Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Практика застосування цінних паперів у діяльності господарюючого суб'єкта (на прикладі участі акцій у ...

Реферат Практика застосування цінних паперів у діяльності господарюючого суб'єкта (на прикладі участі акцій у ...

Зміст


Глава I

1.1 Поняття акції, її значення ............................................... 3

1.2 Види акцій .................................................................... 6

1.2.1 Звичайні акції ....................................................... 6

1.2.2 Привілейовані акції та їх види ................................ 10

1.2.3 Оголошені і розміщені акції ................................... 14

1.2.4 Дробові акції .............................................................. 15

1.2.5 Документарні та бездокументарні акції .......................... 17

1.3 Стандарти випуску акцій ................................................. 20

1.4 Відкрите акціонерне товариство ...................................... 24

Глава II

2.1 Загальні відомості про ВАТ "Газпром" ...................................... 26

2.2 Історія створення і розвитку ВАТ "Газпром" ......................... 27

2.3 Акції ВАТ "Газпром" ....................................................... 29

2.4 Розмір дивідендів ............................................................ 31

2.5 Права акціонерів "Газпром" ............................................... 33

Список використаної літератури .......................................... 37

Введення


Сучасна економіка цивілізованої країни припускає наявність великого сектора, що базується на акціонерному капіталі. Даний сектор розвивається за своїми законам, використовуючи акцію в якості універсального фінансового інструменту, службовця специфічним цілям. Використання акцій різного роду підприємствами має свої особливості.

Тема курсової роботи представляється досить актуальною, оскільки все більша кількість господарюючих суб'єктів вдаються до такого джерела поповнення капіталу, як емісія акцій. Оцінка перспектив емісій і планування емісій представляють для акціонерного товариства істотну проблему, вирішення якої може визначати перспективи майбуття цього підприємства і самого його виживання. Використання акцій господарюючим суб'єктом для залучення сторонніх чи інших інвесторів передбачає відносно велику прибутковість чи інші переваги для інвесторів, поява яких повинно трактуватись самої емісією. p> ГЛАВА I

1.1.Понятие акції, її значення.

Серед цінних паперів на даний час найпоширенішими є акції. Вони також є основним видом корпоративних, тобто недержавних цінних паперів. p> Федеральний закон В«Про ринок цінних паперівВ» визначає акцію як емісійну цінний папір, закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації (ст. 2)

Таким чином, акція за її утримувачем закріплює три види прав:

1. на участь в отриманні прибутку (Дивіденду). p> 2. на участь в управлінні (акція дає право голосу).

3. на частку майна при ліквідації (Ліквідаційну вартість). p> Обов'язок виплачувати дивіденди в акціонерного товариства виникає тільки після прийняття рішення про їх виплату. До цього у акціонерного товариства існує лише право на виплату дивідендів. У разі невиплати оголошених дивідендів у встановлений строк акціонер має право звернутися з позовом до суду про стягнення з суспільства належної йому суми дивідендів, а також відсотків за прострочення виконання грошового зобов'язання на підставі статті 395 ЦК РФ.

Особливістю акцій як корпоративних цінних паперів, що закріплюють право участі у справах акціонерного товариства, є надана ними можливість, за наявності певної їх кількості, впливати на впровадження акціонерним суспільством підприємницької та іншої діяльності. Акумулювання певної кількості акцій і, відповідно, прав, наданих ними, призводять до якісних змін правового статусу їх власника. Крім традиційної тріади правомочностей такі акції надають і інші права, дозволяють визначати діяльність акціонерного товариства, а в ряді випадків і контролювати її. Причому, чим більшою кількістю акцій володіє акціонер, тим більший обсяг його прав, відповідний його частці у статутному капіталі.

Акція надає право на отримання ліквідаційної квоти - частини майна акціонерного товариства при його ліквідації. Право на отримання ліквідаційної квоти у акціонерів виникає після затвердження загальними зборами акціонерів за погодженням з державним реєструючим органом ліквідаційного балансу. Отримання ліквідаційної квоти означає, що акціонером здійснено останнє право, що надається акцією, внаслідок чого припиняється ставлення акціонера з акціонерним товариством, яке знаходиться в процесі ліквідації.

До випуску акцій емітент вдається в силу того, що:

1. це встановлений законом спосіб формування статутного капіталу.

2. акціонерне товар...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Акції, їх види, курсова вартість акцій
  • Реферат на тему: Визначення ринкової вартості 100% -го пакету акцій Відкритого акціонерного ...
  • Реферат на тему: Управління портфелем цінних паперів акціонерного товариства та методи його ...
  • Реферат на тему: Первинна емісія цінних паперів корпорації шляхом розміщення додаткових акці ...
  • Реферат на тему: Акції та їх обіг на ринку цінних паперів