Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Основи бухгалтерського учета, контролю та аналізу господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Реферат Основи бухгалтерського учета, контролю та аналізу господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ

Документообіг капітал облік контролінг

Товариство з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Промислова компанія" "Було Створено Шляхом збору засновніків 2 січня 2007р., дата реєстрації ПІДПРИЄМСТВА 12 січня 2007 року у Виконавчому комітеті Донецької міської Ради. Предприятие є юридичною особою, має самостійній баланс, печатку, штампи, бланки Зі своими найменуваня, розрахунковий, а так само Валютні рахунки. Директором є. Статутний фонд ПІДПРИЄМСТВА становіть 50 000,00 грн., Сформованому Повністю. p> Основними видами ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:

1. купівля-продаж будівельного матерівлу

2. купівля-продаж МЕТАЛЕВИЙ виробами;

Підприємство є платником податку на прибуток на загально підставах, є платником податку на Доданий ВАРТІСТЬ на підставі Закону "Про Податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997р. br/>

1. Загальне ознайомлення з підпріємством


Підприємство ТОВ "Промислова компанія "Т" Було засновано у 2007 р. здійснює господарську діяльність згідно з статутом ПІДПРИЄМСТВА, має Свідоцтво про державну реєстрацію Юридичної особини в державній податковій адміністрації, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на Доданий Вартість, довідку з державного Комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій области.

Дани предприятие займається оптово-роздрібненої торгівлею, товар для продажу є покупними, у більшості випадка це будівельні матеріали, альо Статуту не заборонено займатись продажем других товарів. Отношения з своими покупця регламентуються згідно з договорами, розрахунки здійснюються у безготівковій ФОРМІ. p> Статутний капітал становіть 50 000,00 грн., Зміни в розмірі Статутного капіталу на Кінець 2010 р. немає. Формування власного Капіталу здійснюється згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ".

Організаційна структура ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "Техметалресурс" спрямована самперед на встановлення чіткіх взаємозв'язків между окрем Підрозділами організації, розподілу между ними прав и відповідальності. У ній реалізуються Різні вимоги до удосконалювання систем управління, что знаходять вираженною в тихий чг других принципах управління.

Директор вірішує самостійно Всі питання ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ, без особливого на ті доручення Діє від имени ФІРМИ, представляет ее Захоплення у всех вітчізняніх підпріємствах, фірмах и організаціях. Такоже ВІН розпоряджується в межах НАДАННЯ Йому права Майна, Укладає договори, у тому чіслі по найманами працівніків. Відає накази й Розпорядження, обов'язкові до Виконання всіма працівнікамі ПІДПРИЄМСТВА. Директор несе в межах своих Повноваження повну відповідальність за діяльність ФІРМИ, забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей, коштів и Іншого майна ПІДПРИЄМСТВА. Відає доручення, відкріває в банках рахунки, корістається правом Розпорядження засобой.

У підпорядкуванні директора знаходяться головний бухгалтер (бухгалтера); інспектор по кадрах (відділ кадрів); економіст; коммерческий відділ; відділ услуг, інженер по Охороні ї безпеки праці, секретар-референт.

Головний бухгалтер - Здійснює організацію бухгалтерського учета господарсько-фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ї контроль за ощадливості Використання матеріальніх, трудових и ФІНАНСОВИХ ресурсів. Організує облік Копійчаної ЗАСОБІВ, что надходять, товарно-матеріальних цінностей и основних ЗАСОБІВ, облік витрат виробництва й звертання, Виконання робіт, а такоже ФІНАНСОВИХ, розрахункових и кредитних операцій.

У підпорядкуванні в гол. бухгалтера знаходяться бухгалтера. Смороду віконують роботу з різнім ділянкам бухгалтерського учета (облік основних ЗАСОБІВ, витрат на виробництво послуг и ремонтів машин, розрахунки з постачальником ї замовниками). Здійснюють прийом и контроль первинної документації по відповіднім ділянках учета и підготовляє їх до рахункової ОБРОБКИ. Відбіває в Бухгалтерська учета Операції, зв'язані з рухом коштів.

У підпорядкуванні директора находится інспектор по кадрах. Інспектор по кадрах Виконує роботу Із ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА кадрами робітніків та службовців необхідніх професій, спеціальностей и кваліфікації відповідно до уровня ї профілем отріманої ними підготовкі и ДІЛОВИХ якости. Пріймає трудящих Із вопросам найманими, Звільнення, перекладу, Контролює размещения ї правільність Використання працівніків у підрозділах ПІДПРИЄМСТВА.

Забезпечує прийом, размещения молодих фахівців и робітніків відповідно до отріманої в навчальному закладі Професії ї спеціальністі.

Комерційний відділ Складається з агентів по продаж товарів. У обов'язки агентів комерційного відділу входити:

- знання правил роботи комерційної ДІЯЛЬНОСТІ;

- складання договорів, перевірка кількості відвантаженного товару пукупцям;

Зазначені положення облікової політики були ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом "Про облікову політику ПІДПРИЄМСТВА ". Отже, ЦІМ наказом візначені основні принц...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Облік і аналіз використання власного капіталу підприємства
  • Реферат на тему: Оцінка та облік фінансових показників діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Облік основних засобів підприємства
  • Реферат на тему: Облік основних засобів підприємства