Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз структури капіталу і оцінка його вартості

Реферат Аналіз структури капіталу і оцінка його вартості

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇКемеровський ДЕРЖАВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Курсова роботаз дисципліни В«Фінансовий менеджментВ»


на тему: В«Аналіз структури капіталу і оцінка його вартості В»

Виконав: ст-ка V курсу ОЗО

Голубчикова С.М.


Перевірив: Федоров В.Н.
Дата захисту _______________ br/>

Оцінка _______________ br/>

Кемерово 2006

Зміст

Введення. 3


Глава 1. Теоретичні основи структури капіталу підприємства. 5

1.2. Власний капітал підприємства. 5

1.2. Позикові кошти. 11


Глава 2. Аналіз структури капіталу ЗАТ В«БереговийВ». 15

2.1. Актив і пасив балансу. 15

2.2. Оцінка структури джерел майна підприємства. 18

2.3. Аналіз змін у складі власного і позикового капіталу. 20

2.4. Оцінка динаміки майнового стану підприємства. 21

2.5. Оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства. 22

2.6. Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами та оцінка впливу факторів на величину їх зміни. 24


Висновок. 27


Список використаної літератури .. 29


Додатки ................................................................................ 30

В  Введення

У сучасних умовах структура капіталу є тим чинником, який надає безпосередній вплив на фінансовий стан підприємства - його платоспроможність і ліквідність, величину доходу, рентабельність діяльності. Оцінка структури джерел коштів підприємства проводиться як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації. Зовнішні користувачі (банки, інвестори, кредитори) оцінюють зміну частки власних коштів підприємства у загальній сумі джерел коштів з точки зору фінансового ризику при укладанні угод. Ризик наростає зі зменшенням частки власного капіталу. Внутрішній аналіз структури капіталу пов'язаний з оцінкою альтернативних варіантів фінансування діяльності підприємства. При цьому основними критеріями вибору є умови залучення позикових коштів, їх "ціна", ступінь ризику, можливі напрямки використання. p> Склад і розміщення майна підприємства у вартісному вираженні і джерел його утворення на звітну дату характеризують майновий та фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан підприємства визначається його здатністю фінансувати свою діяльність за рахунок наявних у його розпорядженні власних, позикових і залучених коштів, вмілого їх розміщення та ефективного використання.

Фінансовий стан підприємства може бути абсолютно стійким, нормально стійким, нестійким і кризовим. Яке саме буде фінансовий стан підприємства залежить від результатів його діяльності. При успішному виконанні планів виробництва і реалізації продукції, зниженні її собівартості, зростанні маси одержуваного прибутку, вмілому розміщенні оборотного капіталу і т.д. фінансове становище підприємства буде все більш зміцнюватися і навпаки.

В аналізі фінансового стану підприємства зацікавлені багато споживачів інформації: керівники підприємства і його засновники, а також інвестори - для контролю за ефективністю використання фінансових ресурсів та інвестицій; кредитні установи - для визначення умов кредитування і ступеня ризику; постачальники - Для забезпечення своєчасних розрахунків за поставлені матеріальні цінності; податкові служби - для забезпечення надходження податкових платежів до бюджету та т.д.

Для оцінки фінансового стану крім інших використовують показники, що характеризують структуру капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення, ефективності та інтенсивності його використання, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і запасу його фінансової стійкості.

У цій роботі буде розглянуто аналіз структури капіталу і оцінка його вартості на прикладі ЗАТ В«БереговийВ» на підставі первинної бухгалтерської звітності підприємства за 2004 рік. p> Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є ф. № 1 "Бухгалтерський баланс ", ф. № П-2 "Відомості про інвестиції", ф. № П-3 "Відомості про фінансовий стан організації "та інші форм звітності, дані первинного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

Глава 1. Теоретичні основи структури капіталу підприємства

Капітал всякого підприємства може бути представлений двома складовими: власними і позиковими засобами. p> У зарубіжній практиці фінансового аналізу співвідношення позикового і власного капіталу є одним з ключових і розглядається в якості способу оцінки ризику для кредитора. Існує практика, коли кредитори вимагають підписання позикового ...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз динаміки, складу і структури джерел формування капіталу підприємства ...
  • Реферат на тему: Аналіз розміщення капіталу і оцінка майнового стану підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз структури капіталу та оцінка ефективності його використання на прикл ...
  • Реферат на тему: Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи зміцнення в сучасних умо ...
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності використання позикового капіталу підприємства