Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Ринок цінних паперів і ринок капіталу

Реферат Ринок цінних паперів і ринок капіталу

Курсова робота

Ринок цінних паперів і ринок капіталу

В 

ВСТУП

Світовий ринок - це сукупність взаємопов'язаних і взаємодіють один з одним національних ринків окремих держав, що беруть участь у міжнародному поділі праці, в міжнародній торгівлі та інших формах економічних відносин.

У сучасних умовах економіка кожної країни мимоволі потрапляє в зростаючу залежність від економіки інших країн. Це позначається, проявляється в різноманітті зв'язків, що складаються між країнами. Зараз окрема держава практично не може існувати відокремлено від інших країн. Економічні відносини між країнами вже не обмежуються зовнішньою торгівлею, товарообміном. Вони включають рух капіталу між країнами, валютні відносини, міграцію робочої сили, науково-технiчний обмін.

Зовнішньоекономічні зв'язки бачаться нам найчастіше у вигляді ввезення та вивезення товарів, імпорту та експорту. Але в сучасній економіці в число вивезених і ввезених товарів потрапляє і такий специфічний, як капітал. Під впливом інтернаціоналізації господарського життя і в інтересах отримання прибутку за кордоном збільшуються значення та масштаби вивезення капіталу. Вивіз капіталу - це цілеспрямоване переміщення грошових коштів з однієї країни в іншу для приміщення їх у вигідну справу.

Експорт капіталу здійснюється в різних формах. Найбільш поширена форма застосування вивозиться капіталу - прямі інвестиції (капіталовкладення) у промислові, торговельні та інші підприємства за кордоном, в іншій країні. Іноземні інвестиції служать джерелом грошових, а іноді і прямих майнових вкладень у розвиток, розширення, освоєння нового виробництва товарів і послуг, вдосконалення технології, видобуток корисних копалин, використання природних ресурсів.

Портфельні інвестиції - це вкладення капіталу в іноземні акції, облігації та інші цінні папери, здійснювані в розрахунку на високі дивіденди, отримання прибутку на капітал.

В результаті глибоких інституційних реформ Росія, вставши на початку 1990-х рр.. на шлях формування економіки ринкового типу, домоглася до теперішнього часу вражаючих результатів. Одним з таких досягнень є формування і швидкий розвиток фінансового ринку та його складової - ринку цінних паперів.

Ринок цінних паперів є невід'ємною частиною фінансового ринку, мета якої полягає в акумулюванні фінансових ресурсів та забезпеченні можливості їх перерозподілу шляхом вчинення різними учасниками ринку різноманітних операцій з цінними паперами, тобто в здійсненні посередництва у русі тимчасово вільних грошових коштів від інвесторів до емітентів цінних паперів.

Цінні папери та фондові ринки, які виконують роль додаткового або альтернативного джерел фінансування економіки на макро-і мікрорівні (діяльності підприємств усіх видів, різних сфер економіки, держави та міжнародного співробітництва), постійно трансформуються. За останнє десятиліття на ринках цінних паперів більшості країн світу відбулися еволюційних змін, викликані економічною розвитком і глобалізацією економік.

Тому ринок цінних паперів, самі цінні папери, їх різне призначення і цільові аспекти вимагають постійного вивчення та аналізу. Цьому і присвячена дана курсова робота. p> 1. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ, РОЛЬ РОСІЇ В СТАНОВЛЕННІ РИНКУ

1.1 Сутність світового ринку капіталу


Ринок капіталів - сфера формування попиту і пропозиції на капітал, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових коштів, рух основного капіталу, максимізацію прибутків, підтримка пропорцій в економіці [1]. Через ринковий капітал залучаються грошові нагромадження підприємств, держави і приватних осіб, перевищують їх поточні потреби, і в якості кредитних коштів спрямовуються на розвиток виробництва та ін сфер економіки. Одночасно капітал знаходиться в руках кредитора у вигляді цінних паперів. Ринок капіталів підрозділяється на ринок цінних паперів, ринок середньо і довгострокового кредиту, певну частину валютного ринку і ринок прямих інвестицій, у т.ч. іноземних. Відповідно основними видами операцій на ринку капіталів є купівля-продаж цінних паперів, отримання банківських позик, комерційного та іпотечного кредиту. Інструментами угод на Ринок капіталів виступають цінні папери: депозитні сертифікати, банківські акцепти і т.д. Ринок капіталів - це розгалужена мережа фінансово-кредитних установ, через які здійснюється рух капіталу: біржі фондові, страхові компанії брокерські і дилерські компанії, аудиторські фірми, комерційні та інвестиційні банки, інвестиційні та пенсійні фонди, ощадно-позичкові асоціації та ін Вони виступають контагентамі угод з кінцевими продавцями і покупцями капіталу: торгово-промисловими компаніями, державою і приватними обличчями. Ринок капіталів формується в органічному зв'язку з розвитком національного і світового господарства і кредитної системи. Ринок капіталів виходить за межі окремих країн, буду...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Ринок капіталу і ринок цінних паперів
  • Реферат на тему: Ринок капіталів і ринок цінних паперів
  • Реферат на тему: Ринок цінних паперів як одна з форм руху капіталу
  • Реферат на тему: Ринок корпоративних цінних паперів як механізм мобілізації капіталу