Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Топографічна зйомка

Реферат Топографічна зйомка

Зміст


1. Пояснювальна записка

. Тахеометрическая зйомка

Завдання 2.1. Зрівняння теодолітного ходу

Завдання 2.2. Зрівняння нівелірних ходу 4 класу

.1 Обробка польового журналу нівелювання

.2 Зрівнювання виміряних перевищень

Завдання 2.3 Обробка польового журналу тахеометричної зйомки

Завдання 2.4 Побудова координатної сітки лінійкою Дробишева

Завдання 2.5 Побудова топографічного плану масштабу 1: 500 з висотою перерізу 0.5 метрів

Звітні

Контрольні

Список літератури


1. Пояснювальна записка


Методичні вказівки з виконання контрольної роботи № 2 В«Тахеометрическая зйомкаВ» розроблені для студентів 4 курсу заочного відділення спеціальності 120301.51 В«ЗемлевпорядкуванняВ», відповідно до навчального плану і робочої програми з дисципліни В«Геодезія з основами картографіїВ».

Завдання можуть бути використані в якості варіантів для виконання лабораторних робіт студентами 2 курсу очного відділення спеціальностей 120301.51 В«ЗемлевпорядкуванняВ» по розділу 1 В«Геодезичні вимірювання на земній поверхніВ» і розділу 3 В«Створення планово-висотного обгрунтуванняВ» і В«Тахеометрическая зйомкаВ» дисципліни В«Геодезія з основами картографіїВ», а також студентами 2 курсу очного відділення спеціальностей ТР, ГГ, ГС, дисципліни В«Геодезія та маркшейдерська справаВ»

Автор прагнув до того, щоб максимально полегшити студентам набуття навичок самостійного виконання відповідних робіт на основі відомостей, отриманих на лекціях і при вивченні підручника.

Метою виконання завдань контрольної роботи № 2 В«Топографічна зйомкаВ» є придбання студентами навичок в упевненому виконанні камеральної обробки результатів польових робіт при створенні топографічних планів. p align="justify"> Правила оформлення завдань:

виконані контрольні роботи слід оформити у вигляді типових відомостей та необхідного графічного матеріалу в зошиті в клітинку йди на окремих аркушах формату А4, розміщуючи текст з одного боку аркуша та враховуючи праворуч поля по 2 см (для позначок і зауважень викладача);

на титульному аркуші контрольної роботи необхідно розмістити встановлені дані (номер контрольної, ПІБ, дисципліна, шифр, адреса і т.д.);

всі обчислення слід розміщувати в таблицях або у відомостях;

написання цифр має бути акуратним і чітким, який виключає неоднозначне прочитання (бажано використання шрифтів);

запису однорідних чисел, слід розташовувати стовпчиками розряд під розрядом (кількість значущих цифр і десяткових знаків має відповідати правилам техніки обчислень);

вихідні дані рекомендується виділяти кольором або підкреслювати,

записи в таблицях і відомостях не повинні мати видимих ​​виправлень (невірно написану цифру потрібно акуратно видалити і на цьому місці написати вірну цифру);

в польових журналах забороняється виправляти первинні відліки, а обчислення можна виправляти, акуратно закреслюючи невірні цифри і надписуючи зверху вірні;

всі збільшення координат, перевищення, нев'язки і поправки слід писати зі знаком (В«плюсВ» чи В«мінусВ»);

складання топографічного плану слід виконувати на А1, А2 або А3 аркушах ватману, в туші в умовних знаках для топографічних планів масштабів 1:5 00-1:500 1989р.

Всього підготовлено 30 варіантів кожного завдання; по одному варіанту на студента. Номер варіанта N визначається десятками d і одиницями е індивідуального шифру студента. p align="justify"> Наприклад: шифр-3124, d = 2, е = 4, номер варіанта N = 24; шифр-3002, d = 0, е = 2, номер варіанта N = 2; шифр -30010, d = 1, е = 0, номер варіанта N = 10.

Необхідні креслярські приналежності:

лінійка 40 см або 50 см,

нормальний сотенний поперечний масштаб;

кругової транспортир на прозорій основі,

циркуль-вимірювач;

твердий олівець; ластик; кулькові (гелієві) авторучки двох або трьох кольорів;

туш чорного, коричневого та зеленого кольору;

перо № 41 і перодержатель.

тахеометричний нівелірний теодолітний топографічний

2. Тахеометрическая зйомка


Зйомкою прийнято називати сукупність вимірювань, виконуваних на місцевості з метою створення плану об'єкта, для вирішен...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Тахеометрическая зйомка теодолітного ходу, нівелювання місцевості
  • Реферат на тему: Методика виконання контрольної роботи з курсу "Зовнішньоекономічна дія ...
  • Реферат на тему: Виконання контрольної роботи
  • Реферат на тему: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників
  • Реферат на тему: Побудова топографічного плану ділянки місцевості за даними нівелювання пове ...