Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Ринок капіталів і ринок цінних паперів

Реферат Ринок капіталів і ринок цінних паперів

Ринок капіталів і ринок цінних паперів

дисконтування фондовий ринок біржа

Ринок у широкому сенсі слова має складну структуру, являє собою систему окремих взаємопов'язаних малих ринків. Найважливішим елементом цієї системи є ринок капіталів. У свою чергу ринок капіталів також є комплексним, він складається з трьох основних сегментів: ринку фізичного капіталу, ринку кредитів і ринку цінних паперів.

. Ринок фізичного капіталу являє собою насамперед ринок машин і устаткування. Попит на фізичний капітал в першу чергу залежить від того, наскільки норма прибутку у виробництві вище (або обіцяє бути вище) норми позичкового відсотка. p align="justify"> При розгляді ринку капіталів дуже важливо враховувати фактор часу. Для цього вдаються до процедури дисконтування. p align="justify"> Дисконтування - це визначення сьогоднішнього аналога грошової суми, яка може бути отримана через певний термін при існуючій нормі позичкового відсотка. Іншими словами, процес дисконтування пов'язаний із зіставленням нинішніх витрат і майбутніх доходів. У результаті цього підприємець дізнається сьогоднішню вартість своїх майбутніх доходів від нинішніх вкладень в покупку обладнання, будівництво і розширення підприємства тощо

Формула дисконтування має вигляд:

= FVt/(1 + r) t або = FVtd,


де PV (present value) - дисконтований дохід, тобто сьогоднішня вартість очікуваних майбутніх грошових доходів; (future value) - очікувана сума майбутніх грошових доходів через t років без врахування впливу ставки позичкового відсотка;

r (rate) - річна ставка позичкового відсотка, представлена ​​десятковим дробом; (time) - час (зазвичай кількість років), взяте для розрахунку; - коефіцієнт дисконтування; d = 1/(1 + r) t

З формули випливає, що чим нижче ставка позичкового відсотка, тим вище дисконтована величина майбутніх доходів, тим привабливішим стає вкладення капіталу не в банк, а у виробництво.

2. Іншою найважливішою складовою ринку капіталів є ринок кредитів. Ринок кредитів складається з трьох основних секторів: ринку депозитів, ринку банківських кредитів і ринку грошей (або ринку кредитів Центрального банку). Ринок кредитів бере на себе функцію зведення воєдино власників грошових коштів (сберегателей) та їх користувачів (позичальників). Для здійснення цієї функції використовуються різноманітні форми позичкового відсотка. p align="justify"> Фундаментом ринку кредитів виступає ринок депозитів, де населення поміщає свої кошти в банківську систему, тим самим кредитуючи її. Це перший крок на довгому шляху складного макроекономічного процесу по перетворенню заощаджень в інвестиції. На ринку депозитів складається ставка банківського відсотка, диференційована за термінами, розмірами та іншим умовам вкладів. p align="justify"> На ринку банківських кредитів комерційні та інші банки видають кредити фізичним та юридичним особам за ставками кредиту. Ці ставки диференційовані залежно від термінів, величини та умов кредитування. У цілому вони вищі ставки банківського відсотка, що дозволяє банкам отримувати прибуток від своєї діяльності. У чималому ступені ставки кредиту залежать від облікової ставки Центрального банку, яка складається на ринку грошей. Облікова ставка є платою за кредити, які Центробанк надає комерційним та іншим банкам. Таким чином, різноманітні форми позичкового відсотка служать механізмом узгодження попиту та пропозиції на кредитному ринку. p align="justify">. У сучасних умовах найважливішим сегментом ринку капіталу виступає ринок цінних паперів або фондовий ринок. p align="justify"> Цінний папір - це продавати і купувати фінансовий документ, що дає право його власнику на отримання певних доходів. Випускають (емітують) цінні папери різні емітенти: фірми, банки і держава. Порядок випуску цінних паперів регулюється законодавством. Основними видами цінних паперів є акції та облігації. До інших видів цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку, відносяться векселі, сертифікати, опціони, ф'ючерсні контракти, а також державні цінні папери. p align="justify"> Цінні папери, які обертаються на фондовому ринку, характеризується трьома основними рисами: прибутковістю, ліквідністю, надійністю. Всі ці властивості знаходяться в суперечливій єдності. Разом з тим, цінних паперів, що володіють в комплексі вищеназваними властивостями, практично не існує. Тому грамотні покупці цінних паперів намагаються купувати різні їх види. Такі покупки називаються формуванням диверсифікованого портфеля цінних паперів. p align="justify"> Основне завдання фондового ринку полягає у забезпеченні фінансування всіх галузей економіки. Оскільки кредит не завжди і не для всіх доступний, залучення додаткових капіталів чере...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Ринок цінних паперів як сегмент фінансового ринку
  • Реферат на тему: Первинний ринок як основа ринку цінних паперів
  • Реферат на тему: Способи залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів та особливост ...
  • Реферат на тему: Учасники ринку цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних папер ...