Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » C Данте колами пекла: життя і смерть в середні століття (на прикладі художньої літератури)

Реферат C Данте колами пекла: життя і смерть в середні століття (на прикладі художньої літератури)

Зміст

1. В«Божественна комедіяВ» Данте - як провісник нової

європейської літератури .................................................................. 5

1.1. Життя і творчість Данте А. - його хода В«по колах пеклаВ» ............. 5

1.2. Епічна поема Данте - поетична енциклопедія середніх віків ..... 7

2. Художнє своєрідність В«Божественної комедіїВ» Данте,

як відображення життя і смерті в середні століття ....................................... 13

2.1. Політичний і психологічний сенс поеми Данте А ................ 13

2.2. Думки Данте - як тема для поколінь поетів .............................. 16

Список використаної літератури ...................................................... 24

Введення

Середні століття - період в цивілізації, який був насичений подіями, вносить у життя людей трагедій, воєн, переживань і страждань. Виникали вони унаслідок боротьби за влада і переділ влади. Для середньовічного суспільства характерна стійка і малорухлива система цінностей і уявлень, заснована на релігійних заповідях і вченні церкви. Середньовічний людина у великій мірі орієнтований на свій внутрішній світ, інтенсивну духовне життя, створення передумов для В«порятункуВ» душі, досягнення В«Царства БожогоВ».

Важливими характерологічними особливостями даного товариства є також прагнення до внутрішнього єдності і зовнішньому відокремлення, корпоративна замкнутість станів та інших соціальних груп, слабкий розвиток індивідуалізму.

Разом з тим, слід зазначити, що, незважаючи на консервативний характер загальних ціннісно-світоглядних установок, середньовічне суспільство - це внутрішньо динамічне суспільство. У ньому проходили досить складні етногенетичні і культуро-творчі процеси. У період Середньовіччя відбувається зародження і формування сучасних народів: французів, німців, англійців, іспанців, італійців, чехів, поляків, болгар, росіян, сербів і т.д. Середньовіччя створило новий міський спосіб життя, високі зразки духовної та художньої культури, зокрема інститути наукового пізнання і освіти, серед яких слід особливо виділити інститут університету. Все це, разом узяте, дало потужний поштовх для розвитку світової цивілізації.

Данте жив в епоху класичного середньовіччя. Його творчість є відображенням того, що було закладено в його свідомості, яке вимагало участі в подіях і житті того бурхливого часу.

Його творчість стало початком появи не тільки нової італійської літератури, а й явище в новій європейській літературі.

Численні твори великого поета Відродження дали початок новому напряму в поезії - Епічного викладу того, що відбувається, вносячи в релігійні сцени земне начало. p> Тема даної курсової роботи В«З Данте колами пекла: життя і смерть у середні століття (на прикладі художнього твору).

Розгляд теми життя і смерті в середні століття на прикладі поеми Данте А. В«Божественна комедіяВ» є актуальною. В даний час існує проблема недостатнього освітлення творчості Данте А. у науковій та пізнавальної літератури, при написанні роботи був зібраний дослідний матеріал, який розглядає життя і творчість Данте А., який вийшов у світ в 70-80 роках ХХ століття.

Проблеми єдності, любові, життя і смерті хвилювали і хвилюють людей у ​​будь-який час, тому дана тема актуальна і для мене, це і визначило вибір теми.

Об'єкт дослідження: творчество Данте А.

Предмет дослідження: життя і смерть в середні століття на прикладі В«Божественної комедіїВ» Данте. p> Мета роботи: розглянути особливості світогляду А. Данте, його ставлення до життя і смерті в середні століття на прикладі В«Божественної комедіїВ».

Відповідно до темою і метою курсової роботи визначені завдання, які полягають у наступному:

- використовуючи теоретичний матеріал вивчених джерел розглянути В«Божественну комедіюВ» як поетичну енциклопедію середніх віків;

- виявити передумови життя і творчості Данте для створення епічної поеми;

- визначити художнє своєрідність поеми у відображенні життя і смерті середні століття;

- визначити політичний і психологічний сенс поеми В«Божественна комедіяВ».

Теоретичним матеріалом для роботи з'явилися роботи наступних авторів: стаття Борисова О.С. В«Політика і мораль Данте В». Автор розглядає основні напрямки думки Данте при написанні поеми - її політичний і психологічний сенс.

Розглядає поему як джерело для міркувань про життя і смерті в будь-яку епоху.

Власінец А.А. в монографії В«Середні століття в поезії ДантеВ» досліджує історичні особливості цивілізації середніх століть, як наслідки інквізиції, варварства і протистояння релігії з владою, як наслідок боротьби протилежностей, в якій бере участь прості смертні.

Автор аналізує В«Божественну комедіюВ» як...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Божественна комедія Данте
  • Реферат на тему: Данте і філософія Раннього Відродження
  • Реферат на тему: Данте
  • Реферат на тему: Політичні погляди Данте Аліг'єрі
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз образів Маргарити в "Фауста" Гете і Беатріче ...