Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Державний бюджет як інструмент державного регулювання

Реферат Державний бюджет як інструмент державного регулювання

Курсова робота

"Державний бюджет як інструмент державного регулювання "
Введення

Актуальність даної курсової роботи розглядається з точки зору, що бюджет - це інструмент державного регулювання економіки, що прямо впливає на підвищення сталого економічного зростання і добробуту країни, і як наслідок йдуть такі позитивні процеси як зниження рівня інфляції, валютного курсу та зниження рівня процентних ставок.

Метою дослідження є розгляд державного бюджету та його ролі як інструменту державного регулювання.

У рамках поставленої мети необхідно розглянути наступні завдання:

показати роль держбюджету як інструменту макроекономічного регулювання і розглянути його з точки зору структури доходної та

видаткової частини;

необхідно розглянути причини породжують дефіцит і профіцит;

пояснити механізм дії мультиплікатора збалансованого бюджету;

розглянути теоретичні концепцій балансування бюджету.Державний бюджет, його структура і основні макроекономічні функції

У формуванні та розвитку економічної та соціальної структури суспільства велику роль відіграє державне регулювання. Одним з механізмів, що дозволяють державі проводити економічну і соціальну політику, є фінансова система суспільства. Центральне місце в системі фінансів належить державному бюджету.

Державний бюджет - це баланс доходів і витрат держави за певний період часу, що представляє собою основний фінансовий план країни, який після його прийняття законодавчим органом влади набуває силу закону і обов'язковий для виконання.

З допомогою державного бюджету державні влади отримують фінансові ресурси для утримання державного апарату, армії, здійснення соціальних заходів, реалізації економічних завдань, тобто для виконання державою покладених на нього функцій.

Як економічна категорія бюджетні відносини є складовою частиною фінансових відносин.

Основними завданнями держави є:

перерозподіл ВВП;

державне регулювання і стимулювання економіки;

фінансове забезпечення бюджетної сфери та здійснення та соціальної політики держави;

контроль за утворенням і використанням централізованих фондів грошових коштів.

Побудова бюджету здійснюється на основі наступних принципів:

єдність бюджетної системи;

розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи;

самостійність бюджетів різних рівнів;

повнота відображення доходів і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів;

збалансованість бюджету;

ефективність та економність користування бюджетних коштів;

загальне покриття витрат бюджету;

гласність;

достовірність бюджету;

адресність і цільовий характер використання бюджетних коштів.

У зв'язку з необхідністю реалізації економічної сутності бюджету, державний бюджет виконує такі основні макроекономічні функції: розподільна, контрольна.

Розподільна функція бюджету проявляється безпосередньо через формування і використання централізованих фондів грошових коштів за рівнями органів влади державного та місцевого управління. Важливе значення в розподілі бюджетних коштів відводиться фондам: резервному, розвитку, підтримки суб'єктів РФ. За допомогою бюджетів та фондів держава регулює господарське життя країни, економічний розвиток територій і галузей виробництва, соціальну сферу. Регулюючи економічну сферу і відносини в ній, держава цілеспрямовано посилює або стримує темпи зростання виробництва, прискорює або знижує ріст капіталів і приватних заощаджень, змінює структуру попиту і пропозиції, регулює соціальне забезпечення членів суспільства.

Контрольна функція полягає в тому, що бюджет об'єктивно - через формування та використання фонду грошових коштів держави - відображає економічні процеси, що протікають в структурних ланках економіки. Завдяки цій властивості бюджет може В«сигналізуватиВ» про те, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від різних суб'єктів господарювання, чи відповідає розмір централізуемих ресурсів держави обсягом його потреб і т.д. Основу контрольної функції складає рух бюджетних ресурсів, відбиваний в відповідних показниках бюджетних надходжень і витратних призначень.

Державний бюджет складається з двох взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих один одного частин: доходної і видаткової. Дохідна частина показує, звідки надходять кошти для фінансування діяльності держави, які верстви суспільства відраховують на утримання держави найбільше зі своїх доходів. Видаткова частина показує, на які цілі спрямовуються акумулюються державою кошти.

Головними джерелами доходу державного бюджету є податки, які поділяються на:

1. податки на д...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Державний бюджет. Сутність державного бюджету. Принципи побудови
  • Реферат на тему: Державний бюджет як інструмент державного регулювання
  • Реферат на тему: Державний бюджет і його роль у формуванні та використанні фінансових ресурс ...
  • Реферат на тему: Державний бюджет. Дефіціт бюджету
  • Реферат на тему: Аналіз виконання Республіканського бюджету, місцевих бюджетів, спеціальних ...