Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Загальна неврологія. Морфологія спинного мозку

Реферат Загальна неврологія. Морфологія спинного мозку

Іркутський державний медичний університет
ЗАГАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ. МОРФОЛОГІЯ СПИННОГО МОЗКУ. br/>

Шашкова О.Н., Ізатулін В.Г., Воймова Ю.С.,

Іванова Л.А., Глобенко Г.М., Петрова Л.А.


Справжні методичні рекомендації розроблені колективом викладачів кафедри нормальної анатомії людини, кафедри гістології, цитології та ембріології Іркутського державного медичного університету і призначені для проведення практичних занять з анатомії та гістології, а також для самостійної роботи студентів усіх факультетів при вивченні відповідного розділу навчальної програми. Дані рекомендації можуть бути використані для проведення практичних занять і самопідготовки студентів на кафедрі нервових хвороб.

Метою будь-якого практичного заняття є освоєння теоретичного матеріалу з використанням натуральних анатомічних препаратів, якісних муляжів або моделей, мотиваційна характеристика досліджуваної теми, міжпредметні зв'язки, спадкоємність викладу матеріалу на морфологічних і клінічних кафедрах.

Написання нами даних методичних рекомендацій продиктовано, перш за все, недостатністю натуральних анатомічних препаратів з даної теми занять, найтіснішого морфологічної взаємозв'язком межпредметного вивчення матеріалу, що обумовлює теоретичну подачу матеріалу студентам на практичних заняттях. За погодженням з кафедрою нервових хвороб в даних методичних рекомендаціях ми поза планом практичного заняття даємо опис оболонок спинного мозку і його кровопостачання. Це дозволить студентам 4-х курсів використовувати її при підготовці до занять на даної кафедрі.

Теми: Нервова система: класифікація, загальний принцип будови, огляд і функція. Центральна нервова система: огляд по відділах, функція. Спинний мозок, будова, топографія, функція. Рефлекторна дуга. Сіре і біла речовина (топографія провідних шляхів) спинного мозку. Принцип формування корінця спинного мозку.

Мета: Вивчити морфологію нервової тканини: склад, будова та класифікацію нейронів і нейроглії, типи нервових волокон, нервові закінчення, класифікацію рецепторів залежно від будови і функції, класифікацію синапсів і механізм передачі нервового імпульсу. Вивчити класифікацію нервової системи за походженням і топографічній принципом. Вивчити клітинно-тканинної склад сірої і білої речовини спинного мозку. Навчитися, читаючи схему будови спинного мозку, самостійно, без текстового супроводу, давати основні морфологічні характеристики тим чи іншим структурам спинного мозку.

Нервова тканина є основним структурним елементом нервової системи, що здійснює регуляцію життєдіяльності тканин і органів, їх взаємодія і зв'язок з навколишнім середовищем, кореляцію функцій, інтеграцію і адаптацію організму. До складу нервової тканини входять: 1. Нейрони (neuroni, neurocyti) - основні структурно-функціональні елементи нервової тканини, здатні сприймати подразнення, приходити в стан збудження, виробляти і передавати імпульс. 2. Нейроглія, до складу якої входять: макроглія, виконує опорну, трофічну, секреторну, розмежувальну функції, твірну гліальні капсули, оболонки нервових волокон, бере участь в утворенні гематоенцефалічного бар'єра; мікроглія - ​​гліальні макрофаги, основний функцією яких є фагоцитоз.

У нейроціт розрізняють тіло (corpus neuroni), відростки і нервові закінчення (terminationes nervorum). Від тіла нейрона завжди відходить тільки один аксон (axon, neuritum), проводить нервовий імпульс від тіла клітини, дендрит (dendritum) - сприймає імпульс і проводить його до тіла нервової клітини. Всі нейрони за кількістю відростків поділяються на: уніполярні (neuronum unipolare) - один відросток (аксон); біполярні: істинні і псевдоуніполярние (Neuronum bipolare, pseudounipolare) - з двома відростками (аксон і дендрит у істинних, у псевдоуніполярних від тіла клітини відходить один відросток, який потім Т-образно ділиться на аксон і дендрит); мультиполярні (neuronum multipolare) - з 3 і більше відростками (аксон і декілька дендритів. Більшість нейронів людського організму відносяться до мультиполярним. За розмірами: нейрони бувають дрібні (4-24 мкм), середні (25-40 мкм), великі (40-140 мкм). За формі тіла - пірамідні, зірчасті, зернисті, грушоподібні, павукоподібні, веретеновідние, корзінчатие і т.д. По функцій: рецепторні (аферентні) - чутливі; ефекторні (еферентні) - передають нервовий імпульс на робочий орган; асоціативні (вставні) - здійснює зв'язок між нейронами; нейросекреторні нейрони (різновид ефекторних) - здатні виробляти нейросекрет (substantia neurosecretoria). Відростки нейрона разом з гліальними оболонками називаються нервовими волокнами, які за своєю будовою поділяються на безміеліновие і мієліновиє. Безмієлінові нервові волокна складаються з осьового циліндра, діаметром менше 1 мкм (по кількості осьових циліндрів - одиночні і кабельного типу - до 20), Нейролемма або шванновскими оболонк...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Будова спинного мозку
  • Реферат на тему: Будова і хвороби спинного мозку
  • Реферат на тему: Фізіологія дихання та спинного мозку людини
  • Реферат на тему: Травми спинного мозку
  • Реферат на тему: Судинні захворювання головного та спинного мозку