Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Облік дорогоцінних металів у брухті і відходах

Реферат Облік дорогоцінних металів у брухті і відходах


ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ у брухті та відходах


Дорогоцінні метали


Дорогоцінні метали (далі - дорогоцінні метали) містяться в багатьох сучасних інструментах, обладнанні, матеріалах і іншому майні, яке використовується в господарській діяльності організації. Після списання цих активів через втрату функціонального призначення і споживчих властивостей утворюються містять дорогоцінні метали лом і відходи, які можна переробити і здачі до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Республіки Білорусь (далі - Держфонд). p> Розглянемо, який порядок обліку дорогоцінних металів (золото, срібло, платина, метали платинової групи (ст. 1 Закону Республіки Білорусь від 21.06.2002 N 110-З "Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" (далі - Закон N 110 -З)), що входять до складу майна, а також лому і відходів, що їх містять.


Облік дорогоцінних металів, що входять до складу майна


Купуючи інструменти, обладнання, матеріали, слід звертати увагу на наявність в них дорогоцінних металів. Наказом керівника призначаються працівники, відповідальні за збір, зберігання, облік містять дорогоцінні метали брухту і відходів (п. 19 Інструкції про порядок використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 15.03.2004 N 34 (далі - Інструкція N 34)), при необхідності розробляються і затверджуються локальні нормативні акти (інструкції) щодо поводження з дорогоцінними металами (п. 4 Інструкції N 34; п. 5 Інструкції про порядок здачі та приймання брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали, затвердженої Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 31.05.2004 N 87 (далі - Інструкція N 87)). Питання, що стосуються обліку дорогоцінних металів, закріплюються в обліковій політиці. p> Оприбуткування майна, що містить дорогоцінні метали (основного засобу або предмета в складі оборотних коштів), оформляється первинним обліковим документом (подп. 1.1 Указу Президента Республіки Білорусь від 15.03.2011 N 114 "Про деякі питання застосування первинних облікових документів" (далі - Указ N 114)) - зокрема, актом про прийом-передачу основних засобів (включено до переліку первинних облікових документів, обов'язкових до застосування (Перелік первинних облікових документів, затверджений Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.03.2011 N 360)). Інформація про дорогоцінних металах вноситься до графи 3 - 6 розділу 3 "Коротка індивідуальна характеристика об'єкта основних засобів" акта на підставі документів, що містять відомості про цей об'єкт (п. 8 Інструкції про порядок заповнення акта про прийом-передачу основних засобів та акту про прийом- передачі нематеріальних активів, затвердженої Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 22.04.2011 N 23).

Організація має право включати інформацію про зміст дорогоцінних металів і в інші, самостійно розроблені, первинні облікові документи з обліку основних засобів та іншого майна (інвентарні картки, картки складського обліку, прибуткові ордери та ін.) У них зазначаються найменування та зміст (маса) входять до складу майна дорогоцінних металів, а також метод визначення їх змісту (ч. 4 п. 33, п. 47, 53 Інструкції N 34). p> До списання майна суб'єкти господарювання мають право визначати зміст дорогоцінних металів в ньому наступними методами (п. 34, 49 - 52 Інструкції N 34).

. На підставі технічної документації: паспорта, технічних умов, формуляра, етикетки, інших документів. p> При відсутності даної документації можна використовувати відомості:

містяться в переліках (довідниках), розроблених республіканським унітарним підприємством "Міжгалузева госпрозрахункова лабораторія з нормування та економії дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" (далі - РУП МХЛДМ);

передаються на договірній основі переробниками брухту і відходів;

містяться в довідниках (переліках) міністерств, управлінь, інспекцій колишнього СРСР, а також Російської Федерації (без узгодження з РУП МХЛДМ);

включені в довідники, самостійно розроблені в організації (повинні бути узгоджені з РУП МХЛДМ).

. За даними лабораторних хімічних аналізів. p>. Комісійно на основі аналогів із залученням компетентних в даних питаннях фахівців:

з числа працівників організації. Склад комісії призначається наказом по організації. Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником організації; в облікових документах робиться посилання на акт;

організацій, що обслуговують обчислювальну, медичну, торговельну та іншу техніку, займаються її ліквідацією, переробників, а також РУП МХЛДМ на договірній основі.

Після списання майна утримання дорогоцінних металів можна визначати на підст...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Кримінально-правова охорона законного обігу дорогоцінних металів і дорогоці ...
  • Реферат на тему: Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дорогоцінних металів, приро ...
  • Реферат на тему: Товарознавчо характеристика та експертиза дорогоцінних металів
  • Реферат на тему: Використання традиційної технології обробки дорогоцінних металів в сучасних ...
  • Реферат на тему: Світовий ринок дорогоцінних металів