Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Методика підготовки геодезичних даних

Реферат Методика підготовки геодезичних даних

Федерального державного освітнього закладу

ВИЩОЇ ОСВІТИ

В«ОМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТВ»

Кафедра геодезії

Методики виконання розрахунків до курсової роботи з дисципліни В«Геодезичні роботи при веденні кадаструВ»

Спеціальність 311100
Омськ -2004


Введення


Методики призначені для студентів 3 курсу спеціальності 311100 - В«Міський кадастрВ» при виконанні ними курсової роботи на тему В«Інженерно-геодезичні роботи при межування земельВ».

У відповідності з навчальним планом спеціальності, складені на основі ДОС ВПО РФ другого покоління на дисципліну В«Геодезичні роботи при веденні кадаструВ» виділено 70 годин, з них 31 години аудиторних занять та 39 години позааудиторної роботи. Робоча програма дисципліни відводить на виконання курсової роботи 23 години аудиторних занять і 7 годин позааудиторної роботи. p align="justify"> Курсова робота містить чотири розділи, це:

. Методики підготовки геодезичних даних для відновлення втрачених межових знаків (всього 5 годин, їх них 4:00 аудиторних);

. Перевичісленіе координат межових знаків по межах земельних ділянок в єдину систему (всього 6 годин, з них аудиторних -4);

. Інженерно-геодезичне проектування меж земельних ділянок при межування (Всього 12 години, з них аудиторних-10);

. Методики підготовки геодезичних даних для винесення в натуру меж запроектованих ділянок з розрахунком необхідної точності побудов (всього 7 годин, з них аудиторних-5). p align="justify"> На підготовчий і заключний етапи відведено 18 годин (з них 3:00 аудиторних).

Мета методик. Методики видаються на допомогу студентам спеціальності 311100 в комплекті з методичними вказівками до виконання курсової роботи з дисципліни В«Геодезичні роботи при веденні кадаструВ» на тему: В«Інженерно-геодезичні роботи при межування земельВ». Методики містять цілі, завдання та освітні вимоги з дисципліни, зміст, порядок виконання курсової роботи, порядок здачі курсової роботи і список рекомендованої літератури. p align="justify"> Мета, завдання та освітньо-професійні вимоги дисципліни


Дисципліна В«Геодезичні роботи при веденні кадаструВ» є частиною федерального компонента програми підготовки спеціаліста за спеціальністю 311100.

Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами теоретичних знань; формування професійно значущих якостей фахівця.

Завдання вивчення дисципліни полягають в освоєнні:

способів відновлення втрачених межових знаків;

способів Перевичісленіе координат з однієї системи в іншу;

методик і прийомів проектування меж земельних ділянок;

способів виносу в натуру проектних меж (точок);

методик підготовки геодезичних даних з розрахунком необхідної точності геодезичних побудов і вибором геодезичних приладів.

В результаті виконання роботи студент повинен:

знати: теоретичні основи геодезичних робіт при веденні кадастру, етапи, технології і точність топографо-геодезичних робіт і елементи проектування для цілей кадастру;

вміти: готувати дані для відновлення втрачених межових знаків, Переобчислювати координати меж в єдину систему, вибираючи той чи інший спосіб Перевичісленіе залежно від величини кута повороту координатних осей; проектувати межі земельних ділянок аналітичним способом, застосовуючи різні прийоми залежно від умов проектування; вибирати способи розбивочних робіт з виносу точок запроектованої кордону; підготовляти геодезичні дані і виконувати розрахунки необхідної точності геодезичних побудов.

Отримати навички: Перевичісленіе координат в одну систему з диференціальних формулами і формулами аналітичної геометрії; аналітичного проектування кордонів прийомом трикутника і трапеції; підготовки геоданих для виносу проектних точок різними способами (полярним, промірів, кутовий зарубки, проектного теодолітного ходу); розрахунку необхідної точності геодезичних побудов і вибору геодезичних приладів для кожного з вище перерахованих способів розбивочних робіт.


1. Методика підготовки геодезичних даних для відновлення втрачених межових знаків


З плином часу пункти опорної межової мережі втрачають своє значення (наприклад, у процесі господарської діяльності людини або пі...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Створення опорної межової мережі. Інженерно-геодезичні роботи при межуванн ...
  • Реферат на тему: Геодезичні роботи при веденні кадастру
  • Реферат на тему: Правила виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент"
  • Реферат на тему: Комплекс геодезичних робіт і процес камеральної обробки геодезичних вимірюв ...
  • Реферат на тему: Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-пед ...