Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Вибухові роботи у вугільних шахтах

Реферат Вибухові роботи у вугільних шахтах
Контрольна робота

з дисципліни: В«Бурові промивні і тампонажні розчиниВ»

на тему: В«Бурові розчини. Класифікація, параметри, властивості. В»br/>

ЗМІСТ


ВСТУП

. УМОВИ БУРІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БУРОВИХ промивних рідин

. СПОСОБИ ПРОМИВАННЯ

3. ФУНКЦІЇ БУРОВОГО РОЗЧИНУ

4. КЛАСИФІКАЦІЯ бурового розчину

. ПАРАМЕТРИ бурового розчину І МЕТОДИ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

. ВІДБІР ПРОБИ БУРОВОГО РОЗЧИНУ І ПІДГОТОВКА ЇЇ ДО ВИМІРЮВАННЯ

. Промислових випробувань БУРОВОГО РОЗЧИНУ

.1 Питома вага і щільність БУРОВОГО РОЗЧИНУ

.2 СТАБІЛЬНІСТЬ І ДОБОВИЙ ОТСТОЙ

. Реологічні властивості БУРОВОГО РОЗЧИНУ

. Фільтраційні І КОРКООБРАЗУЮЩІЕ ВЛАСТИВОСТІ

.1 ВИЗНАЧЕННЯ Липкість фільтраційні кірки

.2 ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПІСКУ

.3 ЗМІСТ ГАЗУ

.4 водневий показник (рН)

. Структурно-механічні властивості бурових розчинів І КОАГУЛЯЦІЯ

. Приладову-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ промивних рідин стосовно складним ГЕОЛОГО-технічних умов БУРІННЯ

Список використаної літератури.


ВСТУП


При бурінні обертальним способом у свердловині постійно циркулює потік рідини, яка раніше розглядалася лише як засіб для видалення продуктів руйнування (шламу). В даний час вона сприймається, як один з головних чинників забезпечують ефективність всього процесу буріння. При проведенні бурових робіт циркулює в свердловині рідина прийнято називати - буровим розчином або промивної рідиною (Drilling mud, drilling fluid). p align="justify"> Буровий розчин окрім видалення шламу повинен виконувати інші, в рівній мірі важливі функції, спрямовані на ефективне, економічне, і безпечне виконання і завершення процесу буріння. З цієї причини, склад бурових розчинів і оцінка його властивостей ставав темою великого обсягу науково-практичних досліджень та аналізу. p align="justify"> В даний час у світовій практиці спостерігається тенденція зростання глибин буріння свердловин, а як наслідок, і збільшення небезпеки виникнення при цьому різних ускладнень. Крім того, постійно посилюються вимоги більш повної та ефективної експлуатації продуктивних порід. У цьому зв'язку буровий розчин повинен мати склад і властивості, які забезпечували б можливість боротьби з більшістю з можливих ускладнень і не чинили негативного впливу на колекторські властивості продуктивних горизонтів. br/>

1.Умови БУРІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БУРОВИХ промивних рідин


В процесі буріння порушується рівновага порід, що складають стінки свердловин. Стійкість стінок залежить від вихідних характеристик міцності гірських порід, їх зміни в часі під дією різних факторів. Велика роль тут належить процесу промивання й промивально агенту. Основне завдання промивки - забезпечення ефективного процесу буріння свердловин, вона включає в себе збереження, як стійкості стінок свердловин, так і керна. p align="justify"> В умовах, коли порушена цілісність породи, велику роль грає гірський тиск. У пристовбурної частини свердловини воно проявляється як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямку. Бічний тиск є наслідком вертикального і викликає дотичні напруження, що сприяють випучіванію порід, звуження стовбура і обвалообразованію. Величина дотичних напружень залежить не тільки від гірського тиску, а й від тиску промивної рідини. p align="justify"> У бурінні гірський тиск завжди перевищує гідростатичний стовпа промивальної рідини в свердловині і сприяє руйнуванню стінок свердловини, якщо міцність самої породи недостатня або значно ослаблена в результаті впливу промивної рідини. Найбільш інтенсивна деформація породи безпосередньо у стінок свердловини, де бічний тиск врівноважується гідростатичним і силами зчеплення гірської породи. Характер зміни сил зчеплення в породі обумовлений геолого-мінералогічних особливостями гірської породи і її взаємодією з промивної рідиною, головним чином фізико-хімічним. p align="justify"> Фізико-хімічний вплив рідини на гірську породу проявляється в трьох основних формах:

1) активний вплив, засноване на процесах гідратації, дисоціації, іонообміну і хімічних перетворень;

2) адсорбційне вплив;

) осмотичний вплив.

Основне негативний вплив промивної рідини на міцність гірських порід зводиться до фізико-хімічних змін в структурі порід під дією фільтрату. Дія фільтрату супроводжується диспергації глинистої складової породи, набуханням, капілярним і динамічним розклиненням. На контакті промивної рідини зі стінками свердловини відбувається хімічне розчинення, вилуговування, гідромехан...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Обгрунтування вибору бурового розчину для промивання свердловин в процесі б ...
  • Реферат на тему: Промивання свердловини роторного буріння рідиною і розрахунок параметрів ре ...
  • Реферат на тему: Алмазне буріння висвердлюванням свердловин у товщі гірських порід за допомо ...
  • Реферат на тему: Вибір бурового обладнання та розрахунок режимних параметрів буріння свердло ...
  • Реферат на тему: Розробка технологічного регламенту бурових розчинів для буріння свердловини ...