Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз економічних показників Японії 1960-1992 рр.. Комп'ютерна підготовка

Реферат Аналіз економічних показників Японії 1960-1992 рр.. Комп'ютерна підготовка

Державний Університет Управління

Їм. Серго Орджонікідзе

В В В В В В 

Курсовий проект

з комп'ютерної підготовки

В В В В В В В В  Виконала студентка

Спеціальності В«Світова економікаВ»

II курсу

Колобекова Алла

Керівник Аленічев А. В.

В В В В В В В 

Москва

1998

В  ЗАВДАННЯ

на курсовий проект

В 

Загальне завдання:

Скласти засобами Visual Basic і Microsoft Access комплекс програм, що працюють в режимі діалогу з користувачем, включаючи:

В· Алгоритм розв'язання задачі

В· Таблиці Microsoft Access

В· Форми документів Visual Basic

В· Власне програми. p> Пояснювальна записка повинна включати:

В· Титульний лист

В· Завдання на курсовий проект

В· Введення

В· Аналіз постановки завдання

В· Алгоритм

В· Таблиці, форми, тексти програм та структури файлів

В· Результати рішення задачі

В· Висновок

В· Список літератури

В· Зміст. p> Терміни виконання курсового проекту:

В· Термін подання проекту керівнику - 14 грудня 1998

В· Час захисту роботи - 28 грудня 1998 року.

В  Практичне завдання:

Створити таблицю в Microsoft Access з полями:

В· Ціна на нафту

В· Споживання нафти в Японії

В· Розмір ВВП

В· Обсяг промислового виробництва

В· Зовнішньоторговельний баланс

В· Дохід на душу населення

Заповнити таблицю даними за роками з 1960 по 1992 і розробити запит для знаходження даних в залежності від ціни на нафту.

Розробити форму і програму в Visual Basic, що дозволяє зчитувати ці запису, обчислювати середні значення за 4-річні періоди і заносити ці середні значення у файл.

Розробити форму і програму в Visual Basic, що дозволяє зчитувати цей файл, обчислювати розмір ВВП, темпи його зміни і знаходити період максимального приросту і періоди, що дають 50% приросту.

Розробити форму і програму в Visual Basic, сортують дані щодо ціни на нафту, і подивитися, чи є залежність цього параметра з темпами зміни розміру ВВП.

Проаналізувати отримані результати і зробити висновки. <В В 

Введення

В 

Останнім часом зріс інтерес до економіко-політичного життя суспільства в цілому, що передбачає інтерес як по відношенню до всього світу в цілому, так і до окремих країн, чиї досвід і знання можуть бути не тільки корисними, але і вкрай важливими у розвитку тих чи інших держав. Особливо знання такого роду важливі для країн, чия економіка знаходиться на стадії розвитку, а економічні відносини як усередині країни, так і на світовому ринку носять слабо виражений характер порівняно з такими країнами, як США, Японія та інші. Знання про ці держави є основою економіки слаборозвинених країн, а їх досвід багато в чому може допомогти в рішенні неминуче виникаючих проблем. p> Росію не можна зарахувати до слаборозвиненим країнам, але очевидна також хиткість її економічного становища та фактична нездатність надавати конкуренцію економічно розвиненим країнам. Виходом зі сформованої ситуації може стати лише пошук нових можливостей розвитку, так як потенціал величезний. p> У всьому світі проводяться статистичні дослідження з метою збору, обробки та аналізу інформації про економічному розвитку країн для виявлення закономірностей і встановлення залежності різних економічних характеристик один від одного. p> У даному курсовому проекті на прикладі даних про Японію показана динаміка окремих економічних показників і їх взаємозв'язок.

У Microsoft Access ці дані заносяться у вигляді таблиць, що відображають статистичні відомості про Японії за період з 1960 по 1992 роки. 32-річний період є достатнім для виявлення закономірностей у динаміці того чи іншого показника, а також для встановлення залежності між показниками, якщо така існує. Дані по Японії включають в себе:

1. розмір внутрішнього валового продукту, який є одним з найбільш поширених показників, що характеризують економічний стан країни;

2. величину ціни на нафту за кожен рік з 32-річного періоду;

3. розмір споживання нафти в Японії, що також говорить про розвиток і добробуту суспільства в цілому;

4. розмір зовнішньоторговельного обороту, що відображає ситуацію на зовнішньому ринку країни і дає чисельну характеристику торговельних операцій Японії з іншими країнами світу;

5. обсяг промислового виробництва, що характеризує стан економіки всередині країни;

6. величину доходу на душу населення, що дозволяє зробити висновки про добробуті населення і розвитку економіки в цілому. <...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз економічних показників Японії 1960-1992 рр..
  • Реферат на тему: Розробка та проектування інформаційної системи для салону мобільного зв' ...
  • Реферат на тему: Об'єктно-орієнтоване програмування за допомогою Microsoft Visual Basic ...
  • Реферат на тему: Комп'ютерна обробка даних таблиці Microsoft Office Access
  • Реферат на тему: Додаток в Visual Basic для роботи з базою даних