Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Система грошово-кредитного регулювання

Реферат Система грошово-кредитного регулювання

Російський Державний Гуманітарний Університет

В В В В В В 

Курсова робота

за курсом

В«Гроші, кредит, банкиВ»


на тему:

В«Система грошово-кредитного регулюванняВ»
Казань 2008

План


Введення

1. Основи системи грошово-кредитного регулювання

1.1. Поняття системи грошово-кредитного регулювання

1.2. Грошово-кредитне регулювання як поєднання механізмів, що сприяють відтворенню ринкової економіки 1.3. Грошово-кредитне регулювання як основа теорії самоорганізації грошово-кредитних відносин 2. Система грошово-кредитного регулювання Центрального Банку

2.1. Інструменти регулювання

2.2. Дисконтна (облікова) і заставна

політика центрального банку

2.3. Політика обов'язкових резервів

Висновок

Список літератури

В 

Введення


Грошово-кредитна система грунтується на теоретичних уявленнях вчених-економістів про роль грошей в економіці та їхній вплив на основні макроекономічні параметри: економічний зростання, зайнятість, ціни, платіжний баланс. У сучасних теоріях гроші все частіше розглядаються як активний чинник відтворювального процесу, а сама теорія грошей стала найважливішою частиною макроаналізу.

Найбільш часто вживане визначення регулювання як процесу - В«впорядковувати, підтримувати порядок; приводити в систему В». Оскільки це поняття сходить в своєму значенні до латинської rД“gula - В«брусокВ», В«лінійкаВ», а пізніше - В«НормаВ», В«правилоВ», остільки правомірно також використовувати в плані змістового сполучення термін В«регулярнийВ», тобто В«Повторюваний через рівні проміжки часу В»,В« рівномірно і правильно що відбувається В».

Розуміння системи грошово-кредитного регулювання в певній мірі передбачає якусь тавтологію, тому що система регулювання може трактуватися як В«Система приведення в системуВ». p> У ряді наукових робіт відзначається, що В«сучасна економіка перетворюється в економіку систем, а ринкова конкуренція перетворюється на конкуренцію систем, які перейшли від стану стихійного саморегулювання в стан жорсткої самоорганізації та взаімоорганізаціі В».

Регулювання передбачає упорядкування, забезпечення і перерозподіл певного впливу; створення сприятливих умов для здійснення впливу, причому воно саме керовано.

Грошово-кредитне регулювання грунтується на наступних принципах:

1) облік значення грошей і кредиту як важливих елементів ринкових відносин, які здійснюються виходячи з уявлень про них як соціально значущих об'єктах, що охороняються в як найважливішої складової частини природи економічних відносин, своєрідному В«природномуВ» ресурсі, об'єкті права власності та інших прав;

2) поєднання інтересів суспільства і законних інтересів учасників грошового обороту, згідно з яким використання та охорона грошей і кредиту здійснюється в інтересах всього суспільства при забезпеченні гарантій кожного учасника грошового обороту на вільне володіння, користування і розпорядження належними їм грошима і кредитом.

1. Основи системи грошово-кредитної політики

В 

1.1. Поняття системи грошово-кредитного регулювання


Ідея регульованого грошового обігу сходить до теоретичних поглядів відомого шотландського фінансового авантюриста XVIII століття Джона Ло. Але справжні підходи до регулювання грошового звернення були обумовлені критикою теоретичних уявлень, які намагалися затушувати поділ між грошима і кредитом як економічними категоріями. p> Аж до 20-х років минулого століття цей поділ уявлялося настільки очевидним і настільки важливим для поточних проблем грошового обороту і банківської діяльності, що теорію, здатну затушувати це розходження, оголошували не тільки марною, але і суперечить фактам. Змішання грошей як законних платіжних засобів і бухгалтерських статей, які відображають контрактні (договірні) відносини, пов'язані з цими законними платіжними засобами, призводило до серйозних помилок у практиці регулювання.

Даний підхід укорінився в більшій мірі і на тривалий термін у вітчизняних уявленнях, обумовлених веденням планового господарства. Але й донині, ці уявлення мають місце у висловлюваннях відомих вчених, незважаючи на кардинальні зміни ліберального спрямування в російській економіці за останнє десятиліття. p> Сутність грошей проявляється в процесі їх руху в грошовому обороті. Але, регулюючи грошовий оборот, сутність грошей піддається досить легко і часто спотворенню. І це не зводиться тільки до невиконання ними тієї чи іншої функції. p> У той же час грошовий оборот, навмисно обслуговуючи кругообіг товарів, представляється як рух грошей у готівковій та безготівковій формі. Але, застосовуючи регулювання (Здійснюючи вплив) з боку держави або суб'єктів ринку, ми безпосередньо модифікуємо ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Грошово-кредитна та банківська система. Регулювання грошового обігу
  • Реферат на тему: Російська практика грошово-кредитного регулювання економіки
  • Реферат на тему: ЦБ РФ і його роль у здійсненні грошово-кредитного регулювання
  • Реферат на тему: Центральний банк Росії: функція грошово-кредитного регулювання
  • Реферат на тему: Теоретичні та практичні аспекти грошово-кредитного регулювання в РК в умова ...