найважливіших (і в той же час найскладніших) завдань економічної реформи в Росії. p> Якщо наприкінці 80-х рр.. кредитна система базувалася в основному на комерційних банках, то на початку 90-х рр.. стали виникати й інші кредитно-фінансові інститути в особі страхових компаній, інвестиційних фондів, ощадних банків, приватних пенсійних фондів.

Тому до середини 90-х рр.. в Росії сформувалася кредитна система, близька за структурою до кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою.

Кредитна система в Російській Федерації складається з трьох рівнів: перший представлений центральним банком, другий - комерційними, ощадними, іпотечними, спеціалізованими банками: а третій - спеціалізованими небанківськими кредитно-фінансовими інститутами.

Комерційні банки - це основна ланка банківської системи. Головною відмінністю від центрального є відсутність у них права емісії банкнот. Комерційні банки здійснюють майже всі види банківських операцій: касові, розрахункові, кредитні, валютні, операції з цінними паперами, надання різноманітних фінансових і посередницьких послуг і т.д.

Іпотечні банки базують свою діяльність на видачі іпотечних позик на будівництво житла, ощадні банки здійснюють залучення заощаджень населення видають споживчі кредити, проводять валютні та розрахункові операції.

Спеціалізовані банки виконують банківські послуги одного або декількох видів.

Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути здійснюють спеціальні операції, які не можуть виконувати банки. Страхові компанії проводять операції зі страхування фізичних та юридичних осіб. Приватні пенсійні фонди на підставі внесків фізичних осіб повинні виплачувати пенсії після досягнення певного віку. Інвестиційні фонди базують свою діяльність на продаж своїх акцій і вкладенні в цінні папери промислових, торговельних і транспортних компаній. br/>

БАНК - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних та юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб. (Ст.1 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" від 02.12.90. в редакції від 03.02.96. № 17-ФЗ). p> Як видно з цього визначення, основне призначення банків - посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців. Поряд з банками переміщення грошових коштів на ринках здійснюють і інші фінансові і кредитні установи, але банки як суб'єкти фінансового ринку мають дві суттєві ознаки, що відрізняють їх від всіх інших суб'єктів:

1) Для банків характерний подвійний обмін борговими зобов'язаннями: вони розміщують свої власні боргові зобов'язання (депозити, ощадні сертифікати та пр.), а мобілізовані на цій основі кошти розміщують в боргові зобов'язання і цінні папери, випущені іншими. Це відрізняє банки від фінансових брокерів і дилерів, що здійснюють свою діяльність на фінансовому ринку, не випускаючи власних боргових зобов'язань.

2) Банки відрізняє прийняття на себе безумовних зобов'язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними і фізичними особами, наприклад, при приміщенні коштів клієнтів на рахунки й у вклади, при випуску депозитних сертифікатів і т.п. Цим банки відрізняються від різних інвестиційних фондів, мобілізуючих ресурси на основі випуску власних акцій (паїв). Фіксовані за сумою боргу зобов'язання несуть у собі найбільший ризик для посередників, банків, оскільки повинні бути сплачені в повн...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Банки і кредитна система держави
  • Реферат на тему: Комерційні банки (КБ) - основа банківської системи Росії
  • Реферат на тему: Центральні банки, їх функції та операції
  • Реферат на тему: Кредитні операції комерційних банків та їх облік
  • Реферат на тему: Банківські Операції з кредитування юридичних осіб