Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Облік основних засобів підприємства

Реферат Облік основних засобів підприємства

1.Основні засоби - це активи, що мають матеріально-речову форму, використовувані організацією в господарській діяльності протягом тривалого (більше 12 місяців) періоду, вартість одиниці яких при цьому перевищує величину, встановлену обліковою політикою організації в відповідно до законодавства (в даний час - до 30 базових величин).

. Основні засоби підприємств різноманітні за видами і призначенням. Для планування, обліку та звітності вони класифікуються за різними ознаками:

. За характером участі в процесі відтворення основні засоби бувають виробничі, невиробничі. p align="justify">. По галузях економіки основні засоби промисловості, основні засоби сільського господарства, ...

. Залежно від цільового призначення і виконуваних функцій основних засобів вони поділяються на такі види:

будівлі; - споруди; - передавальні пристрої; - машини та обладнання; - транспортні засоби; - інструменти; - виробничий інвентар та приладдя; - господарський інвентар; - робочий і продуктивну худобу-багаторічні насадження-капітальні витрати щодо поліпшення земель; - інші (наприклад, бібліотека).

. По приналежності основні засоби поділяються на власні, орендовані, узяті в довгострокову оренду. p align="justify">. За використання основні засоби поділяються на діючі, недіючі (що знаходяться на складі, в запасі, на консервації). p align="justify">. Основні засоби оцінюють за первісною вартістю, відновлювальної та залишкової.

У первісну вартість основних засобів включають витрати на їх зведення або придбання, витрати з доставки та встановлення.

Під відновної вартістю розуміється вартість їх відтворення в сучасних умовах. Відновну вартість основні засоби отримують замість первісної в результаті переоцінки. Основні засоби відображають за первісною або відновною вартістю на рахунку 01 бухгалтерського обліку. Ця вартість не підлягає зміні протягом усього терміну експлуатації даного об'єкта основних засобів.

У процесі експлуатації основні засоби зношуються, від чого їх вартість зменшується. Грошовий вираз втрати об'єктами своїх фізичних і техніко-економічних якостей називається зносом основних засобів. А процес перенесення цієї вартості на витрати виробництва - амортизацією. Для її обліку застосовують рахунок 02 В«Амортизація основних засобівВ». Початкова вартість за вирахуванням амортизації утворює залишкову вартість основних засобів. У цій оцінці основні засоби відображають у балансі.

. На кожен об'єкт, що надійшов бухгалтерія заводить інвентарну картку. Первісна вартість на рахунку 01 залишається незмінною весь час експлуатації об'єкта, крім випадків переоцінки та модернізації. p align="justify">. Надходження основних засобів оформляється актом приймання-передачі (форма № ОЗ-1) або актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма № ОС-3).

Акт складає на кожний окремий об'єкт приймальна комісія, призначена наказом керівника підприємства. У ньому вказують рік випуску (побудови) об'єкта, дату надходження в експлуатацію, початкову вартість, суму зносу, результати техогляду та випробування. p align="justify"> Після оформлення акт разом з доданою технічною документацією передається в бухгалтерію для відкриття інвентарних карток. Технічна документація після цього направляється в технічний відділ (відділ головного механіка), а акт - в бухгалтерію або на ВЦ для отримання зведених документів про рух ОС. p align="justify">. Причинами вибуття ОС можуть бути: - ліквідація об'єкта повністю в силу старості, зносу, стихійних лих, аварій, - ліквідація частини інвентарного об'єкта у зв'язку з модернізацією, реконструкцією; - безоплатна передача іншому підприємству; - реалізація (за плату) невикористаного обладнання; - недостача, виявлена ​​при інвентаризації; - реконструкція і технічне переозброєння підприємства.

Для визначення непридатності ОЗ та оформлення необхідної документації на його списання на підприємстві створюється постійно діюча комісія у складі: - головного інженера; - начальників структурних підрозділів (цехів, служб); - головного бухгалтера або його заступника; - осіб, на яких покладено відповідальність за збереження.

Комісія : - виконує огляд об'єкта і встановлює його непридатність до подальшого використання та відновлення; - встановлює конкретні причини списання; - виявляє осіб, за вини яких сталося передчасне вибуття об'єкта ОЗ з експлуатації; - визначає можливість використання окремих вузлів, матеріалів від списаного об...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз положень МСФЗ 16 "Основні засоби" з положення ...
  • Реферат на тему: Вартість основних засобів. Виробнича потужність підприємства
  • Реферат на тему: Середньорічна вартість основних виробничих засобів
  • Реферат на тему: Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів
  • Реферат на тему: Основні засоби підприємства та ефективність їх використання