Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Кредитні операції комерційних банків та їх облік

Реферат Кредитні операції комерційних банків та їх облік

ій мірі незалежно від ринкової кон'юнктури, в той час як інвестиційна компанія (фонд) всі ризики, пов'язані зі зміною вартості її активів і пасивів, розподіляє серед своїх акціонерів (пайовиків). Весь цей процес створення нових зобов'язань і обміну їх на зобов'язання інших контрагентів складає основу, суть фінансового посередництва. Подібна трансформація виключно важлива в ринковій економіці. Вона дозволяє подолати складності прямого контакту вкладників і позичальників, що виникає через розбіжність пропонованих і необхідних сум, їх термінів, прибутковості і т.д. <В 

РІЗНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. p align=center> ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. <В 

Сьогодні комерційний банк у розвинутій ринковій економіці здатний запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Широка диверсифікація операцій зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій кон'юнктурі. Не випадково у всіх країнах з ринковою економікою вони залишаються головним операційним ланкою кредитної системи. p> Варто враховувати, що далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретної банківської установи (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції). Але є певний базовий "набір", без якого банк не може існувати і нормально функціонувати. До таких операцій банку належать:

-прийом депозитів;

-здійснення грошових платежів і розрахунків;

-видача кредитів.

Хоча виконання кожного виду операцій зосереджено в спеціальних відділах банку і здійснюється особливою "Командою" співробітників, вони найтіснішим чином переплітаються між собою. br/>

Обширна функціональна сфера діяльності банків - посередництво в кредиті. Комерційні банки виконують роль посередників між господарськими одиницями і секторами, що накопичують тимчасово вільні грошові кошти, і тими учасниками економічного обороту, які тимчасово потребують додаткового капіталу. p> У ролі фінансових посередників комерційні банки конкурують з іншими видами кредитних установ. Вони надають власникам вільних капіталів зручну форму зберігання грошей у вигляді різноманітних депозитів, що забезпечує збереження грошових коштів і задовольняє потребу клієнта в ліквідності. Для багатьох клієнтів така форма зберігання грошей більш краща, ніж вкладення грошей в облігації або акції. p> КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ - це відносини між кредитором і позичальником (Дебітором) з надання першим останньому певної суми грошових коштів на умовах платності, терміновості, зворотності. Банківські кредитні операції поділяються на дві великі групи:

- активні , коли банк виступає в особі кредитора, видаючи позики;

- пасивні , коли банк виступає в ролі позичальника (дебітора), залучаючи гроші від клієнтів та інших банків на умовах платності, терміновості, зворотності.

Виділяються і дві основні форми здійснення кредитних операцій: позики і депозити. Відповідно активні і пасивні кредитні операції можуть здійснюватися як у формі позик, так і у формі депозитів. Активні кредитні операції полягають, перше, з позичкових операцій з клієнтами та операцій з надання міжбанківського кредиту; друге, з депозитів, розміщених в інших банках. Пасивні кредитні операції аналогічно складаються з депозитів третіх юридичних і фізичних осіб, включаючи клієнтів і інші банки в даній банківській установі, і позичкових операцій з отримання банком міжбанківського кредиту. Існує наступна закономірність: чим стабільніше економічна ситуація в країні, тим більшу частку мають кредитні операції в структурі банківських активів. У період невизначеності та економічної кризи відбувається непропорційне збільшення портфеля цінних паперів і касових активів. p> Виходячи із зазначених характеристик, можна умовно підкреслити відмінність між кредитними і позиковими операціями, кредитом і позикою. Кредит - ширше поняття, що передбачає наявність різних форм організації кредитних відносин, як формуючих джерела коштів банку, так і представляють одну з форм їх вкладення. Позика ж є лише однією з форм організації кредитних відносин, виникнення яких супроводжується відкриттям позикового рахунку. Крім того, кредитні відносини можуть бути організовані не тільки в рамках банківського кредиту, але і як комерційне кредитування, коли в особі і позичальника, і кредитора виступають підприємства, а кредитні відносини між ними оформляються векселем. Надалі комерційний кредит може трансформуватися в банківський допомогою надання позики під заставу векселя або його обліку. p> Банківський кредит - вельми зручна і в багатьох випадках незамінна форма фінансових послуг, яка дозволяє гнучко враховувати потреби кожного позичальника і пристосовувати до них умови одержання позики (на відміну, наприклад, від ринку цінних паперів, де терміни і інші умови позики стандартизовані).

Відповідно виділяється пряме банківське кредитування, коли кредитні від...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність і роль кредиту. Кредитні операції банків
  • Реферат на тему: Кредитні операції кредитних організацій і їх облік
  • Реферат на тему: Кредитні операції комерційних банків та їх облік
  • Реферат на тему: Кредитні операції комерційних банків
  • Реферат на тему: Кредитні операції комерційних банків