Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Емісія корпоративних цінних паперів як спосіб довгострокового фінансування

Реферат Емісія корпоративних цінних паперів як спосіб довгострокового фінансування

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Санкт - Петербурзький Державний Університет Водних Комунікацій


Факультет економіки і фінансів В 

В 
<В  Виконав: КОСАТУ О. І.

ЕФ - 41

Перевірив: Бровкіна А.В.2007р.

Зміст

1.Вступ p> 2.Корпоратівние цінні папери

3.Понятие і види корпоративної облігації

3.1Сущность корпоративної облігації

3.2 Класифікація корпоративних облігацій

3.3.Преімущества корпоративної облігації перед іншими

фінансовими інструментами залучення інвестицій

4.Випуск, реєстрація і звернення корпоративної облігації

4.1Еміссія корпоративних облігацій

4.2Обращеніе корпоративних облігацій на вторинному ринку

5.Сравнітельний аналіз механізмів залучення інвестицій

6.Заключеніе p> Список літератури

Введення

Якщо корпорації потрібні кошти для фінансування поточних витрат, то вона отримує їх у банку зазвичай на строк до одного року. Якщо гроші потрібні на більший термін, то застосовується інша форма запозичення. У цьому випадку позика (борг) називається фондуванням. Це означає, що при нормальному ході бізнесу заборгованість не буде погашена в протягом одного року. В даний час нові фондовані позики надаються корпораціям на строк від 5 до 10 років і вкрай рідко на більший термін. Такі фонди зазвичай витрачаються на покупку землі та інших елементів основного капіталу, а іноді і на погашення короткострокових банківських позик, взятих для поповнення оборотних коштів. p> Інвестиційний дилер (зазвичай група дилерів) є тим посередником, який допомагає корпорації отримати фондовий позику шляхом конструювання і купівлі у ніс облігаційних випусків з метою їх перепродажу своїм клієнтам. Випуск облігацій - Це більш дешевий спосіб фінансування, ніж випуск акцій, т. к. за законом відсоток за облігаціями виплачується з прибутку до оподаткування, тобто зараховується як вид інвестицій, а дивіденд виплачується з чистого (після сплати податків і відсотка) прибутку, тобто включається до налогообладаемий дохід. Корпоративна облігація - це не тільки боргова, а й каузальна, емісійна, котирувана, фондова, біржова, ринкова, термінова цінний папір. Це особлива інвестиційна вартість: - виражає позикові, боргові відносини між облигационера та емітентом; - самостійно обертається на фондовому ринку аж до її погашення емітентом і має власний курс; - володіє властивостями ліквідності, надійності, прибутковості та іншими інвестиційними якостями. Враховуючи позиковий характер відносин, опосредуемих облігацією, можна відзначити, що особа, що випустило облігації, - не стільки емітент, скільки боржник. Облигационер ж, по суті справи, є кредитором. Облігація ж виступає в якості цінного паперу, опосредующей відносини позики між се власником (кредитором) та емітентом (позичальником). Корпоративні облігації - це документовані інвестиції, здійснювані в підприємства різноманітних форм власності з метою отримання від емітентів обумовлених форм (і розмірів) доходів, а також погашення (повернення) авансованих раніше сум до певного терміну. p> Корпоративні цінні папери - Це цінні папери, емітентами яких виступають акціонерні товариства, підприємства та організації інших організаційно-правових форм власності, а також банки, інвестиційні компанії та фонди. [1] Корпоративні цінні папери представлені різними їх видами: борговими, пайовими і похідними цінними паперами. p> Боргові цінні папери, опосередковують кредитні відносини, коли грошові кошти надаються в користування на певний строк, підлягають поверненню з сплатою встановленого наперед відсотка за користування позиковими коштами. [2] Відповідно до зазначеної формою залучення коштів, що будуються на відносинах позики, використовується такий вид корпоративних цінних паперів, як облігації та векселі, депозитні і ощадні сертифікати банків

Корпоративні цінні папери випускаються при: [3]

В· установі акціонерного товариства та розміщення акцій серед засновників;

В· збільшенні розмірів статутного капіталу товариства;

В· притягнення позикового капіталу шляхом випуску облігацій.

Нормально функціонуючий фондовий ринок складається з двох основних ринків: ринку корпоративних цінних паперів, представленого в основному акціями підприємств і банків, і ринку державних цінних паперів. Ці ринки мають бути врівноважені. У Росії склалася унікальна ситуація.

Співвідношення ємностей ринків державних і корпоративних цінних паперів становить 10:1, тоді як у більшості країн воно приблизно дорівнює 1:2. [4]

У країнах з високим рівнем розвитку ринкових відносин корпоративні цінні папери займають провідні позиції на фондових біржах. Так, у США на їх частку припадає 2/3 біржового обороту. [5]

Серед інструментів ринку цінних папері...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Цінні папери та їх інвестиційні якості. Система рейтингу цінних паперів
  • Реферат на тему: Боргові Цінні папери як інструмент Залучення ФІНАНСОВИХ ресурсів
  • Реферат на тему: Цінні папери кредитних організацій, державні та муніципальні цінні папери
  • Реферат на тему: Ринок корпоративних цінних паперів як механізм мобілізації капіталу